Tapio selvitti maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta nykyisen metsätieverkoston kattavuutta maakunnittain sekä tarvetta uusien metsäteiden rakentamiselle.

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi Tapiosta metsäteiden kattavuusanalyysin voidakseen arvioida kannustimien tarvetta uusien metsäteiden rakentamiselle. Selvitys tukee uuden metsätalouden kannustejärjestelmän (metka) käyttöönottoa, joka korvaa aiemman kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän (kemera). Metka-kannustejärjestelmään sisältyy tuki metsätieverkoston ylläpitoon.

Hanke toteutettiin paikkatietoanalyysinä, jossa kartoitettiin tavoitteellisen keskimääräisen metsäkuljetusmatkan ulkopuolella olevat metsäalueet. Tulosten perusteella voidaan arvioida, kuinka laskennallinen tietarpeen määrä tiettömillä metsäalueilla vaihtelee maakunnittain, ja miten tiettömät yksityisomisteiset metsäalueet jakautuvat maakunnan sisällä.

Metsäteiden kattavuusanalyysin tuloksia; tiettömiä yksityisomisteisia metsäalueita Pohjois-Suomen alueella.

”Suomen metsätieverkosto on jo hyvin kattava ja sen perusparannuksiin on hyvä panostaa, jotta tieverkoston tarjoamat monipuoliset hyödyt saadaan ylläpidettyä. Metsäteollisuudelle kattava ja hyvin hoidettu tieverkosto on keskeinen toimintaedellytys”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Kalle Nisula Tapiosta.

Tapio hankki tarvittavat aineistot, teki kattavat paikkatietoanalyysit, laati maakuntakohtaiset laskelmat ja kokosi tuloksista loppuraportin. Loppuraportti sisältää havainnollistavia teemakarttoja sekä tarkempia maakuntakohtaisia karttatulosteita, joista voidaan tarkkailla tiettömien metsäalueiden sijaintia maakunnan alueella.

”Olen ilahtunut siitä, kuinka nopeasti Tapio pystyi selvityksen tuottamaan. Analyysin lopputulos yllätti. Laskennallisten tietarpeiden määrä on yllättävän suuri, vaikka tietiheys on jo täynnä”, kertoo metsäneuvos Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hankkeessa onnistuminen vaati laajaa osaamista paikkatietojen hyödyntämisestä sekä laskentaprosessin luomisesta. Hankkeessa käytettiin runsas määrä eri paikkatietoaineistoja, ja luotiin myös kokonaan uusia paikkatietoaineistoja.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Lue lisää asiantuntijapalveluistamme: Metsäanalyysit ja laskentapalvelut

  • Kalle Nisula
  • Metsätietoasiantuntija
  • kalle.nisula(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6088