Metsäbiotalouden tuotos vuonna 2021 oli koko maassa yhteensä 30,4 miljardia euroa. Vuoteen 2012 verrattuna kasvua oli noin 5,6 miljardia euroa (23 %). Metsäbiotalouden tuotos oli vuonna 2021 suurinta Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Edellä mainituissa maakunnissa metsäbiotalouden tuotos oli yli 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Metsäbiotalouden tuotos vuonna 2021 ja muutos 2012–2021 (Tilastokeskus).

Maakuntien absoluuttisia lukuja verrattaessa pitää muistaa maakuntien suuret kokoerot. Uudenmaan suureen osuuteen metsäbiotaloudessa vaikuttaa mm. painotalojen ja metsäteollisuuden pääkonttoritoimintojen sijoittuminen maakuntaan.

Muissa kärkimaakunnissa metsäbiotalouden suuri osuus selittyy enimmäkseen suoraan suurilla metsäteollisuuden tuotannon luvuilla. Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa yli 80 prosenttia metsäbiotalouden tuotoksesta tuli vuonna 2021 massa- ja paperiteollisuudesta. Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa massan ja paperin osuus oli yli 60 prosenttia. Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla suurin toimiala oli puutuotteet.

Metsäbiotalouden tuotos kasvoi voimakkaimmin Pohjois-Karjalassa eli noin 70 %. Kymenlaaksossa kasvu oli noin 49 %, Keski-Pohjanmaalla 46 % ja Kainuussa 45 %. Pohjois-Savossa kasvu oli 34 % ja Etelä-Savossa 28 %. Lapissa tuotos laski 9 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 5 %.

Metsäbiotalouden osuus kokonaistuotoksesta

Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta oli vuonna 2021 selkeästi suurin Etelä-Karjalassa (32 %) ja toiseksi suurin Kymenlaaksossa (21 %). Merkittävää (yli 15 %) se on myös Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Uudellamaalla metsäbiotalouden pieni suhteellinen osuus kokonaistuotoksesta selittyy ennen kaikkea sillä, että sinne on keskittynyt suuri osa Suomen muustakin taloudesta.

Metsäbiotalouden osuus maakunnan tuotoksesta 2021 (Tilastokeskus).

Tuotos toimialoittain

Metsäbiotalouden tuotos kasvoi vuodesta 2012 vuoteen 2021 kaikilla toimialoilla. Suurin kasvu oli puutuoteteollisuudessa, noin 2,7 miljardia euroa (yli 50 %). Metsänhoidossa sekä puukorjuussa ja keruutuotteissa kasvuprosentti oli yli 40 %. Metsien nettokasvu ja metsätalouden palvelujen tuotos sekä massa- ja paperiteollisuus kasvoivat hieman.

Massa- ja paperiteollisuudessa tuotos kasvoi noin 1,2 miljardia euroa. Suhteellisissa osuuksissa osuuttaan nosti selkeimmin puutuoteteollisuus. Myös metsänhoidon sekä puukorjuun ja keruutuotteiden suhteellinen merkitys kasvoi. Metsien nettokasvun, metsätalouden palvelujen sekä massa- ja paperiteollisuuden suhteelliset osuudet tuotoksessa laskivat.

Metsäbiotalouden tuotos toimialoittain, taloudellinen merkitys 2012–2021 (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden tuotos toimialoittain, suhteellisten osuuksien kehitys 2012–2021 (Tilastokeskus).

Tutustu myös muihin tuloksiin:

Metsäbiotalouden työlliset
Metsäbiotalouden investoinnit
Metsäbiotalouden arvonlisäys
Metsäbiotalouden palkansaajakorvaukset
Metsäbiotalous Suomessa
Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset

  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134
  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061