Uusi yksityistielaki mahdollistaa tiekuntien tienpidon kehittämisen. Valtakunnalliset koulutustapahtumat kymmenellä paikkakunnalla vuonna 2019

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019. Valtakunnallinen koulutuskiertue tiekunnan jäsenille lain muutoksista ja mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista käynnistyi maaliskuussa. Koulutuksen tavoitteena on tehdä lakimuutokset tutuksi, kertoa perusparannushankkeiden toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä kannustaa tiekuntia tienpidon suunnitelmalliseen kehittämiseen.  Ilmaisia koulutuksia järjestetään kymmenellä eri paikkakunnalla eri puolella Suomea ja ne ovat tarkoitettu tiekuntien osakkaille  ja toimijoille sekä yksityistieasioista kiinnostuneille. 

Taustaa

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Uudessa laissa on tukeuduttu paljolti olemassa oleviin, vanhassa laissa määriteltyihin toimintamalleihin, mutta se tuo mukanaan myös paljon uusia käytäntöjä, mahdollisuuksia ja vapauksia. Yksityistiet ovat nimensä mukaisesti yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteiden periaatteet säilyvät tulevaisuudessakin ennallaan eli tiekunnan osakkuus perustuu maanomistukseen ja kustannukset jaetaan tiestä osakkaille saatavan hyödyn mukaisesti. Hyvin hoidettu tiekunta voikin jatkaa toimintaansa lähes entiseen tapaansa.

Uuden yksityistielain tavoitteena on antaa edellytykset mm. yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa huomioiden muun muassa kaupungistumisen ja maaseudun ikärakenteen muutokset sekä toisaalta luonnonvaratalouden ja elinkeinoelämän tarpeet. Jotta uuden lain mahdollisuudet tehokkaampaan tiekunnan hallinnointiin ja yksityisteiden tienpitoon kyetään täysimääräisesti hyödyntämään, vaatii se tiekuntien edustajien kouluttamista.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu yksityisteiden osakkaille, tiekuntien toimijoille ja yksityistieasioista kiinnostuneille.

Tilaisuuden tavoitteet

Tilaisuuden tavoitteena on tehdä uuden yksityistielain muutokset ja keskeisimmät asiat tutuksi, jotta tiekuntien hallinto sujuisi. Tilaisuudessa jaetaan infomateriaalia uudistuneesta laista sekä erilaisia mallipohjia tiekuntien käyttöön. Lisäksi osallistujat saavat tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista teiden perusparannuksiin- ja rakentamiseen.

Tiekuntien yksityistiepäivä tilaisuuden ohjelma

8.30  Tervetulokahvit

9.00  Tiepäivän avaus, kunnan/kaupungin puheenvuoro

9.15    Uusi yksityistielaki 1.1.2019 alkaenOlli Miettinen, Laatutie Oy

10.45  Yksityisteiden perusparannukset ja valtionavustukset ELY-keskus
             Kemera – tuet metsäautoteille, Kati Kontinen, Tapio Oy

11.30  Lounas 

12.15   Yksityisteiden rummut ja putkisillatViacon Oy

12.45  Tiekunnan kokousmenettelyt

14.15  LoppukeskusteluOlli Miettinen, Laatutie Oy

15.00 Tilaisuuden päättäminen

Koulutuspaikat ja yhteystiedot

Lisätietoja

Kati Kontinen, Tapio Oy. Puh. 050 5917456, kati.kontinen@tapio.fi
Olli Miettinen, Laatutie Oy. Puh.0400 898090, olli.miettinen@laatutie.fi

Metsätien kunnossapito – oppaat, urakoinnin lomakemallit ja tehtäväkortit

Esitysmateriaalit ja mallipohjat – koulutus tiekuntien tienpidon kehittämiseen

Tiekuntien yksityistiepäivä – uuden yksityistielain muutokset ja mahdollisuudet