Metsäbiotalouden tuotos vuonna 2018 oli koko maassa yhteensä 28,86 miljardia euroa. Metsäbiotalouden tuotos oli vuonna 2018 suurinta Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla.

Metsäbiotalouden tuotos vuonna 2018 ja muutos 2011–2018 (Tilastokeskus).

Uudenmaan suureen osuuteen metsäbiotaloudessa vaikuttaa mm. painotalojen ja metsäteollisuuden pääkonttoritoimintojen sijoittuminen Uudellemaalle.

Muissa kärkimaakunnissa metsäbiotalouden suuri osuus selittyy enimmäkseen suoraan suurilla metsäteollisuuden tuotannon luvuilla. Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa suurin osa tuotoksesta tuli massa- ja paperiteollisuudesta, kun taas Etelä-Savossa suurin toimiala oli puutuotteet. Pohjois-Karjalassa tuotos jakautui tasaisemmin eri toimialojen kesken.

Metsäbiotalouden tuotos kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2018 voimakkaimmin Pohjois-Karjalassa, eli noin 45 %. Pohjois-Savossa kasvu oli 34 % ja Etelä-Savossa 28 %. Ahvenanmaalla kasvu oli 36 %. Lapissa tuotos laski -15 %, (suurin lasku massa -ja paperiteollisuudessa), Varsinais-Suomessa -9 % ja Pirkanmaalla -7 %.

Metsäbiotalouden osuus kokonaistuotoksesta

Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta oli vuonna 2018 selkeästi suurin Etelä-Karjalassa (32 %) ja toiseksi suurin Kymenlaaksossa (21 %). Merkittävää (yli 15 %) se on myös Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Uudellamaalla metsäbiotalouden pieni suhteellinen osuus kokonaistuotoksesta selittyy ennen kaikkea sillä, että sinne on keskittynyt suuri osa Suomen muustakin taloudesta.

Metsäbiotalouden osuus maakunnan tuotoksesta 2018 (Tilastokeskus).

Tuotos toimialoittain

Metsäbiotalouden tuotos vuodesta 2011 vuoteen 2018 kasvoi kaikilla toimialoilla, lukuun ottamatta metsien nettokasvua, joka säilyi ennallaan. Metsätalouden palveluissa kasvu oli marginaalinen. Suhteellisissa osuuksissa osuuttaan nostivat metsänhoito, puunkorjuu ja keruutuotteet sekä puutuotteet.

Metsäbiotalouden tuotos toimialoittain, taloudellinen merkitys 2011–2018 (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden tuotos toimialoittain, suhteellisten osuuksien kehitys  2011–2018 (Tilastokeskus).

  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134
  • Tommi Tenhola
  • Ympäristötalouden asiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061