Metsänomistaja, tiedätkö miten ilmastonmuutos vaikuttaa sinun metsääsi?

Kaukaa viisasta metsänhoitoa kokoaa parhaat käytännöt ja metsänhoidon menetelmät ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja auttaa metsänomistajaa tekemään ilmastokestäviä metsänhoidon päätöksiä. Löydät sivuilta perustiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiimme ja lisätietoa metsänhoidon keinoista teemoittain. Tervetuloa tutustumaan kaukaa viisaaseen metsänhoitoon!

Suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito on paras keino varautua omassa metsätaloudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.  Näin voi itse vähentää omaan metsään kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ja samalla varautua muutokseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Metsätaloudessa varautuminen koostuu monista eri toimenpiteistä, jotka jo valtaosin kuuluvat hyvään metsien hoitoon. Ilmaston muuttuessa hyvien käytäntöjen noudattaminen on entistäkin tärkeämpää. Aktiivinen metsänhoito auttaa metsiä pysymään elinvoimaisina ja terveinä, ja pienentää ilmastonmuutoksen tuomia uhkia. Puiden kasvusta huolehtimalla lisätään myös metsien hiilensidontakykyä. Samalla kuitenkin tuhoriskien – kuten myrsky- ja hyönteistuhojen – hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Monimuotoinen metsä kestää luontaisesti muutoksia paremmin. Metsänomistajan kannattaakin panostaa metsänsä sekapuustoisuuteen, laho- ja säästöpuiden jättämiseen eri toimenpiteiden yhteydessä sekä vaihteleviin eläinten elinympäristöihin. Samalla metsien luontainen stressinsietokyky vahvistuu. Myös metsän vesitalouden hallinta ja vesiensuojelun ratkaisujen oikea mitoittaminen on tärkeää sateiden lisääntyessä. Ja aina voi kysyä neuvoa!

Lataa vinkkilista (2019, pdf): Tee metsänhoidosta säänkestävämpääÖka skogsvårdens väderbeständighet

Katso alla olevalta videolta, mitä Kauko Viksu ajattelee oman metsänsä hoidosta muuttuvassa ilmastossa ja millaisiin toimenpiteisiin hän on ryhtynyt.

Katso video (Youtube): Kauko Viksu – Kaukaa viisas metsänomistaja / Långsiktig skogsägare

#KAUKAAVIISASTA METSÄNHOITOA

#ilmastokestävämetsä #hyvänsäänaikana

Kaukaa viisasta metsänhoitoa -kampanja on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Tapion koordinoimaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintähanketta. Toteutuksessa ja viestinnässä ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, Tapio, Suomen metsäkeskus, MTK ja Luonnonvarakeskus. Teeman sisällöt pohjautuvat Metsänhoidon suosituksiin, jotka perustuvat tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin hyvästä metsänhoidosta. Työllä edistetään Kansallisen metsästrategian 2025 ja Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 tavoitteiden toteutumista.