De tilltagande värmeperioderna prövar hälsan i synnerhet för riskgrupperna såsom äldre och långtidssjuka på somrarna. Under värmeperioderna utsätts organismen för värmebelastning i många hem när värmeböljor håller temperaturen hög även på nätterna genom att värma upp byggnader och inomhusluft. Hetta kan påverka både den fysiska och den psykiska hälsan.

När regnmängderna och luftfuktigheten tilltar ökar risken för fukt- och mögelskador i byggnader, och detta leder också till att sannolikheten för symtom i luftvägarna och astma ökar. En temperatur som stannar på eller rör sig under och över noll grader på vintrarna ökar antalet halkolyckor. Konsekvenserna av halkolyckor, såsom olika frakturer, belastar både dem som halkat, hälso- och sjukvården och i många fall även arbetsgivare. Att den snötäckta tiden förkortas och att molnigheten och nederbördsmängden ökar den mörka tiden på vintern vilket kan påverka humöret och ge upphov till nedstämdhet. Å andra sidan leder minskad sträng köld på vintrarna till minskade risker för sjukdomar som har samband med köld.

Då klimatet blir varmare erbjuder det gynnsammare levnadsförhållanden för fästingar, och antalet förutspås öka och utbredningsområdena utvidgas ännu mer. När antalet fästingar ökar blir de sjukdomar som de för med sig, såsom borrelios och fästingburen encefalit, allt vanligare. Även andra vektorburna sjukdomar, dvs. sjukdomar som sprider sig via en annan organism, kan få starkare fotfäste i Finland. Dessutom måste vi i samarbete med myndigheter och andra aktörer förbereda oss på risken för epidemier via hushålls- och badvatten. Pluviala översvämningar som orsakas av hällregn och smältvatten kan också försämra kvaliteten på brunnsvatten.

Klimatförändringen förlänger vegetationsperioden vilket kan ge dem som lider av pollenallergi mer besvär. Också mängden blågrönalger kan öka då klimatet blir varmare, vilket tvingar dem som använder naturligt vatten att vara uppmärksamma under algsäsongen. På samma sätt ökar utbredningen av olika främmande arter. En del av de främmande arterna är hälsovådliga såsom jättelokan. Då klimatet blir varmare ökar emellertid sannolikt den tid som människorna vistas utomhus om somrarna.

Klimatförändringen påverkar alltså hälsan på många sätt, men konsekvenserna blir ändå måttligare i Finland än i många andra länder. Klimatförändringen påverkar hälsan och levnadsförhållandena på olika sätt på olika håll på jordklotet. Förändringarna kan leda till landsflykt och migration som också påverkar Finland.

Tips för att hantera förändringar

På vintern

 • Skor: När det blir halt på vintern, använd ordentliga dubbskor eller broddar som förhindrar halka.
 • Sandning: Sköt underhållet av gården och sandningen på vintern. Förbered dig på halka genom att ha sand för sandning eller något annat som förhindrar halka nära ytterdörren.
 • Klädsel: Anpassa dig genom att lära dig njuta av våtare väder på vintern med en trevlig hobby. Med ordentlig klädsel klarar du dig även i mera regnigt väder.
 • Reflexer: Se till att du syns när du rör dig och använd reflexer.
 • Ljus: Pröva på effekterna av en dagsljuslampa under den mörkaste tiden för att höja sinnesstämningen.

På sommaren

 • Tillräckligt med vätska: Se speciellt till att du får i dig tillräckligt med vätska när det är hett. Använd en stor vattenkanna eller flaska så att du kan följa upp hur mycket du dricker. Se också till att barn och äldre dricker tillräckligt.
 • Omsorg: Se till hur du själv och dina närmaste mår under värmeböljor. Kontrollera särskilt hur äldre personer mår regelbundet.
 • Avsvalkning: Håll dig på skuggiga och svala platser när det är hett. Du kan hitta en svalkande stund till exempel i ämbetsverk, mataffärer eller i skuggiga skogar.
 • Vädring: Utnyttja den svalare luften på kvällarna och vädra bostaden ordentligt. Fläktar och svalkande värmepumpar underlättar, men de drar el. Använd dem endast när det verkligen behövs.
 • Skugga: Håll gardinerna fördragna även på dagarna vid behov. Sätt upp ett solsegel eller en pergola på gården för att få skugga.
 • Förutse: Fundera på bostadsaktiebolagets möte på vilka sätt ni kan förbereda er på värmeperioder. I höghus kan den svalaste platsen överraskande nog finnas i källaren.
 • Fästingar: Ta en fästingrutin i bruk där du dagligen går igenom hudområdena. När du är ute skyddar kläder både mot UV-strålning och fästingar. Se till att du är vaccinerad mot fästingburen encefalit om du rör dig på riskområden.
 • Alger: Lär dig känna igen blågrönalger och följ på sommaren kvaliteten på badvatten på tjänster från myndigheter och kommunernas webbplatser.

Mer information

 • Allmänt om skyddsåtgärderna mot hälsoriskerna till följd av svår hetta, Institutet för hälsa och välfärd
 • Fyra av tio har fallit på grund av halka, Institutet för hälsa och välfärd
 • Fästingburna sjukdomar: Skyddsanvisningar, Institutet för hälsa och välfärd
 • Algsituationen, Finlands miljöcentral
 • Prognos för UV-index, Meteorologiska institutet
 • Valoa ja kuntoliikuntaa kaamosmasennuksen torjuntaan, Föreningen för mental hälsa
 • Information om klimatförändringen och hur den inverkar på hälsan, behov av anpassning i hälso- och sjukvården, Klimatguiden.fi
 • Ilmastolähtöinen sosiaalinen haavoittuvuus pääkaupunkiseudulla, rapport, HRM
 • Ilmastonmuutos saa ihmisiä liikkeelle, utrikesministeriet