Työtilauksen lomakemallit ja niihin kuuluvat tehtäväkortit on tarkoitettu yksittäisten kunnossapitotöiden tilaamiseen ilman kilpailutusta. Lataa alla olevasta luettelosta kunkin kunnossapitotyön tilaamisessa käytettävä lomakemalli, jonka voit itse täyttää ja työn tekemistä kuvaava tehtäväkortti.

Aurausvallin madaltaminen

Aurausvallin madaltamisen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Aurausviitoitus ja lumen poisto

Aurausviitotuksen ja lumenpoiston työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus linkous vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Hiekoitus

Hiekoituksen työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 5, Hiekoitus (PDF)

Jääpolanteen poisto

Jääpolanteen poisto työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Pölyn sidonta

Pölyn sidonnan työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 9, Pölyn sidonta (PDF)

Reunapalteen poisto
Reunapalteen poisto työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Rumpujen hoito

Rumpujen hoito työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus (PDF)

Sivu- ja laskuojien hoito

Sivu ja laskuojien perkaus työtilauslomake (DOC)
Tehtavakortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Sorastus

Sorastus työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Tien pinnan tasaus

Tasauksen työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Vaurioiden korjaukset

Vaurioiden korjaukset työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Vesakon raivaus

Vesakon raivaus työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)