Vastuullinen ja eettinen toiminta on koko Tapio-konsernin henkilökuntaa velvoittava periaate. Tapio-konsernin eettiset ohjeet ohjaavat ja velvoittavat koko henkilöstöä kaikessa liike- ja muussa toiminnassa.

Eettisissä ohjeissa kuvataan Tapion tapa harjoittaa liiketoimintaa vastuullisella ja eettisellä tavalla. Olemme sitoutuneet vahvasti eettisiin periaatteisiimme ja edellytämme näiden periaatteiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme.

Eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta ilmoittamiseen on käytössä turvallinen ja vaatimustenmukainen ilmoituskanava. Ilmoituskanava on EU:n whistleblowing-direktiivin mukainen. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksia voi jättää täysin nimettömänä.

Tapio-konsernin Whistleblow-ilmoituskanava

Tapion eettiset ohjeet (pdf)

  • Elina Antila
  • Viestintä- ja markkinointijohtaja
  • elina.antila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6022
  • Hanna-Leena Tevä
  • Kehitysjohtaja
  • hanna-leena.teva(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6020