Metsätien kunnossapito – oppaat, urakoinnin lomakemallit ja tehtäväkortit

Metsätienhoito-ohjeita nyt myös TAPIO Maastotaulukot -mobiilisovelluksessa

Metsätienhoito-ohjeet ja tehtäväkortit ovat toteutettu myös avoimeksi ilmaiseksi osaksi TAPIO Maastotaulukot-sovellusta. Selaimella niitä voi käyttää osoitteessa www.maastotaulukot.fi. Sovellus toimii parhaiten Crome-selaimella. Android mobiilisovelluksen latausohjeet löytyvät täältä.

Oppaat ja ohjeet netissä

Metsätien kunnossapito-opas. Laajassa oppaassa esitellään kunnossapitotöiden suunnittelua, organisointia ja kilpailuttamista sekä kunnossapidossa käytettäviä työmenetelmiä, koneita ja materiaaleja. Lataa (PDF)

Metsätien kunnossapito diasarja. Valmis neuvontapaketti  kunnossapitotöiden organisoinnista, suunnittelusta ja toteutuksen menetelmistä, kalustosta ja materiaaleista. Lataa (PDF)

Metsätien kunnossapito esite. Tiivis paketti metsätien kunnossapidosta myös tulostettavaksi. Lataa (PDF)

Metsätien perusparannuksen vaatimuksia. Dokumentissa on käyty läpi kemera-rahoitteisen metsätien perusparannuksen vaatimuksia sekä perusparannuksen ja kunnossapitoon kuuluvan kunnostuksen eroja. Lataa (PDF)

Metsätien kuntokatselmusmenettely, jolla metsänomistaja, tiekunta tai tieisännöitsijä voi nopeasti ja ilman raskaita järjestelmiä selvittää tien kuntopuutteet kunnossapidon suunnittelua varten. Lataa (PDF)

Metsätien rakentamisen omavalvonta. Selvitys metsätien rakentamisen  omavalvontamenettelyn kehittämistä ja omavalvonnan yhteydessä raportoitavista tien  mitoista ja muista laatutekojöistä. Lataa (PDF)

 

Tällä sivulla jaettava materiaali metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapidosta  on tuotettu Tapio Oy:ssä maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. Materiaalin kehittämisessä on kuultu Suomen Tieyhdistys Ry:n sekä Koneyrittäjät Ry:n ja Infra Ry:n edustajia. Asiantuntijana laadinnassa ovat olleet Navico Oy ja Deveco Oy. Dokumentit on tarkoitettu metsänomistajien ja tiekuntien sekä metsätien kunnossapitoa tekevien yritysten käyttöön. Tapio Oy ei anna käyttäjälle takuuta tässä materiaalissa olevan tiedon ajantasaisuudesta tai virheettömyydestä. Tapio Oy ei myöskään takaa materiaalin käyttäjälle tietyn tai halutun lopputuloksen saavuttamista kaikissa olosuhteissa. Tapio Oy ei vastaa kulusta, menetyksestä tai vahingosta, jota tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu käyttäjälleen.

Kunnossapitotöiden urakoinnin ohjeet ja vuosikustannusarvio

Metsätien kunnossapidon työtilaus- ja kilpailuttamisohje, josta löytyvät ohjeet yksittäisten kunnossapitotöiden tilaamiseen ilman kilpailua ja laajempien urakoiden kilpailuttamiseen. Lataa (PDF)

Metsätien kunnossapidon vuosikustannusarvio on työkalu metsätien kunnossapidon suunnitteluun.
Metsätien vuosikustannusarviolomake (XLS)
Lomakkeen täyttöohjeet (PDF)

Urakoitsijan laatulupaus, on menettely, jolla urakoitsija tarjousta antaessaan pisteyttää itse oman työnsä ja toimintansa laatua.
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Yksittäisen kunnossapitotyön tilaamisen lomakemallit

Työtilauksen lomakemallit ja niihin kuuluvat tehtäväkortit on tarkoitettu yksittäisten kunnossapitotöiden tilaamiseen ilman kilpailutusta. Lataa alla olevasta luettelosta kunkin kunnossapitotyön tilaamisessa käytettävä lomakemalli, jonka voit itse täyttää ja työn tekemistä kuvaava tehtäväkortti.

Aurausvallin madaltaminen

Aurausvallin madaltamisen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Aurausviitoitus ja lumen poisto

Aurausviitotuksen ja lumenpoiston työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus linkous vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Hiekoitus

Hiekoituksen työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 5, Hiekoitus (PDF)

Jääpolanteen poisto

Jääpolanteen poisto työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Pölyn sidonta

Pölyn sidonnan työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 9, Pölyn sidonta (PDF)

Reunapalteen poisto
Reunapalteen poisto työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Rumpujen hoito

Rumpujen hoito työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus (PDF)

Sivu- ja laskuojien hoito

Sivu ja laskuojien perkaus työtilauslomake (DOC)
Tehtavakortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Sorastus

Sorastus työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Tien pinnan tasaus

