Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig

Hur påverkar klimatförändringen vår vardag? Hur kan man förbereda sig inför och anpassa sig till klimatförändringen?

Klimatförändringen är här. Klimatförändringen påverkar samhället, naturen och människorna på många sätt. Vi måste hitta de bästa metoderna att förbereda oss på och anpassa oss till exempel till långa heta perioder och torka samt till hällregn, översvämningar, ökande mängder fukt och hårda vindar. Alla har nytta av att förbereda sig på klimatförändringens konsekvenser.

Hantera klimatförändringen – Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig samlar organisationer och andra som är intresserade av ämnet att informera om klimatförändringens konsekvenser och om metoder att anpassa och förbereda sig i vardagen.

Syftet med kampanjen Hantera klimatförändringen är att öka förståelsen för de förändringar klimatförändringen för med sig ur ett vardagligt perspektiv och stärka vår förmåga att förbereda oss på förändringarna. I kampanjen lyfter vi fram klimatförändringens konsekvenser genom konkreta exempel och föreslår hur man självständigt kan förbereda sig i den vardagliga närmiljön. I och med klimatförändringen kommer vi att behöva medborgarfärdigheter som hjälper till att förbereda oss på föränderliga förhållanden.

När man talar om klimatförändringen kan man inte nog betona betydelsen av att begränsa den. Åtgärder för anpassning främjar ofta även att klimatförändringen begränsas, och identifieringen av klimatförändringarnas inverkan aktiverar till att handla så att begränsningen främjas. Vardagliga handlingar som minskar klimatutsläppen räknas heltäckande upp till exempel på Sitras lista 100 smarta gärningar.

Kampanjen startar 13.11.2019, när vi informera tillsammans i sociala medier. Samarbetskommunikation fortsätter fram till slutet av november varje onsdag. Materialen kan också användas utanför kampanjveckorna.

See materialer

Anmäl dig och kom med!

Anmäl din organisation eller dig själv som informatör i kampanjen Hantera klimatförändringen. Vi sänder information om kampanjen Hantera klimatförändringen samt anvisningar och underlag för information för informationsveckan. Flera personer från samma organisation kan anmälas som informatörer. Via anmälningarna kan vi även följa resultaten för de gemensamma ansträngningarna att informera. Utöver organisationerna är alla andra som är intresserade av ämnet lika välkomna att delta i informationsveckan!

Anmäl dig till kampanjen

Vi informerar tillsammans

  • Dela information – dra nytta av det samlade materialet och länkarna, dela information
  • Inspirera – människor till att tillsammans fundera på åtgärder för anpassning till klimatförändringen och till att diskutera saken ansikte mot ansikte och på sociala medier
  • Utmana – andra organisationer och allmänheten till att dela information
  • Väck – folk till att fundera på lösningar på gemensamma svårigheter

 

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Organisationer är snabba med att informera om nya saker och förankra medborgarfärdigheter. Organisationerna har haft en gemensam önskan att informera om saken på ett positivt och aktiverande sätt. De ansåg det vara viktigt att agera tillsammans både vad gäller innehåll i och genomförande av kampanjens information.

Under 2019 deltar följande organisationer i genomförandet av kampanjen: Omakotiliitto, Suomen Vuokranantajat, HELPE, Utbildningsstyrelsen, Isännöintiliitto, Finlands Fastighetsförbundet, Finlands Scouter, Thermopolis, Grönmiljöförbundet, Marttaliitto, Kehittyvä Eurooppa, Etelä-Tapiolan lukio, Finlands miljöcentral, Meteorologiska Institutet, MIELI Föreningen för Mental Hälsa i Finland, Jokilaaksojen pelastuslaitos och ​Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Arbetet koordineras av Tapio och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Kampanjen är en del av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022). När bakgrundsmaterialet för kampanjen redigerades har statens färska bedömning Väder och klimatrisker i Finland (rapport på finska) samt organisationernas eget material utnyttjats.

#Hanteraklimatförändringen #igodtid

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Kampanjen är en del av förverkligandet av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022).  Kampanjen koordineras av Tapio Oy och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.