Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu

Onko arkesi säänkestävää? Tuleeko asunnostasi helteellä pätsi tai tulviiko piha rankkasateella? Entä miten sinä ja lähiympäristösi pärjäisitte sähkökatkon aikana? 

Ota ilmastonmuutos haltuun – hyvän sään aikana!

Ilmastonmuutos on täällä. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin luontoon, yhteiskuntaan ja arkeemme. Ilmaston lämpenemistä on hillittävä kaikin tavoin, mutta samalla ilmastonmuutos lisää tarvetta kansalaistaitoihin, jotka auttavat meitä varautumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Yhteiskunnan ja kansalaisten on otettava haltuun toimivia keinoja varautua muutoksiin sekä sopeutua vaihteleviin sääolosuhteisiin ja voimistuviin ääri-ilmiöihin: pitkiin hellejaksoihin ja kuivuuteen, rankkasateisiin, tulviin ja kasvaviin kosteusmääriin sekä koviin tuuliin. Samalla ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen omassa arkiympäristössä aktivoi hillitsemään ilmastonmuutosta ja ottamaan käyttöön toimivia ratkaisuja uusiin haasteisiin.

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja kokoaa järjestöt ja muut aiheesta kiinnostuneet viestimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä arjen sopeutumis- ja varautumiskeinoista.

Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig

Kampanjan esittely

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista muutoksista arjen ja asumisen näkökulmasta sekä vahvistaa kykyämme varautua muutoksiin. Kampanja nostaa esille ilmastonmuutoksen vaikutuksia konkreettisin esimerkein ja herättelee omatoimiseen varautumiseen arjen toimintaympäristössä.

Viestintäviikkoa on vietetty kahtena syksynä, jolloin teemasta on viestitty yhdessä sosiaalisessa mediassa. Viimeisin viestintärutistus järjestettiin marraskuussa 2019. Toivomme, että materiaaleja hyödynnetään monipuolisesti myös kampanjaviikkojen ulkopuolella!

Katso materiaalit

Ilmoittaudu mukaan, jos haluat jatkossakin kuulla kampanjan tulevista suunnitelmista ilmoittaudu kampanjaan

Viestitään yhdessä!

  • Jaa tietoa – hyödynnä kampanjan sivuille koottuja materiaaleja ja linkkejä, jaa tietoa verkostoillesi
  • Innosta – ihmisiä organisaatiossasi ja ympärilläsi miettimään ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimia ja keskustelemaan asiasta kasvotusten ja sosiaalisessa mediassa
  • Haasta – muita jakamaan tietoa sekä tekemään arjen pieniä ja suuria tekoja
  • Herättele – ihmisiä verkostoissasi miettimään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin

 

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu on järjestöjen ja muiden aiheesta kiinnostuneiden yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Järjestöt ovat ketteriä viestimään uusista asioista ja jalkauttamaan kansalaistaitoja, ja siksi keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen teemassa. Järjestöjen yhteinen toive on ollut myönteinen ja aktivoiva tapa viestiä asiasta. Yhdessä tekemistä on pidetty tärkeänä sekä kampanjan viestien sisällöissä että viestinnän toteuttamisessa.

Vuonna 2019 kampanjassa ovat mukana Omakotiliitto, Suomen Vuokranantajat, Helsingin Pelastusliitto, Opetushallitus, Isännöintiliitto, Suomen Partiolaiset, Thermopolis Oy, Kiinteistöliitto, Viherympäristöliitto, Marttaliitto, Kehittyvä Eurooppa, Etelä-Tapiolan lukio, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, MIELI Suomen Mielenterveysseura, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, monia kuntia ja muita aiheesta kiinnostuneita.  Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Ota #ilmaston­muutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kampanjan toteutuksessa on mukana yli 20 järjestöä ja organisaatiota.

ASUMINEN

Kosteus ja viistosade haastaa kunnossapitoa

Ilmastonmuutos tuo uusia vaatimuksia rakentamiseen ja rakennusten kunnossapitoon, kun kasvava kosteusmäärä koettelee rakennusten julkisivuja ja muita rakenteita. Ilmaston lämpeneminen luo suotuisat olosuhteet mikrobikasvustojen kasvulle ja rakenteiden kuivumisesta tarvitsee siten pitää erityistä huolta. Tuulen ja sateen yhdistelmänä syntyvä viistosade rasittaa erityisesti julkisivuja ja edellyttää mahdollisesti kunnossapitovälin tiivistämistä.

