Laajemman kunnossapitourakan kilpailuttamisen lomakemallit

Kilpailuttamisen ja laadun arvioinnin lomakemallit, laatuasiakirjat sekä töitä kuvaavat tehtäväkortit on tarkoitettu pitkäaikaisen, useampaa työtä tai useampaa metsätietä koskevan kunnossapitotyön kilpailuttamiseen.  Lataa alla olevasta luettelosta viiden eri kunnossapitokokonaisuuden urakkakilpailussa käytettävät mallilomakkeet, urakoitsijan laatulupauslomake sekä hinnan ja laadun pisteytyslomake ja töitä koskevat tehtäväkortit. Kaikki lomakkeet voit täyttää itse.

Talvihoitourakka 

Lataa talvihoitourakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä mallilomake
Talvihoidon tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa tarjouksen tekemisessä käytettävän lomakkeen malli
Talvihoidon tarjouslomake (DOC)

Lataa tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomakkeen malli
Talvihoito hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa aurauksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Lataa aurausviitoituksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Lataa hiekoituksen tehtäväkortti
Tehtavakortti 5 Liukkauden torjunta

Kesähoitourakka

Lataa kesähoitourakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake

Kesähoitourakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa kesähoitourakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Kesähoidon tarjouslomake (DOC)

Lataa kesähoitourakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Kesähoito hintatarjouslomake (DOC) 

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa tienvarsivesakon ja reunapuiden poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 2 Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Lataa tien tasauksen ja reunapalteen poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 6 Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Lataa pölynsidonnan tehtäväkortti
Tehtäväkortti 9 Pölynsidonta (PDF)


Kunnostusurakka

Lataa kunnostusurakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake
Kunnostusurakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa kunnostusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Kunnostusurakan tarjouslomake (DOC)

Lataa kunnostusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Kunnostusurakan hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake

Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa ojien hoidon ja kunnostuksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 1 Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Lataa tienvarsivesakon ja reunapuiden poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 2 Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Lataa rumpujen hoidon ja kunnostuksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 3  Rumpujen hoito ja kunnostus  (PDF)


Sorastus


Lataa sorastusurakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake
Sorastusurakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa sorastusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Sorastuksen tarjouslomake (DOC)

Lataa sorastusurakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Sorastuksen hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa 0-16 mm kunnossapitomurskeen ohjerakeisuuskäyrät
0-16 mm murskeen ohjerakeisuuskäyrät (PDF)

Lataa sorastuksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 7 Sorastus (PDF)

Lataa pölynsidonnan tehtäväkortti
Tehtäväkortti 9 Pölynsidonta (PDF)


Vaurioiden korjaus


Lataa vaurioiden korjausurakan tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä lomake
Vaurioiden korjausurakan tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa vaurioiden korjausurakan tarjouksen tekemisessä käytettävä lomake
Vaurioiden korjausurakan tarjouslomake (DOC)

Lataa vaurioiden korjausurakan tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomake
Vaurioiden korjausurakka hintatarjouslomake (DOC)

Lataa urakoitsijan laatulupaus -lomake
Urakoitsijan laatulupaus (PDF)

Lataa hinta- ja laatupisteiden laskentalomake
Hinta- ja laatupisteiden laskenta (XLS)

Lataa tien tasauksen ja reunapalteen poiston tehtäväkortti
Tehtäväkortti 6 Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Lataa vaurioiden korjauksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 8 vaurioiden korjaus (PDF)