Suositulle Monimetsä-hankkeelle suunnitellaan jatkoa

21.3.2019

Monimetsä-hankkeen toiminnalle ollaan hakemassa jatkoa. Kehittämistyötä on ajateltu laajentaa ottamalla metsänomistajat hankkeen toimenpiteiden suoraksi kohderyhmäksi. Metsä- ja ympäristöorganisaatiot keskustelivat 21.3.2019 monimuotoisuudesta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa. Monimetsä-hankkeen tuloksista sekä jatkoa koskevista suunnitelmista kertoi johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta.

Vuonna 2018 Monimetsäkoulutuskiertue kävi yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla perehdyttämässä yli 700 metsäalan ammattilaisia talousmetsien luonnonhoidon käytännön keinoihin. Monimetsä-hanke on selvittänyt, kehittänyt ja vienyt käytäntöön toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat ja toteuttavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista.

Suunnitelmissa on nyt lisätä metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään. Vaikuttamalla suoraan metsänomistajiin on mahdollista saada aikaan isoja muutoksia.

Monimetsä – suuntaviivoja vuosille 2019-2022

  • Metsänomistajat otetaan hankkeen toimenpiteiden suoraksi kohderyhmäksi. Lisätään metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään.  Valtavirtaistetaan luonnonhoito metsänhoidon yhteydessä.
  • Ratkotaan tiedonkulun esteitä ja lisätään paikkatiedon hyödyntämistä luonnonhoidon keinojen valinnassa ja kustannusvaikuttavassa kohdentamisessa.
  • Digitaalisten metsänhoitosuositusten hyödyntäminen tehokkaasti
  • Lisätään urakoitsijoiden ja käytännön työntekijöiden osaamista työmaasuunnittelussa, työnjohdossa ja toteutuksessa niin, että luonnonhoidolle asetetut tavoitteet saavutetaan.
  • Kehitetään metsätalouden julkisten hallinto-, tuki- ja neuvontajärjestelmien vaikuttavuutta luonnonhoidon edistämisessä.
  • Kehitettävät työkalut ja toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi organisaatioiden järjestelmiä ja arkityötä, jolloin niiden käyttö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoa

Lauri Saariston esitys Monimetsä – tulokset ja jatkoajatukset, Pyöreän pöydän metsäkeskustelu 21.3.2019

Lisää laatua talousmetsien luonnonhoitoon – Monimetsä-hankkeen kehittämiskokeilujen toteutus ja tulokset