Huomio hulevesiin

Sateisuuden lisääntyminen tulee aiheuttamaan kaupunkiympäristöissä hulevesitulvia yhä useammin, kun viemärit eivät pysty nielemään runsasta sademäärää välittömästi. Sade- ja sulamisvesiä tulisikin saada imeytettyä ja pidätettyä mahdollisimman tehokkaasti jo niiden syntypaikalla.

Vesistötulvat ja merivesitulvat ovat huomioitu uusien alueiden rakentamisessa, mutta muilla alueilla ne voivat aiheuttaa ongelmia aiempaa useammin. On hyvä huomioida, että tulvatilanteissa henkilökohtaisen omaisuuden suojelu kuuluu asukkaan omalle vastuulle.

Energiatehokkuus ja fiksu viilennys kannattaa

Ilmaston lämpeneminen vähentänee asuntojen lämmitystarvetta ja siten myös lämmitykseen liittyvää energiankulutusta. Kun tarve viilentää asuintiloja kesäisin kasvaa, tasoittaa se kuitenkin lämmitystarpeen vähentymisestä tulevaa energiansäästöä. Arjen ja asumisen energiansäästötoimet ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiksi ja energiatehokkuudesta kannattaa huolehtia myös asunnon viilennystoimia sunniteltaessa.

Sään ääri-ilmiöt voivat ajoittain horjuttaa sähköverkon toimivuutta. Etenkin talvisissa olosuhteissa omavarainen lämmitysmuoto voi tällöin näyttäytyä erityisessä arvossaan. Sähköyhtiöt varautuvat sään ääri-ilmiöihin investoimalla sähköverkon parantamiseen. Investointien kustannukset näkyvät kuluttajan maksamissa sähkön siirtomaksuissa. Energiatehokkuuteen ja energia-omavaraisuuteen panostaminen suojaa myös mahdolliselta sähkön hinnannousulta.

Ole aktiivinen ja ennakoi – asumismuodosta riippumatta

Keinot, joilla voi varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin asumisessa ja rakentamisessa vaihtelevat asumismuodon mukaan, sillä päätöksenteko ja asiaksi ottamisen keinot ovat esimerkiksi omistus- ja vuokra-asumisessa erilaisia.  Aktiivisuus ja ennakointi kannattaa kuitenkin asumismuodosta riippumatta.

5 vinkkiä asumiseen

1. Kiinnitä huomio hulevesiin

Tarkista salaojien, pihakaivojen ja rännien toiminta säännöllisesti. Anna vedelle mahdollisuus imeytyä maaperään jättämällä pihaan vettä läpäiseviä pintoja, kuten niittyä, nurmikkoa ja muuta kasvillisuutta. Jos kiveät pihaa, jätä saumoihin tilaa veden imeytymiselle.

2. Ole kartalla kosteuden kanssa

Hoida rakennuksia suunnitelmallisesti ja käy läpi korjaustarpeet vuosittain. Selvitä säärasituksen kannalta rakennuksien eniten huomiota vaativat riskikohdat, jotta osaat kiinnittää niihin erityishuomiota.

3. Pienennä sähkölaskua

Tee asumisestasi energiapihiä ja mahdollisimman energiaomavaraista. Näin hillitset ilmastonmuutosta ja varaudut parhaiten myös mahdolliseen sähkön hinnan nousuun. Omavaraisuus auttaa myös sähkökatkojen sattuessa.

4. Varaudu lämpöön etukäteen

Mieti ennakkoon kotisi viilennysmahdollisuuksia. Auringon lämmöltä suojaavat verhot, markiisit ja katokset vähentävät sähköä kuluttavien viilennyslaitteiden käyttötarvetta. Myös puut ja pensaat voivat varjostaa rakennuksia ja ovat muutenkin hyödyksi.

5. Ole aktiivinen asukas

Aktiivisuus ja ennakointi kannattaa kaikissa asumismuodoissa. Taloyhtiön asukkaana voit esimerkiksi ehdottaa rohkeasti uudistuksia yhteisiksi varjopaikoiksi pihaan tai miettiä yhteisiä toimia energiankulutuksen suitsimiseksi.

 

Lataa tästä käyttöösi pdf-muotoinen vinkkilista taloyhtiömuotoiseen- tai omakotiasumiseen:

   

Lisätietoa

PIHA JA PUUTARHA

Pidentyvä kasvukausi näkyy puutarhassa

Ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita pihapiirissämme. Kasvukausi pidentyy ja puutarhassa menestyvät kasvilajikkeet voivat osittain muuttua totutuista.

