Metsäsuunnitelma ja kunnan monet tavoitteet -webinaari

3.3.2020

Mitä sisältyy kuntametsien käytön kokonaiskestävään suunnitteluun ja miten siinä onnistutaan? Mitä uusia näkökulmia metsäsuunnitteluun liittyy? Metsäsuunnitelma ja kunnan monet tavoitteet -webinaari 31.3.2020 antaa eväitä kuntametsien suunnitteluun. 

Webinaari on pidetty 31.3.2020. Tutustu tapahtuman yhteenvetoon ja esityksiin →

 

RANKU3-hanke järjestää yhdessä Tapio Oy:n ja Kuntaliiton kanssa kaikille avoimen Metsäsuunnitelma ja kunnan monet tavoitteet -webinaarin tiistaina 31.3.2020 alkaen klo 9. Noin tunnin mittaisessa tietoiskussa käsitellään kuntien metsäsuunnitelmien tavoitteidenasettelua ja suunnitelman hankintaprosessia monitavoitteisen metsäsuunnitelman aikaansaamiseksi. Lisäksi kerrotaan lyhyesti Iin kunnan kokemuksia käynnissä olevan monitavoitteisen metsäsuunnitelman laadinnasta.

Webinaari on tarkoitettu ensisijaisesti kuntien metsien käytön vastuuhenkilöille ja kuntapäättäjille, mutta muutkin asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Webinaari tarjoaa vinkkejä etenkin kunnille, joissa metsäsuunnitelman laadinta tai päivittäminen on ajankohtainen.

Tapahtuman tiedot 31.3.2020

Nimi: Metsäsuunnitelma ja kunnan monet tavoitteet -webinaari
Aika: 31.3.2020 klo 9.00 -10.00
Ohjelma: 

  • Uusia näkökulmia metsäsuunnitteluun (RANKU 3-hanke), erikoisasiantuntija Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Metsien kestävä käyttö ja metsäsuunnittelu, Metsänhoidon suositusten koordinaattori, Kalle Vanhatalo, Tapio
  • Iin kunnan esimerkkejä, tekninen johtaja Janne Jokelainen, Iin kunta)
  • Kuntametsän kokonaiskestävä suunnittelu – miten onnistutaan?, johtava metsätietoasiantuntija Mikko Lumperoinen, Tapio
  • Kuntametsien hiilitase – miten nielut nousuun? Case-esimerkkejä, Mikko Lumperoinen, Tapio
  • Loppuyhteenveto ja kysymykset

Kenelle: Tilaisuus on tarkoitettu kuntien metsien käytön vastuuhenkilöille ja kuntapäättäjille
Taustaa kunnan metsäsuunnittelusta

Metsänkäyttösuunnitelma on metsänomistajan tavoitteet huomioiva käsikirja metsäomaisuudesta ja sen käytöstä. Metsäsuunnittelu voi koostua sekä strategisesta että taktisesta suunnittelusta, joista ensimmäinen luo raamit toiminnalle. Taktista metsäsuunnittelua tehdään tavallisesti noin kymmenen vuoden ajalle, mutta strateginen suunnittelukausi voi olla paljon pidempikin, jopa kymmeniä vuosia.

Metsäsuunnittelua tilattaessa sovitaan, millaisilla metsänkäytön painotuksilla suunnitelma laaditaan sekä mitä osia suunnitelmaan sisällytetään. Metsäsuunnittelussa voidaan sovittaa yhteen ja painottaa erilaisia tavoitteita niin metsäomaisuus-, metsäkiinteistö- kuin metsikkötasolla. Tavoitteet voivat taloudellisten tavoitteiden lisäksi liittyä esimerkiksi puuston peitteellisyyteen, riistanhoitoon tai hiilensidontaan.

Kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat omistavat Suomen metsätalousmaasta noin 2 % (358 000 ha). Vaikka suhteellinen osuus ei ole kovinkaan suuri, voivat kunnat metsän käytöllään nostaa esille omia arvojaan ja tavoitteitaan. Metsäsuunnitelma on juuri se väline, jolla kunnan strategiset kestävyystavoitteet voidaan sisällyttää myös kunnan metsien hoitoon. Webinaari antaa eväitä siihen, miten tällainen monitavoitteinen metsäsuunnitelma kunnalle voidaan hankkia riippumatta kunnan omista metsäosaamisen resursseista.

RANKU3-hanke ja metsien käyttö

RANKU3-hankkeessa on tarkasteltu pilottiluontoisesti kuntien metsänkäyttöä ravinneneutraaliuden näkökulmasta.

RANKU-toimintamallin mukainen metsätalous tähtää kustannustehokkaaseen metsienkäyttöön, jossa minimoidaan vesistöihin päätyvää ravinnekuormitusta, edistetään ravinteiden kierrätystä ja säästeliästä ravinteiden käyttöä. Toimintamallin mukaiset toimenpiteet osaltaan torjuvat myös ilmastonmuutosta, edistävät hiilen sidontaa sekä edistävät ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista metsätaloudessa. Toimintamallin mukainen metsienkäyttö huomioi myös metsien monikäyttöarvot (mm. virkistyskäyttö, keruutalous, luonnonmonimuotoisuuden suojelu, valuma-alueen vesitalouden hallinta). Lue lisää: www.ymparisto.fi/ranku

 

 

png-muotoinen Tapion logo

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067