Metsätien kunnossapidon tehtäväkortit

Tehtäväkortteissa on kuvattu kymmenestä eri kunnossapidon työstä ajankohta, jolloin työ tulisi tehdä, työn laatuvaatimukset, työn laadun mittaaminen ja toteaminen, työselitys sekä työn ja liikenne- ja työturvallisuusvaatimukset. Urakointiasiakirjoissa edellytetään että kyseessä olevat työt tehdään tehtäväkortin mukaisesti  ja että tehtäväkortit liitetään aina mukaan yksittäisten töiden työtilausten ja laajempien urakoiden kilpailuttamisen asiakirjoihin.

Lataa tehtäväkortit alla olevasta luettelosta:

Ojien hoito ja kunnostus 

Tehtäväkortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Rumpujen hoito ja kunnostus
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus (PDF)

Auraus, linkous, aurausvallin madaltaminen ja polanteen poisto
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Liukkauden torjunta
Tehtäväkortti 5, Liukkauden torjunta (PDF)

Tien tasaus ja reunapalteen poisto
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Sorastus
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Vaurioiden korjaukset
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Pölyn sidonta
Tehtäväkortti 9, Pölynsidonta (PDF)

Aurausviitoitus
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)