Myös täällä menestyvien vieraslajien määrä kasvaa. Vieraslajit ovat alueen luontoon alun perin kuulumattomia lajeja, joista useat syrjäyttävät ärhäkästi alkuperäisiä kasvilajejamme. Vieraslajien leviämistä voi estää käyttämällä kotimaisia taimia ja huolehtimalla vieraslajien asianmukaisesta hävittämisestä. Uusien lajien lisäksi kasvitautien ja tuholaisten arvioidaan lisääntyvän ja menestyvän lämpötilan noustessa ja kosteuden lisääntyessä.

Runsastuvia sateita, kuivia jaksoja ja liukkaita talvia

Lisääntyvät sademäärät korostavat hulevesien hyvää hallintaa. Tulvien ehkäisemiseksi sade- ja sulamisvesistä syntyviä hulevesiä on tärkeää hallita jo siellä missä ne syntyvät. Hyvin toimivan hulevesijärjestelmän lisäksi kannattaa huolehtia, että tontilla on reilusti vettä imevää pintaa.

Keväisin ja kesäisten hellejaksojen myötä maaperä saattaa olla toisaalta hyvinkin kuivaa ja esimerkiksi puutarhan kastelussa kannattaa ottaa vettä säästävät keinot käyttöön. Piha ja istutukset kannattaa kastella iltaisin, jolloin haihdunta on vähäisempää. Kasvatusalustaan lisättävä biohiili varastoi itseensä raivnteita ja vettä, ja vähentää kastelutarvetta. Kuivuus ja maastopalovaroitukset tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi piharoskien polttamisessa.

Talvisin lämpötilan sahaaminen nollan molemmin puolin tekee piha- ja tiepinnoista helposti liukkaita. Oven pieleen kannattaa varata tarkoituksenmukaiset varusteet liukkauden estoon.

Vihreä piha tukee monimuotoisuutta – ja hyvinvointia

Kaupunkirakentamisen tiivistyessä on tärkeää, että luonnon monimuotoisuutta vaalitaan myös pientalojen ja taloyhtiöiden pihoissa. Pihaa monipuolisesti viherryttämällä ympäristöön syntyy suotuisia pienilmastoja ja monipuolisia elinympäristöjä hyönteisille ja eläimille. Monimuotoisuutta voi ylläpitää monipuolistamalla pihan kasvillisuutta hyödyntämällä esimerkiksi luonnonkasveja ja paikallisia lajeja.

Rakennetussa ympäristössä pienikin vihreä keidas voi lisätä merkittävästi asukkaiden viihtymistä ja hyvinvointia. Tutkitusti luonto kohentaa mielialaa, elvyttää stressistä sekä parantaa keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta.

Ravinteet kiertämään ja kasviksia lautaselle

Hyötypuutarha kasvattaa pihan viherkerrointa ja tukee samalla omavaraisuutta. Puutarhan antimet tuovat säilöttyinä iloa läpi vuoden ja ovat arvokkaita apuja myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Puutarhan hoidossa maaperästä kannattaa pitää huolta kierrättämällä ravinteet kompostoinnin avulla.

5 vinkkiä pihaan ja puutarhaan

1. Lisää reilusti vihreää

Tuo pihaan kerroksia ja runsautta monivuotisilla kasveilla. Hyvässä kasvukunnossa olevat puut ja pensaat ovat tehokkaita pihan hiilinieluja, tarjoavat elinympäristöjä pihan eläimille ja luovat varjopaikkoja helteellä. Hyödynnä viherryttämisessä myös seiniä, kattopintoja ja ruukkuja – toimii pienessäkin pihassa!

2. Hallitse hulevesiä

Huolehdi, että pihassasi on tarpeeksi vettä imevää pintaa. Jätä asfaltointi ja tiivis kiveäminen vähemmälle. Pidätä ja imeytä vedet tontilla vihreillä ratkaisuilla, kuten sadepuutarhalla tai viherkatolla. Palvelet samalla pihasi ekosysteemiä. Tarkasta myös hulevesille tarkoitettujen ojien ja salaojien toimivuus.

3. Monimuotoisuutta joka koloon

Toteuta pihallesi perhospuutarha, rakenna hyönteishotelli ja ylläpidä monipuolista kasvillisuutta. Pihalle jätettyjen lahopuiden kolot tarjoavat elinpaikkoja hyönteisille ja linnuille.

