Tapio laski yhteistyössä AFRYn kanssa Sallan yhteismetsälle kestävän hakkuusuunnitteen eli vuosittain hakattavan puumäärän. Laskennassa tavoiteltiin puuston kasvuun suhteutettua suurinta mahdollista tasaista hakkuumäärää 50 vuoden ajalle.

Lyhyesti: mitä tehtiin?

  • Laskimme kestävän hakkuusuunnitteen Sallan yhteismetsälle. Hakkuusuunnite laskettiin Luonnonvarakeskuksen tuottaman ja ylläpitämän MOTTI-simulointiytimen kasvumalleilla, ja laskennan lähtöaineistona käytettiin sekä avointa metsävaratietoa että Sallan oman metsäsuunnitelman metsikkökuvioita.
  • Yhdessä Sallan yhteismetsän edustajien kanssa mietitty hakkuusuunnite antoi raamit kestävistä hakkuumääristä pitkälle tulevaisuuteen.
  • Hakkuusuunnitteen lisäksi laskennoilla tuotettiin Sallan yhteismetsälle riippumatonta tietoa metsäomaisuuden arvon kehityksestä, puunmyyntituloista sekä kustannustasosta metsäomaisuutta koskevaa päätöksentekoa varten.

”Hakkuusuunnite on tärkein yhteismetsän toimintaa ohjaava tekijä. Se määrittää toiminnan resursoinnin urakoitsijoista uudistamiseen ja tulevaisuuden metsänhoitotöihin”, sanoo Sallan yhteismetsän toiminnanjohtaja Anne Harju.

Hakkuusuunnitteen lisäksi laskennoilla tuotettiin Sallan yhteismetsälle riippumatonta tietoa muun muassa metsäomaisuuden arvon, puunmyyntitulojen sekä metsänhoitotöiden kustannusten kehityksestä metsäomaisuutta koskevaa päätöksentekoa varten.

Hakkuusuunnitetta laskettaessa kaksi perusasiaa on syytä olla kunnossa: laskennassa käytettävät metsävaratiedot ja kasvuennusteita tuottavat kasvumallit.

Laskennan pohjana avoin metsävaratieto

Laskennassa käytetyt metsävaratiedot kerättiin kasaan pääosin viime vuosina inventoidusta avoimesta metsävaratiedosta. Muutamat avoimen metsävaratiedon aukkopaikat täytettiin yhteismetsän metsäsuunnitelmasta. Avoimen metsävaratiedon ajantasaisuus varmistettiin ennen laskentojen aloitusta.

”Päätöksenteon kannalta on erittäin tärkeää, että suunnitteen pohjalla oleva metsävaratieto on mahdollisimman ajantasaista, jolloin voidaan suunnitella toimintaa luottavaisin mielin ja pitkäjänteisesti pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Harju.

Laskenta-aineistosta rajattiin ne alueet, jotka haluttiin hakkuusuunnitelaskennan ulkopuolelle. Näitä olivat suojelualueiden ja lakikohteiden lisäksi myös muut hakkuita rajoittavat kohteet, kuten kaava-alueet ja jyrkänteet, joihin ei koneilla pääse.

Luotettavat kasvuennusteet

Kasvuennusteiden osalta Sallan yhteismetsän edustajia mietitytti kasvumallien tarkkuus pohjoisen olosuhteissa ja tehokkaasti viljellyissä metsissä. Aiemmat kokemukset eivät olleet vastanneet käytännön tuntumaa ja omia mittauksia kasvusta.

Tilanne varmistettiin ennen projektin aloitusta koelaskennan avulla. Kävi ilmi, että Luonnonvarakeskuksen MOTTI-malleihin tehdyt viimeisimmät päivitykset olivat vieneet kasvun tasoa oikeaan suuntaan, ja kasvu vastasi yllättävänkin tarkasti Sallan yhteismetsän edustajien omaa näkemystä.

Yhdessä Sallan yhteismetsän edustajien kanssa mietitty hakkuusuunnite antoi raamit kestävistä hakkuumääristä pitkälle tulevaisuuteen. Hyvillä tiedoilla ja työkaluilla laskettu hakkuusuunnite on tarpeellinen tuki suurta metsäomaisuutta hallittaessa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapion asiantuntijaratkaisut tarjoavat käyttöösi metsä-, luonto- ja paikkatiedon kokeneet osaajat sekä asiantuntijoiden verkostot. Tutustu tarkemmin palveluumme: Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

  • Esko Välimäki
  • Metsätietopalveluiden päällikkö
  • esko.valimaki(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6079