Metsät kuntien hyvinvointityössä – Kansanterveyttä Metsässä -webinaarin esitykset

29.10.2020

Kansanterveyttä Metsästä -webinaarissa käsiteltiin metsien käyttöä hyvinvointityössä kunnan, sairaanhoitopiirin ja kuntoutujan näkökulmista. Paikalla oli 150 kansanterveydestä kiinnostunutta ihmistä kunnista, tutkimuslaitoksista, oppilaitoksista ja yrityksistä. Tilaisuuden esitykset on koottu tälle sivulle.   

Tieto ja ymmärrys metsien vaikutuksesta hyvinvointiin ja terveyteen kasvaa. Kansanterveyttä Metsästä -webinaarissa esiteltiin monipuolisesti käytännön esimerkkejä kuntien metsäluonnon hyödyntämisestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Inspiroivat esimerkit soveltuvat moniin muihinkin kuntiin. Tilaisuuden järjestivät Tapio ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä osana 3-vuotista Kansanterveyttä metsästä -hanketta.

“Kunnissa laaditaan parhaillaan hyvinvointisuunnitelmia, joissa tullaan linjaamaan tahtotila metsäluonnon tuottamille terveyshyödyille ja sovitaan toteutuksista. Nyt tarvitaan tiedon jakamista ja viestintää luonnon hyvinvointivaikutuksista. On tärkeätä, että kuntapäättäjillä on käytössään viimeisin tieto metsien merkityksestä kansanterveydelle“, sanoo metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

Esitykset – Kansanterveyttä metsästä webinaari 28.10.2020

Lisätietoa

Kansanterveyttä Metsästä -hanke

Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot