Tervetuloa mukaan kehittämään metsänhoidon suosituksia! 

Metsänhoidon suositusten pyöreän pöydän jäsenet ovat käytännön neuvonantajia suositusten kehittäjille. Näkemyksiä ja kokemuksia kootaan maakunnittain henkilöiltä, jotka tekevät päätöksiä omien tai vastuullaan olevien metsien käsittelystä, jotka neuvovat metsänomistajia tai tekevät metsänhoidollisia valintoja arkisen työnsä lomassa.

Logo metsänhoidon suositukset.

Pyöreän pöydän jäsenet

Pyöreä pöytä on tarkoitettu metsänomistajille ja alan ammattilaisille, jotka käyttävät metsänhoidon suosituksia. Tarkemmin sanoen: metsä- ja luontoalan ammattilaisille, alalle opiskeleville, opettajille, yksityisille metsänomistajille, kuntien ja seurakuntien metsien ja yhteismetsien hoitajille tai muussa roolissa metsänhoidon päätöksiä tekeville.

Jäseniksi toivotaan henkilöitä, jotka eivät jo muulla tavoin ole merkittävästi vaikuttamassa suositusten valmisteluun oman organisaationsa kautta. Tämä tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva valmistelijajoukko on hyvin laaja, mukana on kymmeniä organisaatioita metsä-, ympäristö- ja ilmastoaloilta. Ks. metsänhoidon suositusten tekijät.

Mitään erityisvaatimuksia osallistumiseen ei ole – riittää, että on kiinnostunut metsänhoidon hyvistä käytännöistä ja suositusten kehittämisestä niin, että niistä saa enemmän irti omassa käytössä.

Toimintamuodot

Pyöreä pöytä ottaa kantaa, kertoo kokemuksista ja keskustelee ajankohtaisista aiheista, kuten valmisteilla olevista suosituksista tai nykyisten suositusten helppokäyttöisyydestä, metsien tilanteesta ja metsänhoidon käytännöistä alueella. Toimintamuotoja ovat mm. ryhmäkeskustelut ja verkkokyselyt. Toimintaa kehitetään yhdessä.

  • Noin 10 hengen ryhmäkeskusteluita järjestetään vuosittain 4 – 5 kpl, eri maakunnissa eri vuosina. Tilaisuus vie aikaa valmistautumisineen enintään puoli päivää, jos tapahtuma järjestetään verkkokeskusteluna.
  • Kaikki voivat osallistua verkkokyselyihin, joita on arviolta 2 – 5 kpl/vuosi. Kyselyiden tuloksia käsitellään alueittain.
  • Pyöreän pöydän jäsenet saavat henkilökohtaisia kutsuja myös metsänhoidon suositusten ajankohtaiswebinaareihin, joita järjestetään 2 – 3 kpl vuosittain.

Pyöreän pöydän ryhmäkeskusteluita on järjestetty 2020 ja 2021 kutsutilaisuuksina. Syksyllä 2021 toimintaa laajennettiin siten, että mukaan voi ilmoittautua oman kiinnostuksen perusteella. Syksyllä 2021 järjestettiin yksi verkkokysely.

Pyöreillä pöydillä on oma roolinsa metsänhoidon suositusten valmisteluprosessissa. Prosessi on kuvattu metsänhoidon suosituksia linjaavassa dokumentissa, liitteessä 1: Metsien kestävän hoidon ja käytön perusteet (pdf).

Hyödyt jäsenille

Osallistumalla pyöreän pöydän kyselyihin ja keskusteluihin:

  • saa ensimmäisten joukossa tietoa siitä, miten metsänhoidon suosituksia on tarkoitus kehittää
  • ryhmäkeskusteluissa tutustuu eri tehtävissä toimiviin ammattilaisiin ja metsänomistajiin ja heidän näkökulmiinsa metsäasioissa; hyvähenkinen, johdettu keskustelu on virkistävää
  • oppii hyödyntämään metsänhoidon suosituksia paremmin, jolloin voi kenties tehdä entistä valistuneempia päätöksiä metsien hoidosta
  • voi vaikuttaa siihen, miten asioita esitetään suosituksissa, jotta ne olisivat käyttökelpoisempia omiin tarpeisiin
  • voi kertoa, mistä asioista tarvittaisiin lisää suosituksia
  • voi kertoa oman alueen olosuhteista, jotka kannattaisi huomioida suosituksia laadittaessa.

Ryhmäkeskusteluista sanottua

“Hyvä, että kysymykset tulivat etukäteen.”, “Kiitos mahdollisuudesta vaikuttaa.”, “Tilaisuus oli hyvin johdettu. Oli hyvä, että mukana oli eri alojen edustajia.” “Kiinnostava tilaisuus, ja vaikuttaa, että suositusten tasolla ympäristönäkökulmia käsitellään melko laajalti.” “Toimii meille myös oppimistilaisuutena.”

30.9.2021 webinaari: Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä – mistä on kyse ja miten siihen voi liittyä.

Katso tapahtuman sivulta aineistot.

Ilmoittaudu pyöreän pöydän jäseneksi

Pyöreät pöydät ovat avoimia kaikille metsänomistajille ja alan ammattilaisille. Ilmoittaudu mukaan ja valitse tavat, joilla haluat olla mukana toiminnassa. Lomakkeella kysytään muutamia taustatietoja sinusta, jotta voimme kutsua keskusteluryhmiin tasapuolisesti eri osapuolia ja maakuntia edustavia henkilöitä. Kerro myös, miksi sinua kiinnostaa osallistua pyöreän pöydän toimintaan – sitä hyödynnetään apuna toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Ilmoittautumislinkki (ZEF-kysely)

Kalle Vanhatalo, Palvelualueen päällikkö, konsultointi

Tarja Ollas, Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija