Tapio-konsernin vastuullisuusraportti 2023: Riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi, viisaasti vastuullisia toimintatapoja ja vaikuttamista ympäristön tilaan

27.3.2024

Tapio-konsernin vastuullisuusraportti 2023 on julkaistu. Se esittelee keskeiset taloudelliset tunnusluvut, vastuullisuustavoitteet ja -mittariston sekä kuvaa monipuolisesti esimerkkejä asiakkaidemme kanssa toteuttamistamme hankkeista, uusista työkaluista ja prosesseista.

Keskeinen osa Tapion vastuullisuustyötä olivat erilaiset metsätalouteen ja maankäyttöön liittyvät hankkeet, jotka tuottivat riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi, vahvistivat vastuullisempia toimintatapoja tai vaikuttivat suoraan hankealueen ympäristön tilaan. Tehtävämme oli myös varmistaa, että uusin tieto ja toimintamallit päätyvät mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön.

Työstimme vuoden 2023 kuluessa toimintaympäristön muutoksesta kumpuavia strategisen kehittämisen paikkoja, tunnistimme uusia kyvykkyyksiä ja kehitimme palvelujamme, tavoitteenamme tukea asiakkaidemme toimintamahdollisuuksia ja kestävää liiketoimintaa muuttuvassa ympäristössä.

”Suuntasimme katsettamme tulevaan: Uskomme vahvistuvaan kysyntään etenkin kestävyyden todentamiseen, parantamiseen ja seurantaan liittyvissä asiantuntijapalveluissa”, kertoo Tapion toimitusjohtaja Anne Ilola.

Edistimme vastuullisuutta kaikilla liiketoiminta-alueilla

Keskeisiä nostoja vastuullisuusraportista: 

  • Asiantuntijuutemme vahvisti vuoden kuluessa muun muassa puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustyötä ja metsänhoidon suosituksiin tehtyjä merkittäviä uudistuksia, joilla vahvistetaan ilmastokestävyyttä, vesistövaikutusten hallintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Nämä toimet vaikuttavat laajasti, sillä suurin osa suomalaisista metsistä on talouskäytön piirissä.
  • Toteutimme siemenviljelmien perustamisohjelmaa ja perustimme Oittiin uuden rauduskoivun siemenviljelmän, joka tulee olemaan jalostusarvoltaan Suomen paras rauduskoivun viljelmä Etelä-Suomessa. Jalostetun siemenen tuotannon vahvistaminen tukee metsien kasvua ja elinvoimaisuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä huoltovarmuutta pitkällä aikavälillä.
  • Toimme Metsälehti Digiin Metsätietäjän, tavoitteisiin perustuvan ja omistamisen painotukset huomioivan suunnittelutyökalun. Vastuullisuus näkyi myös metsänomistajan ja metsäammattilaisten näkökulmasta tärkeiden aiheiden nostamisena metsäkeskusteluun.
  • Laskimme hiilijalanjälkemme ja sitouduimme pienentämään toimintamme päästöjä. Tapion vuoden 2023 kokonaishiilijalanjälki oli 1 371 tonnia CO2ekv, mikä vastaa noin 140 keskivertosuomalaisen hiilipäästöjä vuoden ajalta. Merkittävä vaikutus oman toimintamme päästöihin vuonna 2023 oli Tapio Siemenkeskuksen Oitin tilojen lämmityspolttoaineen vaihtaminen uusiutuvaan dieselpolttoaineeseen. Muutos pienensi Scope 1 -päästöjä jopa 42 % vuodesta 2022.
  • Reagoimme toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin hankintaketjun hallinnan näkökulmasta: Tarkastelimme hankintaketjun riskejä, tarkensimme tilaajavastuulakiin liittyviä prosesseja ja vastuita, ohjeistimme sopimusten laadintaa ja päivitimme eettisen ohjeiston.
  • Saimme Suomen Innostavimmat työpaikat 2024 -tunnustuksen Eezy Flown PeoplePower® -henkilöstötutkimuksessa.

Tutustu Tapio-konsernin vastuullisuusraporttiin 2023

Tapio tarjoaa riippumatonta tietoa ja tehokkaita ratkaisuja sekä käytännönläheisiä työvälineitä metsien kestävään hyödyntämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, monimuotoisuuden turvaamiseen sekä metsien kasvun ja elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Tavoitteenamme on edistää metsäalan yhteistyötä ja kumppanuuksia ja rakentaa asiakkaiden kanssa menestystä, kilpailukykyä ja hyvinvointia metsistä ja luonnosta.

Lisätietoja

  • Elina Antila
  • Viestintä- ja markkinointijohtaja
  • elina.antila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6022