4. Kasvata syötävää ja kompostoi

Kasvata hyötykasveja pihassa tai vuokraa viljelypalsta. Omasta hyötypuutarhasta saatava ravinto on taatusti ilmastofiksua. Hanki tai perusta komposti vaikka naapurin kanssa yhdessä. Kompostimullan avulla saat ravinteet hyötykäyttöön puutarhan ja koko pihapiirin iloksi.

5. Ota niskalenkki vieraslajeista

Ole tarkkana pihaan levittäytyvien vieraslajien kanssa ja tarkasta aina lajikohtaiset hävittämisohjeet. Istuttamalla pihaan kotimaisia taimia estät vieraslajien leviämistä ympäristöön.

HÄIRIÖTILANTEET

Sään ääri-ilmiöt vaativat varautumista

Ilmastonmuutos voi aiheuttaa erilaisia häiriötilanteita, jotka haittaavat arkielämän sujumista. Rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia kaupungeissa, kun viemärijärjestelmät eivät ehdi vetää koko sademäärää suihinsa. Myös vesistöt voivat tulvia entistä herkemmin.

Saamme todennäköisesti totutella myös voimakkaiden rajuilmojen määrän kasvuun, vaikka tuulisten päivien määrä kokonaisuudessaan ei välttämättä muutu. Myös kuivien sääjaksojen myötävaikutuksesta syntyvien maasto- ja metsäpalojen riski nousee.

Erilaisia häiriötilanteita voivat aiheuttaa esimerkiksi rajuilmojen tai raskaan tykkylumen seurauksena sähkölinjoille kaatuneet puut. Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset voivat näkyä myös viivästyksinä satamissa, rautateillä ja muussa liikenteessä.

Sähkönjakelun toimintavarmuus on Suomessa hyvä. Laaja sähkönjakelun häiriö lamauttaisi kuitenkin käytännössä koko yhteiskunnan normaalin toiminnan. Sähkökatkos vaikuttaa eri tilanteissa ja vuodenaikoina eri tavalla.

5 vinkkiä äärisäähän ja häiriötilanteisiin

1. Ennakoi ja seuraa säätiedotuksia ja -varoituksia

Huomioi säävaroitukset omassa toiminnassasi ja muuta tarpeen mukaan suunnitelmia. Huomioi rankkasateiden tai voimakkaiden rajuilmojen saapuminen siivoamalla irtotavarat suojaan.

2. Kotivara kuntoon sähkökatkosten varalta

Hanki kotiisi kotivaraa tilanteisiin, jolloin ruokaa ei pääse ostamaan kaupasta. Kotivara tarkoittaa ruokaa ja muita välttämättömiä päivittäistavaroita. Varaa kannellinen vesiastia sähkökatkosten varalle. Tarkista, että kotoa löytyy radio ja taskulamppu pattereineen.

3.  Tiedä miten toimit häiriötilanteessa

Kotivaralla pääset alkuun, mutta mieti myös miten toimisit, jos kodin lämpötila tippuu talvella. Varalämmitysjärjestelmä, kuten takka lämmittää yllätysten sattuessa. Sulje ovia ja oleskele pienemmässä tilassa, joka pysyy siten paremmin lämpimänä.

4. Toisia auttamalla pötkitään pitkälle

Omatoimisuus, yhteisöllisyys ja naapuriapu ovat erityisen tärkeitä häiriötilanteissa, kun viranomaisten palvelukyky on kuormitettu. Pidä silloin huolta lähimmäistesi tilanteesta ja tarkista erityisesti ikäihmisten olot säännöllisesti.

5. Tarkista, että tarpeelliset vakuutukset ovat kunnossa

Noudata vakuutusyhtiöiden antamia varautumisohjeita, sillä niiden noudattamatta jättäminen saattaa alentaa korvauksia tai ne voivat jäädä kokonaan saamatta. Jo yksinkertaiset ennaltaehkäisevät toimet voivat olla keskeisiä. Vakuutusyhtiöt edellyttävät myös, vahinkojen korjaamiseen ryhdytään nopeasti.

