Jalostusarvoltaan Suomen paras rauduskoivun siemenviljelmä perustettiin Oittiin

25.8.2023

Tapio Siemenkeskus on perustanut uuden rauduskoivun siemenviljelmän Oittiin Hausjärvelle. Se on jalostusarvoltaan Suomen paras koivun siemenviljelmä. Siemensatoa on odotettavissa noin kolmen vuoden kuluttua.

Rauduskoivun jalostus on edennyt männyn ja kuusen jalostusta pidemmälle. Uusimmat koivun siemenviljelykset Suomessa tuottavat siementä, joilla saadaan 30–35 prosentin lisäkasvu, erinomaiset rungon laatuominaisuudet ja vähäinen oksikkuus.

Jalostetusta siemenestä perustettu koivikko kasvaa ensimmäiset 20 vuotta Etelä-Suomessa lehtomaisella kankaalla pituutta 1 metrin ja paksuutta 1 cm:n vuodessa. Nykyiset suositellut uudistusläpimitat saavutetaan Etelä-Suomessa 30–40 vuoden kiertoajalla. Tämä tietää metsänomistajalle hyvää tuottoa ja puunjalostusteollisuudelle erinomaista raaka-ainetta.

Pitkät kuivuusjaksot tulevat ilmastonmuutoksen myötä olemaan Suomessa nykyistä yleisempiä, mikä lisää puiden tuhoriskiä etenkin kuusella. Syvien juuriensa ansiosta koivu kestää rasitusta ja kuivuutta paremmin kuin kuusi. Nopeasti kasvava rauduskoivu sitoo myös tehokkaasti hiiltä.

”Koivun suosio metsänuudistamisessa on kasvamaan päin, sillä se hajauttaa kuivuuden aiheuttamia riskejä ja lisää monimuotoisuutta. Lisäksi koivu sopii hyvin myös juurikäävän vaivaamille alueille”, sanoo kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö Juha Ruuska Tapiosta.

Tapio saa siemenviljelysten perustamiseen SGEI-tukea maa- ja metsätalousministeriöltä.

”Laadukkaan, jalostetun siemenen saatavuuden turvaaminen Suomessa on kustannustehokas investointi tulevaisuuteen myös yhteiskunnan kokonaisedun tavoittelun näkökulmasta”, toteaa erityisasiantuntija Antti Leinonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tapio toteuttaa siemenviljelmien perustamisessa maa- ja metsätalousministeriön Siemenviljelysten perustamisohjelmaa 2060. Tapion siementuotanto on ISO 9001 -sertifioitu. ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus asiakaslähtöisestä toiminnasta ja järjestelmällisestä laadun kehittämisestä. Lue lisää Tapion vastuullisuusraportista 2023

  • Juha Ruuska
  • Kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö
  • juha.ruuska(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6070