Turvetuotannosta poistuneiden alueiden onnistunut siirtyminen jatkokäyttöön vaatii alueen vesitalouden sekä muiden ominaisuuksien tuntemista. Käytössämme on parhaat menetelmät alueiden vesitalouden mallintamiseen sekä asiantuntemus eri jatkokäyttömuotojen vaatimuksista sekä toteutuksesta.

Turvetuotannosta poistuvien alueiden määrä tulee lisääntymään runsaasti lähivuosina turvetuotannon vähentyessä. Voimakkaasti kuivatetuilta turvetuotantoalueilta vapautuu hiilidioksidia ilmakehään turpeen hajoamisen seurauksena. Tuotannon päätyttyä turpeen hajoaminen olisi saatava nopeasti hallintaan – ja parhaassa tapauksessa saada alue sitomaan hiiltä, unohtamatta vesistö- ja luonnon monimuotoisuushyötyjä.

Jokainen turvetuotannosta poistunut alue on erilainen ja sopivia jatkokäyttömuotoja on usein jo yhden tuotantoalueen sisällä monia. Suonpohjan topografiset piirteet vaikuttavat alueen vesitalouteen ja siten eri jatkokäyttömuotojen ilmastovaikutuksiin.

Toteutamme selvityksiä turvetuotantoalueiden nykytilasta sekä niiden jatkokäyttömahdollisuuksista aina yksittäisen turvetuotantoalueen tarkasta suunnitelmasta maakuntatason selvityksiin. Toimimme myös jatkokäyttöön siirtymisen toteutuksen tukena sopimusneuvotteluista työnvalvontaan.

Jatkokäytön ennakkosuunnitelmat turvetuotantoalueille

Tuotamme turvetuotantoalueille jatkokäytön ennakkosuunnitelmia. Suunnitelmissa kuvataan turvetuotantoalueen senhetkinen tila, lupaprosessien ja mahdollisten jälkihoitojen tilanne sekä jatkokäytön mahdollisuudet.

Jatkokäytön mahdollisuuksien selvittämiseksi kartoitetaan kohteen topografia- ja hydrologiatiedot. Tähän käytetään Maanmittauslaitoksen aineistoja. Lisäksi hyödynnetään saatavuuden mukaan laserkeilausaineistosta tehtyä korkeusmallia. Mikäli aineisto on vanhaa, voidaan kohteella suorittaa dronekuvaus. Mallin ajantasaisuus on edellytys tarkalle ennakkosuunnitelmalle.

Aineiston pohjalta selvitetään kohteen osien soveltuvuus metsitykseen, kosteikoiksi, maataloudelle, riistapelloiksi tai porojen laidunalueiksi tai muuhun käyttöön.

Yllä oleva kuva on Kettusuon jatkokäytön ennakkosuunnitelmasta. Alue 1 – kosteikko, alue 2 – metsitys hieskoivulle, alue 3 – metsitys männylle, alue 4 – riistapellot / porojen laidunnusalue ja alue 5 – ennallistaminen (Kartta: MML). Tutustu Kettusuon turvetuotantoalueen ennakkosuunnitelmaan (pdf)

Tutustu töihimme

TuIJa – Turvetuotantoalueiden ilmastokestävät jatkokäyttömahdollisuudet

Hankkeessa selvitetään turvetuotantoalueiden jatkokäytön nykytilaa sekä kehitetään ja jalkautetaan menetelmiä jatkokäyttösuunnitteluun topografisten piirteiden avulla. Tavoitteena on, että maanomistaja pystyy jatkokäyttömuodon valinnassa huomioimaan alueen piirteet ja eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset. Uudella ennakkosuunnittelun menetelmällä edistetään ilmastoviisasta maankäyttöä turvetuotannosta poistuvilla alueilla. Lue lisää

MERLIN – Komppasuon turvetuotantoalueelle rakennetaan kosteikkoja, palautetaan suokasvillisuutta ja metsitetään

MERLIN-hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan erilaisia makean veden ympäristöjen luonnonmukaisia ennallistamisratkaisuja. Hankkeen aikana toteutetaan Euroopan laajuisesti 17 ennallistuskohdetta. Yksi kohteista on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Komppasuon turvetuotantoalue, jonka jatkokäyttöä Tapio on suunnitellut ja toteuttanut. Lue lisää

Kysy, niin kerromme lisää
  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035