Lisätietoa

ARKI JA ELÄMÄNTAPA

Vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen

Lisääntyvät hellejaksot koettelevat kesäisin varsinkin riskiryhmien, kuten vanhusten ja pitkäaikaissairaiden terveyttä. Helle voi vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Lumipeitteisen ajan lyhentyminen sekä pilvisyyden ja sadannan kasvu lisäävät pimeän aikaa talvisin, mikä saattaa vaikuttaa mielialaan ja aiheuttaa alakuloisuutta. Toisaalta talvien kovien pakkasten vähentyminen pienentää kylmyyteen liittyvien sairauksien riskiä.

Kun sademäärät ja ilmankosteuden kasvu kasvattavat rakennuksien kosteus- ja homevaurioiden riskiä, kasvaa myös niihin liittyvien hengitystieoireiden ja astman syntymisen todennäköisyydet.

Talvisin nollan asteen ympärille sahaamaan jäävä lämpötila kasvattaa liukastumistapaturmien määrää. Liukastumistapaturmien vaikutukset, kuten erilaiset murtumat, kuormittavat sekä itse liukastunutta, terveydenhuoltoa että useissa tapauksissa myös työnantajia.

Muutoksia eliöstössä ja vesissä

Ilmastonmuutos pidentää kasvukautta, mikä saattaa aiheuttaa lisävaivaa siitepölyallergiasta kärsiville.

Lämpenevä ilmasto tarjoaa suotuisammat elinolosuhteet puutiaisille eli punkeille, joiden määrän ennustetaan kasvavan ja elinalueiden laajentuvan entisestään. Punkkien määrän kasvaessa niiden välittämistä taudeista, kuten borrelioosista ja puutiaisaivokuumeesta tulee yhä yleisempiä. Myös muut vektorivälitteiset eli toisen organismin kautta leviävät taudit saattavat saada vahvempaa jalansijaa Suomessa. Lisäksi meidän tulee varautua yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa talous- ja uimavesiepidemioiden riskin kasvuun. Sinilevien määrät voivat kasvaa ilmaston lämpenemisen myötä, mikä haastaa luonnonvesien käyttäjät tarkkaavaisuuteen leväkauden aikana.

Rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamat hulevesitulvat voivat heikentää myös kaivoveden laatua. Kesän kuivat ja lämpimät jaksot vaikuttavat pohjaveden määrään ja mökin vesikaivossa voi vedenpinta olla toisinaan hyvinkin matalalla.

Lajiston ja luonnon toimintojen lisäksi elinympäristöjen ja kasvukauden muutokset vaikuttavat yhteiskunnassa myös maatalouden tuotteisiin, metsätalouteen sekä esimerkiksi metsästykseen. Erilaisten vieraslajien ennustetaan lisääntyvän, mikä voi aiheuttaa elinkeinoille huomattavaakin vahinkoa. Toisaalta esimerkiksi uudet lajit ja lajikkeet ruoantuotannossa avaavat uusia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin kuluttajillekin.

Vapaa-ajan vieton olosuhteet muuttuvat

Ilmaston lämpeneminen lisää todennäköisesti ihmisten ulkona viettämää aikaa kesäisin. Sääolosuhteemme saattavat kasvattaa Suomen kiinnostavuutta lomailumaana, kun esimerkiksi Välimeren maiden kesähelteet muuttuvat tukaliksi. Myös tarve hillitä ilmastonmuutosta vaikuttaa matkustus- ja liikkumistottumuksiimme, mikä nostaa lähimatkailun arvostusta. Ilmaston muuttuminen vaikuttaa etenkin Etelä-Suomessa lumesta ja jäästä riippuvaisten lajien harrastamiseen.

Vaikutukset näkyvät vahvasti muualla

Ilmastonmuutoksella on monenlaisia vaikutuksia arkeen ja terveyteen, joiden vaikutukset jäävät Suomessa kuitenkin monia muita maita maltillisemmiksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen ja elinolosuhteisiin maapallon eri puolilla eri tavoin. Muutokset voivat aiheuttaa pakolaisuutta ja muuttoliikkeitä, jotka vaikuttavat Suomessa saakka.

5 vinkkiä kestävämpään arkeen

1. Tee arjestasi ilmastoviisasta

Liiku ilmastoystävällisesti ja toimi energiapihisti missä oletkin. Vaihda uusiutuvaan energiamuotoon. Pienennä hiilijalanjälkeä syömällä kasvispainotteisesti ja opettele välttämään ruokahävikkiä. Osta vähemmän ja kuluta entistä fiksummin.