Tasauksen työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Vaurioiden korjaukset

Vaurioiden korjaukset työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Vesakon raivaus

Vesakon raivaus työtilauslomake (DOC)
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Laajemman kunnossapitourakan kilpailuttamisen lomakemallit

Kilpailuttamisen ja laadun arvioinnin lomakemallit, laatuasiakirjat sekä töitä kuvaavat tehtäväkortit on tarkoitettu pitkäaikaisen, useampaa työtä tai useampaa metsätietä koskevan kunnossapitotyön kilpailuttamiseen.  Lataa alla olevasta luettelosta viiden eri kunnossapitokokonaisuuden urakkakilpailussa käytettävät mallilomakkeet, urakoitsijan laatulupauslomake sekä hinnan ja laadun pisteytyslomake ja töitä koskevat tehtäväkortit. Kaikki lomakkeet voit täyttää itse.

Talvihoitourakka 

Lataa talvihoitourakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä mallilomake
Talvihoidon tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa tarjouksen tekemisessä käytettävän lomakkeen malli
Talvihoidon tarjouslomake (DOC)

Lataa tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomakkeen malli
Talvihoito hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa aurauksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Lataa aurausviitoituksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Lataa hiekoituksen tehtäväkortti
Tehtavakortti 5 Liukkauden torjunta

Kesähoitourakka

Lataa kesähoitourakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake

Kesähoitourakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa kesähoitourakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Kesähoidon tarjouslomake (DOC)

Lataa kesähoitourakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Kesähoito hintatarjouslomake (DOC) 

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa tienvarsivesakon ja reunapuiden poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 2 Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Lataa tien tasauksen ja reunapalteen poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 6 Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Lataa pölynsidonnan tehtäväkortti
Tehtäväkortti 9 Pölynsidonta (PDF)


Kunnostusurakka

Lataa kunnostusurakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake
Kunnostusurakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa kunnostusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Kunnostusurakan tarjouslomake (DOC)

Lataa kunnostusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Kunnostusurakan hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake

Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa ojien hoidon ja kunnostuksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 1 Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Lataa tienvarsivesakon ja reunapuiden poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 2 Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Lataa rumpujen hoidon ja kunnostuksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 3  Rumpujen hoito ja kunnostus  (PDF)


Sorastus


Lataa sorastusurakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake
Sorastusurakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa sorastusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Sorastuksen tarjouslomake (DOC)

Lataa sorastusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Sorastuksen hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa 0-16 mm kunnossapitomurskeen ohjerakeisuuskäyrät
0-16 mm murskeen ohjerakeisuuskäyrät (PDF)

Lataa sorastuksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 7 Sorastus (PDF)

Lataa pölynsidonnan tehtäväkortti
Tehtäväkortti 9 Pölynsidonta (PDF)


Vaurioiden korjaus


Lataa vaurioiden korjausurakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake
Vaurioiden korjausurakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa vaurioiden korjausurakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Vaurioiden korjausurakan tarjouslomake (DOC)

Lataa vaurioiden korjausurakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Vaurioiden korjausurakka hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa tien tasauksen ja reunapalteen poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 6 Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Lataa vaurioiden korjauksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 8 vaurioiden korjaus (PDF)

 

Metsätien kunnossapidon tehtäväkortit

Tehtäväkortteissa on kuvattu kymmenestä eri kunnossapidon työstä ajankohta, jolloin työ tulisi tehdä, työn laatuvaatimukset, työn laadun mittaaminen ja toteaminen, työselitys sekä työn ja liikenne- ja työturvallisuusvaatimukset. Urakointiasiakirjoissa edellytetään että kyseessä olevat työt tehdään tehtäväkortin mukaisesti  ja että tehtäväkortit liitetään aina mukaan yksittäisten töiden työtilausten ja laajempien urakoiden kilpailuttamisen asiakirjoihin.

Lataa tehtäväkortit alla olevasta luettelosta:

Ojien hoito ja kunnostus 

Tehtäväkortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Rumpujen hoito ja kunnostus
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus (PDF)

Auraus, linkous, aurausvallin madaltaminen ja polanteen poisto
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Liukkauden torjunta
Tehtäväkortti 5, Liukkauden torjunta (PDF)

Tien tasaus ja reunapalteen poisto
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Sorastus
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Vaurioiden korjaukset
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Pölyn sidonta
Tehtäväkortti 9, Pölynsidonta (PDF)

Aurausviitoitus
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Metsätiemestarit Facebook-ryhmä

Liity Tapion ylläpitämään Metsätiemestarit Facebook-ryhmään, missä jaetaan porukalla uusimat neuvot, kokemukset, kuvat ja videot metsäteistä ja niiden kunnossapidosta. Ryhmässä keskustelee yli yli 2500 tienpito- ja metsäkoneen sekä puutavara-auton kuljettajaa ja urakoitsijaa, metsäammattilaista, tieisännöitsijää ja metsänomistajaa.

https://www.facebook.com/groups/metsatiemestarit/