Metsäbiotalouden investoinnit olivat vuonna 2018 koko maassa yhteensä 1,45 miljardia euroa. Kun yksittäiset investoinnit voivat metsäbiotaloudessa olla miljardiluokkaa, voivat metsäbiotalouden investointien vuotuisen kokonaismäärän vaihtelut olla suuria. Tämä näkyy vuoden 2017 luvuissa, joissa etenkin Äänekosken biotuotetehtaan investoinnit vaikuttivat investointikäyrän nousuun.

Metsäbiotalouden investoinnit olivat vuonna 2018 suurimmat Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla, noin 150 milj. euroa kaikissa. Vähintään 100 milj. euroa oli myös Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Pohjois-Karjalan investoinneista ei tilastotietojen tietosuojan takia tietoja saatu.

Investoinnit kasvoivat vuodesta 2011 vuoteen 2018 voimakkaimmin Päijät-Hämeessä, eli 143 %. Tähän vaikuttivat merkittävimmin Isku Konsernin Lahteen tekemät investoinnit huonekalutuotannossa. Ahvenanmaan investoinnit kasvoivat 126 %, mutta olivat vain 3 milj. euroa. Lähes 100 % (97) kasvoivat myös Kymenlaakson investoinnit.

Investoinnit voivat olla negatiivisia esimerkiksi silloin, jos uusia investointeja ei tehdä, ja vanhoista investoinneista tehdään poistoja. Näin tapahtui vuosien 2011 ja 2018 välillä Lapissa (-47 %), Kainuussa (-31 %) ja Etelä-Savossa (-8 %), jossa puutuotteiden investoinnit laskivat selvästi.

Metsäbiotalouden investoinnit v. 2018 ja muutos 2011–2018 (Tilastokeskus).

Investointien osuus

Metsäbiotalouden investointien suhteellinen osuus maakunnan kaikista investoinneista oli suurinta vuonna 2018 Etelä-Karjalassa (14,9 %) ja Etelä-Savossa (12,9 %). Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Päijät-Hämeessä (7,4 %), Keski-Suomessa (6,5 %) ja Pohjois-Savossa (5,7 %).

Metsäbiotalouden investointien osuus maakunnan investoinneista vuonna 2018 (Tilastokeskus).

Toimialojen investoinnit

Metsäbiotalouden toimialojen investointien määrä vuodesta 2011 vuoteen 2018 kasvoi selvästi puunkorjuussa ja keruutuotteissa, puutuotteissa sekä massa- ja paperiteollisuudessa. Massa- ja paperiteollisuudessa investointien määrä oli lähes kaksinkertainen vuosien 2011–2018 keskiarvoon verrattuna. Suhteellisissa osuuksissa selvästi laskivat metsänhoidon investoinnit, muiden osuuksissa muutokset olivat pieniä.

Metsäbiotalouden investoinnit toimialoittain Suomessa 2011–2018, taloudellinen merkitys (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden investoinnit toimialoittain Suomessa 2011–2018, suhteelliset osuudet (Tilastokeskus).

 

Kuva: Jari Kokkonen/Vastavalo.fi

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134