2. Vaali luontoyhteyttä

Pidä aktiivisesti yllä suhdettasi luontoon: vietä aikaa luonnossa ystävien, perheen tai harrastusten parissa. Tunnista luonnon merkitys arjessasi, seuraa luontoa, vuodenaikojen kulumista ja niiden muuttumista. Luontosuhteen vahvistaminen ja toisaalta ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen luonnossa aktivoi hillitsemään ilmastonmuutosta ja varautumaan sen vaikutuksiin.

3. Taltuta talven pimeys ja liukkaat kelit hyvällä varautumisella

Varaudu liukkauteen nastakengillä ja huolehdi pihan talvikunnossapidosta. Pimeys ja kosteus taltutetaan heijastimilla, kirkasvalokylvyillä ja säänkestävällä ulkoiluvarustuksella. Opettele nauttimaan talven märemmistä säistä mieleisen harrastuksen merkeissä.

4. Ota kesäsäästä kaikki irti fiksusti

Helleaaltojen aikana on tärkeää huolehtia nesteensaannista. Ole kärryillä lähimmäistesi voinnista ja tarkasta erityisesti ikäihmisten olot säännöllisesti. Hyödynnä helteellä viileitä paikkoja, tuuleta asunto iltaisin, kun on viileämpää ja käytä verhoja tai pihakatoksia. Käytä sähköllä toimivia viilennyslaitteita vain todelliseen tarpeeseen. Suojaudu punkeilta ja opettele tunnistamaan sinilevä. Suojaudu UV-säteilyltä.

5. Tutustu kotimaan mahdollisuuksiin

Hyödynnä lähimatkailun mahdollisuudet ja nauti Suomen luonnon tarjonnasta. Jos matkaat ulkomaille, tutki ilmastoystävällisimmät kulkumahdollisuudet ja kompensoi lentopäästöt.

KAMPANJAN MATERIAALIT

Kaikki kampanjan materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ilmastonmuutokseen liittyvissä julkaisuissa, joiden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja hillintä-, sopeutumis-, ennakointi- ja varautumiskeinoista. Ilmastonmuutos haltuun -kampanjan kuvamateriaalin omistaa Tussitaikurit. Kuvan yhteydessä on mainittava kampanjan tunnus #ilmastonmuutoshaltuun tai Ilmastonmuutos haltuun -kampanja.

Piirrosvideo

Ilmastonmuutos haltuun -piirrosvideo antaa yleiskuvan ilmastonmuutoksen sopeutumisen keinoista. Videota on ollut suunnittelemassa vuonna 2018 yli 20 järjestöä ja sen on toteuttanut Tussitaikurit. Videossa kuvataan tiivistetyssä muodossa ilmastonmuutoksen vaikutuksia arkeen sekä varautumis- ja ennakointikeinoja. Videossa kuvataan kansalaistaitoja, jotka meidän kaikkien tulisi ottaa haltuun. Katso video YouTubessa.

Videota ei saa muokata ilman erillistä kirjallista lupaa Tussitaikurit Oy:ltä.

Somenostot

   

   Ole kartalla kosteuden kanssa.

   

 

Vinkkilistat asumiseen

Vinkkilistat (pdf) taloyhtiömuotoiseen- ja omakotiasumiseen aukeavat klikkaamalla uuteen ikkunaan.

   

Somepohjat

 

Kampanjan logo ja muu kuvamateriaali

Tallenna logot (png) ja kuvat (jpg) tästä omalle koneellesi painamalla hiiren oikeaa näppäintä kuvan päällä.

     

   

   

   

   

   

   

 

OTA YHTEYTTÄ!

Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset asiantuntijakommentteja esimerkiksi jäsenlehden artikkeliin tai sinulla on jotain toimialaa erityisesti koskeva kysymys ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Ohjaamme sinut eteenpäin oikean tahon puoleen. Vastauksia tarjoavat esimerkiksi Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän asiantuntijat. Seurantaryhmän jäsenet edustavat ministeriöitä ja muita viranomaisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita sekä tutkimuslaitoksia.

Ilmastonmuutos haltuun -viestintäkampanjan yhteystiedot

Essi Lahti, Tapio, projektipäällikkö. essi.lahti(a)tapio.fi, +358 50 467 9871.

Tiina Rintanen, Tapio, markkinointisuunnittelija. tiina.rintanen(a)tapio.fi, +358 40 5061162

Nora Arnkil, Tapio, asiantuntija. nora.arnkil(a)tapio.fi, +358 50 325 8047

ilmastonmuutoshaltuun@gmail.com

Lisätietoa