Metsätalous pohjavesialueilla

Hankkeen tarkoituksena on pitää yllä keskustelua metsäelinkeinotoiminnan mahdollisuuksista pohjavesialueilla. Yhteistyöverkoston avulla tavoitteena on parantaa metsätaloustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Hankkeella tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen, Luken ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeella on järjestetty työpajoja, johon on kutsuttu metsätaloustoimijoita, tutkijoita ja viranomaisia keskustelemaan metsätalouden vaihtoehdoista pohjavesialueilla. Tavoitteena on kehittää toimintamallia ELY-keskusten pohjavesiviranomaisten ja metsätaloustoimijoiden yhteistyön tiivistämiseksi erityisesti ojien kunnostamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeella jatketaan seurantaa Kokkolan Patamäen pilottialueella, jossa seurataan käytännössä ojien perkausten vaikutuksia pohjaveteen alueella, jota käytetään talousveden ottamiseen. Vastaavien seurantakohteiden määrää pitäisi jatkossa kasvattaa, jotta voisimme päivittää pohjavesien osalta metsätalouden vesiensuojelusuositukset ajan tasalle.

Hankkeella on täydennetty TASO-hankkeella luotua ojitusilmoitus-lomaketta pohjavesien osalta. Päivitystä hyödynnetään muun muassa Ojitusilmoituksen sähköistäminen -hankkeella TT Tuomo Karvonen WaterHope Oy:stä on kehittänyt hankkeella KUNNOS-toimintamallia ja malliin liittyvää työkalua, jonka avulla verkosta vapaasti ladattavia paikkatietoaineistoja hyödyntämällä voidaan riittävän luotettavasti arvioida metsätaloustoimenpiteiden vaikutusta pohjavesiin pohjavesirajausten reunavyöhykkeillä.

Hankkeen kesto

Vuosina 2014-2015 tehtiin pohjavesi esiselvitys-hanke. Metsätalous pohjavesialueilla -hanke alkoi 2016 ja se päättyy nykyisessä muodossaan 2019.

Aineistot

Loppuraportti Metsätalous pohjavesialueilla 2016-2019

Hydrologisten mallien pilvipalvelu – Aineistojen esittely

Kunnostusojituksen vaikutusten mallintaminen – Käyttöliittymän esittely ja käyttöohjeet

Metsäojitusilmoituslomake

Hankkeen väliraportti Metsätalous pohjavesialueilla 20.12.2018

Hankkeessa valmistettu raportti riskityökalun kehittämisestä KUNNOS II 17.12.2018

Projektiraportti 18.1.2018

Pilottihankkeen kuvaus 21.11.2017 Tuomo Karvonen, Waterhope

Puhtaat pohjavedet Metsätalouden vesiensuojelupäivät 12.-13.9.2017

Pohjavesityöpaja Seinäjoki 16.5.2017

Työpajassa Seinäjoella oli esillä mm. kunnostusojitussuunnittelijan käyttöön suunniteltu riskityökalu, joka hyödyntää olemassa olevia vapaita paikkatietoaineistoja. Pohjavesityöpajan esitykset ja muistio:

Pohjavesityöpajan muistio
Kunnostusojitusalueen hyvät käytännöt pohjavesialueilla Samuli Joensuu, Tapio Oy
Mitä uusi pohjavesielueluokitus merkitsee? Ritva Britschgi, Suomen ympäristökeskus
Kokkolan seuranta-alueen kuulumisia Maiju Ikonen, Etelä-Pohjanman ELY-keskus
Riskityökalu kunnostusojituksen suunnitteluun Tuomo Karvonen, WaterHope
Aiheesta jo keskusteltua Hanna Hentilä, Suomen ympäristökeskus
Ojitusilmoituslomake

Projektiraportti 17.1.2017

Pohjavesityöpaja Helsinki 7.6.2016

Tapiossa järjestetyssä työpajassa kuultiin toimijoiden ja viranomaisten kokemuksia metsätaloustoimista pohjavesialueilla. Tavoitteena oli koota yhteen tarpeita hyvistä käytännöistä. Työpajassa pohdittiin myös tutkimustarpeita suositusten jatkokehittämistä varten. Samoin yritettiin löytää ratkaisumalleja joustavalle toiminnalle pohjavesialueilla. Pohjavesityöpajan esitykset ja muistio:

Pohjavesityöpajan muistio
Metsätalous pohjavesialueilla Samuli Joensuu, Tapio Oy
Pohjavesikyselyn yhteenveto Hanna Hentilä, Ritva Britschgi, Syke
Pohjavesialueita koskeva lainsäädantö Juhani Gustafsson, YM
Enon pohjavesialueen tuloksia Sirpa Piirainen, Luke

Lisätietoa

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi, +358 40 534 1043