Metsätienhoito-ohjeet ja tehtäväkortit sekä laskurit

Metsätienhoidon tehtäväkortit sekä metsäteihin liittyviä ohjeita ja laskureita on saatavissa myös Excel-muodossa.

Lataa: Metsätien rakentamisen ja kunnostamisen laskurit (Excel)

Oppaat ja ohjeet netissä

Metsätien kunnossapito-opas. Laajassa oppaassa esitellään kunnossapitotöiden suunnittelua, organisointia ja kilpailuttamista sekä kunnossapidossa käytettäviä työmenetelmiä, koneita ja materiaaleja. Tutustu

Metsätien kunnossapito diasarja. Valmis neuvontapaketti  kunnossapitotöiden organisoinnista, suunnittelusta ja toteutuksen menetelmistä, kalustosta ja materiaaleista. Lataa (PDF)

Metsätien kunnossapito esite. Tiivis paketti metsätien kunnossapidosta myös tulostettavaksi. Lataa (PDF)

Metsätien perusparannuksen vaatimuksia. Dokumentissa on käyty läpi kemera-rahoitteisen metsätien perusparannuksen vaatimuksia sekä perusparannuksen ja kunnossapitoon kuuluvan kunnostuksen eroja. Lataa (PDF)

Metsätien kuntokatselmusmenettely, jolla metsänomistaja, tiekunta tai tieisännöitsijä voi nopeasti ja ilman raskaita järjestelmiä selvittää tien kuntopuutteet kunnossapidon suunnittelua varten. Lataa (PDF)

Metsätien rakentamisen omavalvonta. Selvitys metsätien rakentamisen  omavalvontamenettelyn kehittämistä ja omavalvonnan yhteydessä raportoitavista tien  mitoista ja muista laatutekojöistä. Lataa (PDF)

 

Tällä sivulla jaettava materiaali metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapidosta  on tuotettu Tapio Oy:ssä maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. Materiaalin kehittämisessä on kuultu Suomen Tieyhdistys Ry:n sekä Koneyrittäjät Ry:n ja Infra Ry:n edustajia. Asiantuntijana laadinnassa ovat olleet Navico Oy ja Deveco Oy. Dokumentit on tarkoitettu metsänomistajien ja tiekuntien sekä metsätien kunnossapitoa tekevien yritysten käyttöön. Tapio Oy ei anna käyttäjälle takuuta tässä materiaalissa olevan tiedon ajantasaisuudesta tai virheettömyydestä. Tapio Oy ei myöskään takaa materiaalin käyttäjälle tietyn tai halutun lopputuloksen saavuttamista kaikissa olosuhteissa. Tapio Oy ei vastaa kulusta, menetyksestä tai vahingosta, jota tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu käyttäjälleen.