Klimatförändringen kan ge upphov till olika störningar som gör det dagliga livet besvärligt till exempel i form av elavbrott. Hällregn orsakar översvämningar i städer och vattendrag kan svämma över lättare än förr. Vi får sannolikt också vänja oss vid att antalet stormar ökar trots att antalet blåsiga dagar inte nödvändigtvis ökar som helhet.

Olika störningar kan orsakas till exempel av träd som fallit på elledningar som följd av stormar eller av tung snö på träd. Risken för att terräng- och skogsbränder uppstår ökar också genom medverkan av torra väderperioder. Konsekvenserna av extrema väderfenomen kan synas som förseningar i hamnar, på järnvägar eller som störningar i energiproduktionen.

Driftssäkerheten för strömförsörjning är god i Finland. En omfattande störning i strömförsörjningen lamslår emellertid i praktiken den normala verksamheten i hela samhället. Ett elavbrott inverkar på olika sätt i olika situationer och under olika årstider.

 

Tips för att hantera förändringar

 • Reservförråd: Skaffa ett reservförråd till hemmet för flera dagar för situationer där det inte går att köpa mat i affären. Reservförråd innebär mat och andra nödvändiga dagligvaror.
 • Vattenhink: Reservera dricksvatten i ett kärl med lock om ett elavbrott räcker mer än en timme. Om avbrottet drar ut på tiden börjar myndigheterna distribuera vatten.
 • Radio: Se till att det finns en radio med batterier för att följa nyheterna och en ficklampa.
 • Kontanter: Kontanta pengar behövs om bankkorten slutar fungera.
 • Värma mat: Man kan ha oväntad glädje och nytta av stormkök och sovsäckar vid störningar. Man kan också värma mat på en gasolgrill.
 • Väderleksrapporter: Förutse och följ väderleksrapporterna. Beakta dem i din verksamhet och ändra planer vid behov.
 • Skydda ägodelar: Observera när hällregn eller starka stormar är på väg och ta in lösa ägodelar.
 • Brandvarningar: Under perioder med torrt väder kan terräng- och skogsbränder orsaka mycket stora skador, så man måste vara särskilt försiktig när man handskas med eld.
 • Hjälpa andra: Se till att dina närmaste klarar sig. Kontrollera särskilt hur äldre personer mår regelbundet.
 • Tillsammans: Eget initiativ, gemenskap och grannhjälp är särskilt viktiga vid störningar när myndigheternas serviceförmåga är belastad.

Mer information

 • Kotivara, Martat
 • Myrsky uhkaa – toimi näin, Finanssiala Finans Finland (FA)
 • Ett längre strömavbrott slår ut samhället på 48 timmar. Är du förberedd?, Yle.fi
 • Strömmen Gick – Så här klarar du av ett långvarigt elavbrott, försvarsministeriet
 • OmavaraX-peli, Försörjningsberedskapscentralen
 • 72 timmar utbildning, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
 • Varningar för land- och havsområden, Meteorologiska institutet
 • Databank om klimatförändringen, Klimatguiden.fi
 • Försäkringsbranschen är utsatt för effekterna av klimatförändringen, Klimatguiden.fi
 • Möjligt att förbereda sig för väder- och klimatrisker, meddelande, statsrådets kansli
 • Väder-och klimatrisker i Finland-en nationell bedömning, meddelande, statsrådets kansli
 • Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä, rapport, Helsingfors stad