Tervetuloa metsäbiotalouden tiedon lähteille. Näillä sivuilla kerrotaan metsäbiotalouden taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä koko Suomessa ja maakunnittain esitettynä.

Biotalous ja metsäbiotalous

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Metsäbiotaloudella tarkoitetaan sitä osaa biotaloudesta, joka käyttää uusiutuvista luonnonvaroista metsäbiomassaa tai metsäbiomassaan perustuvia teollisia sivuvirtoja. Esimerkkeinä ovat runkopuu, kannot, hakkuutähteet, puun kuori sekä myös marjat, kävyt ja metsäkasvit.

Talouskasvu strategioiden tavoitteena

Suomen biotalousstrategiassa tavoitellaan uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa metsiin perustuvien elinkeinojen – eli metsäbiotalouden arvoketjuilla on suuri merkitys niin koko Suomelle kuin useimmille maakunnille.

Kansallinen metsästrategia 2025 toteuttaa biotalousstrategiaa metsien osalta. Maakuntatasolla tavoitteet ja kehittämistarpeet on kirjattu alueellisiin metsäohjelmiin, joiden tavoitteet perustuvat alueiden omiin kehittämistarpeisiin ja Kansallisen metsästrategian tavoitteisiin.

Metsäbiotalouden arvoketju

Metsäbiotalouden arvoketjujen muuttujina ovat tuotos, arvonlisäys, investoinnit ja työllisyys.

Tuotos perushintaan koostuu tilinpitojakson aikana tuotetuista tuotteista.
Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa.
Investoinnit käsittävät aineellisen käyttöomaisuuden hankinnat ja perusparannukset, joista vähennetään käyttöomaisuuden myynnit ja luovutukset.
Työllisyys kattaa kaikki ne henkilöt (sekä palkansaajat että itsenäiset yrittäjät), jotka toimivat tietyllä tuotantotoimialalla. Työllisyys ilmoitetaan työllisten lukumääränä.

Metsäbiotalouden toimialat on jaoteltu seuraavasti:
1. Metsänhoito
2. Puunkorjuu mukaan lukien keruutuotteet
3. Metsätaloutta palveleva toiminta
4. Metsien nettokasvu
5. Puutuotteet
6. Massa- ja paperiteollisuus mukaan lukien painaminen

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kokoamiin tuoreimpiin aluetilinpidon aineistoihin maakunnittain vuosilta 2011–2018.

Pääset lukemaan tuloksista tarkemmin alasivuilta.

  • Tommi Tenhola
  • Ympäristötalouden asiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134