Klimatförändringen medför stora konsekvenser för naturen och också för hur vi tillbringar vår fritid. Klimatförändringen ändrar på våra naturtyper, på arternas utbredning och populationernas storlek. Till exempel har gränserna för utbredningen hos flera arter fåglar och fjärilar redan flyttats längre norrut. Fåglarna flyttar hit tidigare på våren och en del av insekterna hinner producera flera generationer under en vegetationsperiod. Också vegetationen utvecklas klart tidigare under våren.

Den arktiska naturen är särskilt känslig för klimatförändringens konsekvenser. Det finns risk för att våra arter som är anpassade till ett nordiskt kallt klimat till stor del försvinner från vårt land. Våra sydliga arter ökar i antal och kommer delvis att tränga undan de nordliga arterna. Utrotningshotade arter trivs ännu sämre.

Bland de arter som ökar i antal finns också potentiella skadedjur, skadeväxter och främmande arter som brett ut sig från andra håll. Också sjukdomar som sprids med djur, såsom fästingburna sjukdomar, kan öka och även påverka människornas rörlighet i naturen.

Då regnmängden ökar sjunker salthalten i Östersjön, och när temperaturen samtidigt stiger påverkas samtliga levande organismer i hela Östersjön. De tilltagande regnen leder till att mer näringsämnen sköljs ut i vattendrag, speciellt under milda vintrar, när vattendragen inte får något istäcke och marken inte fryser. Rikliga mängder näringsämnen i vattenekosystemet intensifierar övergödningen och skapar gynnsamma förhållanden till exempel för tillväxten av blågrönalger. Blågrönalger kan alltså allt oftare bli ett gissel vid badstranden.

Att det nordiska kalla klimatet förändras påverkar i synnerhet utövandet av grenar som är beroende av snö och is, framför allt i södra Finland. Våra väderförhållanden kan öka intresset för Finland som semesterland när sommarhettan i till exempel Medelhavsländerna blir svår. Även behovet av att begränsa klimatförändringen påverkar våra vanor att resa och röra oss vilket ökar uppskattningen av närturismen.

Utöver funktioner hos arterna och naturen påverkar förändringar i livsmiljöer och vegetationsperioden samhället också vad gäller jordbruksprodukter, skogsodling och till exempel jakt. Torra och varma perioder under sommaren påverkar mängden grundvatten, och vattenytan i brunnen vid stugan kan ibland vara mycket låg.

Tips för att hantera förändringar

Naturen

 • Förhållande till naturen: Upprätthåll aktivt din relation till naturen och informera om naturens betydelse genom att tillbringa tid där med vänner, med familjen eller genom en hobby.
 • Uppföljning: För en natur- eller väderdagbok där du kan följa klimatförändringens konsekvenser i ditt aktivitetsområde.
 • Naturskyddsområden: Undersök de naturskyddsområden som finns i din omgivning och de ekologiska korridorer som är avsedda för djurens rörlighet med nytt intresse. De har stor betydelse med tanke på att naturens mångfald ska bevaras.
 • Mångsidighet: Bevara naturens mångfald även på gården och i trädgården. Bygg upp livsmiljöer för insekter och djur, t.ex. genom att anlägga en våtmark eller så en ängsremsa.
 • Främmande arter: Var noga med främmande arter. Lär dig identifiera dem och utrota dem på rätt sätt. Skaffa inhemska plantor till trädgården.
 • Uppvärmningen: Begränsa förändringen med alla medel. Det bästa sättet att hjälpa vår känsliga natur är att anpassa oss till att försöka ha kontroll över klimatuppvärmningen.

Fritid

 • Resa: Utnyttja möjligheterna till närturism och njut av utbudet i den finländska naturen.
 • Snögrenar: Njut av snögrenar när det är möjligt. Fundera också på tilltalande alternativ för töväder.
 • Istäcke: Den istäckta tiden blir kortare och när man pilkar, skidar, skrinnar eller rör sig på annat sätt gäller nödvändigtvis inte längre information som gått vidare från generation till generation om hur isen håller. Var försiktig när du rör dig på isen.
 • Alger: Kontrollera algsituationen i vattnet före du badar till exempel på kommunens tjänster för kontroll av vattenkvaliteten.
 • Hetta: I sommarhettan kan du hitta de svalaste målen för utevistelse i skyddade skogar. Under de hetaste dagarna kan det vara bra att lämna svettig motion till kvällen.
 • Väderleksrapporter: Följ väderleksrapporterna. Beakta dem i din verksamhet och ändra planer vid behov.
 • Hantera eld: Under perioder med torrt väder kan terräng- och skogsbränder orsaka mycket stora skador. Var försiktig med att hantera eld när du är på utflykt och följ myndigheternas anvisningar.

Sätt att begränsa klimatförändringen

 • Använd offentliga färdmedel. På kortare sträckor kan du välja att cykla eller promenera.
 • Gör semesterresor till resmål i närheten och åk tåg i stället för att flyga. När du flyger, kompensera koldioxidutsläppet för flygandet.

Mer information

 • Ilmastonmuutos muuttaa suomalaista luontoa, WWF
 • Kevätseuranta.fi och Talviseuranta.fi, Luonto-liitto
 • Utflyktsmål på Utinaturen.fi/sv och Res med så små utsläpp som möjligt, Forststyrelsen
 • Tietoa vieraslajeista ja niiden hävittämisestä, Vieraslajit.fi
 • Haitallisia vieraskasveja kitkettiin Terve askel luontoon -hankkeessa, WWF
 • Om klimatförändringen på JärviWiki
 • Kaupunkivihreä: opas toimintaan, Grönmiljöförbundet
 • Miten tukea lajien sopeutumista pohjoisen muuttuvaan ilmastoon – 7 vinkkiä päättäjille, Miljökunskapsforumet
 • Suojelualueiden lintutiheydet ovat pienentyneet ja lajit siirtyneet kohti pohjoista ilmaston lämmetessä, meddelande från Finlands miljöcentral
 • Databank om klimatförändringen och klimatförändringens konsekvenser för ekosystemen, Klimatguiden.fi
 • Vintersemestrarna står inför utmaningar, Klimatguiden.fi
 • Den förlängda sommarsäsongen lockar semesterfirare till Finland, Klimatguiden.fi
 • Vapaaehtoinen lentomaksu, Jordens vänner