Paikkatietoprojektit ja -palvelut

Karttakeskuksen osaamisen ytimessä ovat sijainti- eli paikkatiedot. Autamme asiakkaitamme jalostamalla sijaintitiedon konkreettisiksi tuloksiksi. Toimitamme asiakkaillemme paikkatietoaineistoja ja niiden käsittelypalveluita sekä toteutamme erilaisia paikkatietojen ylläpidon ja tuotteistuksen ulkoistuspalveluita.

 

Paikkatietoprojektit ja -palvelut

Autamme asiakkaitamme jalostamalla sijaintitiedon konkreettisiksi tuloksiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sijaintiin liittyvän tiedon hyödyntämistä mm. päätöksenteossa sekä palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. Tarjoamme paikkatietoratkaisuja teknologiariippumattomasti.

Asiakkainamme on yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita, joille toimitamme paikkatietoaineistoja ja niiden käsittelypalveluita sekä tarjoamme konsultointipalveluita paikkatiedon hyödyntämiseen ja analytiikkaan liittyen. Toteutamme myös erilaisia paikkatietojen ylläpidon ja tuotteistuksen ulkoistuspalveluita.

Metsä- ja luontosektoreille toteutamme mm. paikkatietoaineistoja sekä paikkatietoanalyysejä osana Tapion metsäbiotalouden konsultointipalveluita.

 

Paikkatietoanalyysit ja ulkoistuspalvelut

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään sijainnin sisältävää tietoa kilpailukyvyn parantamisessa ja organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Karttakeskus on teknologiariippumaton toimija. Tämä tarkoittaa, että autamme valitsemaan organisaatiosi tavoitteisiin sopivan toteutuksen.

 

Paikkatietoaineistojen räätälöinti

Toteutamme asiakkaillemme erilaisia paikkatietoaineistojen yhdistämisiä ja muokkauksia. Käytössämme on laaja valikoima sekä omia että avoimia paikkatietoaineistoja, joista saamme asiakkaalle muodostettua käyttötarkoitukseen sopivia kokonaisuuksia. Teemme muokkaukset sopiviin projektioihin ja haluttuun tietorakenteeseen sekä tiedostoformaattiin. Tarvittaessa testaamme ja validoimme asiakkaan aineistoja laatumääritysten mukaisesti.

 

Paikkatietoanalyysit

Toteutamme asiakkaillemme erilaisia paikkatietoanalyysejä, joissa voidaan hyödyntää niin erilaisia avoimia aineistoja, asiakkaan omia aineistoja kuin myös Karttakeskuksen aineistoja.

Metsä- ja luontosektoreille toteutamme mm. paikkatietoanalyysejä osana Tapion metsäbiotalouden konsultointipalveluita. Tällöin asiakas saa Karttakeskuksen paikkatietoasiantuntijoiden lisäksi käyttöönsä myös Tapion metsä- ja luontosektorin asiantuntijoiden laaja-alaisen osaamisen.

 

Paikkatiedon ulkoistuspalvelut

Ulkoistamalla paikkatietoon liittyviä toimintoja pääset hyötymään laaja-alaisesta paikkatietoalan osaamisestamme. Ulkoistamalla paikkatietotoimintaa voit myös minimoida oman organisaatiosi paikkatietoon liittyvät henkilöstöriskit. Toimitettavan palvelun sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Ulkoistuspalvelut voivat sisältää mm. aineiston keruuta ja ylläpitoa, aineiston jakelua, laadunhallintaa, viestintää ja koulutusta.

 

Paikkatietoaineistot

Lue lisää paikkatietoaineistoistamme »

 

Teknologiamme

Tarjoamme paikkatietoratkaisut teknologiariippumattomasti.

 

 

 • Lisätietoa
 • Mikko Ranta

  Projekti- ja palvelupäällikkö

  mikko.ranta(at)karttakeskus.fi

  +358 400 993 803

 • Janne Kostamo

  Palvelualueen johtaja, kartat, kirjat, paikkatieto

  janne.kostamo(at)karttakeskus.fi

  +358 40 827 1968