Seminaari 3.12.: Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia

29.10.2020

Videotallenne tilaisuudesta (YouTube)

Ilmastokestävä metsätalous, raportit ja muut aineistot

Ilmasto- ja metsäalan tutkijat ovat tänä vuonna koonneet faktoja ilmastonmuutoksen merkityksestä Suomen metsille. Mitä ilmastokestävä metsänhoito tarkoittaa? Miten metsiä voidaan sopeuttaa muuttuvaan ilmastoon? Miten ilmastonmuutosta hillitään metsänhoidon keinoin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Tutkimustiedon synteesi esitellään 3. joulukuuta.

Haastamme sinut pureutumaan tieteellisistä faktoista tehtäviin johtopäätöksiin tässä tapahtumassa. Kuuntele tiukka debatti, osallistu keskusteluun. Metsänhoidon suositukset laaditaan tutkimustietoon perustuen ja ne tukevat metsänhoidon päätöksiä moniarvoisesti. Tieteellinen debatti ja käytännön kokemuksen ääni ovat tärkeä osa tulosten arviointia ja laadittavien suositusten riskianalyysiä.


Tapahtuman esitysaineistot löydät kunkin puheenvuoron otsikosta. 


Seminaari 3.12. Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia

Klo 10 – 12.30, Teams-webinaari. Osallistuminen on mahdollista tavallisella selainyhteydellä.

Ohjelma


Tilaisuudessa kuullaan alan merkittävimpiä toimijoita ja käydään debattia metsän hoitamisen eri vaihtoehdoista ja tulevaisuuden metsistä. Tapahtuman kuulijat voivat osallistua keskusteluun Teamsin chatissa.

Twitterissä #metsänhoidonsuositukset


Klo 10.00
Avaussanat,
toimitusjohtaja Anne Ilola, Tapio, Metsänhoidon suositusten johtoryhmän puheenjohtaja


Tiedeyhteisön kokoamat ilmastofaktat ja debatti

10.10 – 10.25
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa metsänhoidon näkökulmasta,
yksikön päällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos
Mitä tutkimus kertoo, ja mitä epävarmuuksia meillä on? Mikä merkitys metsillä on ilmastoon?

10.25 – 10.40
Metsänhoidon keinot hiilensidontaan,
ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus
Mitä tiedetään metsien hiilensidonnasta ja millä keinoilla metsänomistaja voi vaikuttaa siihen tutkimusten mukaan? Mistä ei ole tietoa tai näyttöä?

10.40 – 10.55
Metsänhoidon keinot vastata muuttuvaan ilmastoon,
ryhmäpäällikkö Timo Saksa, Luonnonvarakeskus
Mitä tutkimukseen pohjautuvaa tietoa on toimista, joilla voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen? Missä asioissa tarvitaan lisää tutkimusta?

10.55 – 11.10

Opponentit esittävät näkemyksensä ilmastokestävästä metsänhoidosta:

Professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto

Professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto

11.10 – 11.25
Poimintoja yleisön kommenteista ja kysymyksistä, alustajat vastaavat.


11.25 -11.35
Tauko


Viestit metsänhoidon suositusten käyttäjiltä

11.35 – 11.45
Maakunnallisten pyöreän pöydän jäsenten esiin nostamat näkökulmat suositusten uudistamiseen,
metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo, Tapio

Metsänomistajien näkökulmat metsänhoidon suositusten kehittämiseen 

11.45 – 12.15

Metsänomistaja ja yrittäjä Timo Kujala, Forestor Oy

Metsänomistaja Mikko Tiirola, MTK

Salkunhoitaja Tapio Tilli, OP Metsärahasto


Kokonaiskestävyys ja ilmastokestävyyden lisääminen suosituksiin

12.15-12.25
Kansallinen metsästrategia varmistaa kokonaiskestävyyden
metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

12.25-12.30
Metsänhoidon suositusten uudistamisen seuraavat askeleet ja päätössanat,
ohjausryhmän puheenjohtaja Olli Äijälä, Tapio.


Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suosituksissa kuvataan useita metsänhoidon vaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi valita itselleen ja metsänsä tilanteeseen parhaiten sopivat. Menetelmiä esitellään kokonaiskestävän metsänhoidon teemojen kautta, esimerkiksi kuinka toimenpiteet vaikuttavat taloudelliseen tulokseen, vesistöihin tai luonnon monimuotoisuuteen. Ilmastokestävyys on uusi näkökulma tähän kokonaisuuteen.

Metsänhoidon suositukset ovat osa kansallisen metsästrategian toimenpiteiden toteutusta. Suositukset valmistellaan laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Työtä koordinoi Tapio ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 • Anne Ilola
 • Toimitusjohtaja
 • anne.ilola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6008
 • Olli Äijälä
 • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
 • olli.aijala(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6074
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067