Metsäbiotalouden suorat investoinnit olivat vuonna 2021 koko maassa yhteensä 1,45 miljardia euroa. Vuoteen 2012 verrattuna investointien määrä oli noin 290 miljoonaa euroa suurempi, prosentuaalisesti kasvua oli 25 %. Kun yksittäiset investoinnit voivat metsäbiotaloudessa olla miljardiluokkaa, voivat metsäbiotalouden investointien vuotuisen kokonaismäärän vaihtelut olla suuria. Tämä näkyy vuoden 2017 luvuissa, joissa etenkin Äänekosken biotuotetehtaan investoinnit vaikuttivat investointikäyrän nousuun.

Metsäbiotalouden investoinnit olivat vuonna 2021 ylivoimaisesti suurimmat Uudellamaalla (432 miljoonaa euroa). Pirkanmaalla, Lapissa ja Kymenlaaksossa ne olivat vähintään 100 miljoonaa euroa. Metsäbiotalouden investointien määrässä ja ajoittumisessa on suurta maakunnallista vaihtelua. Kahdeksassa maakunnassa metsäbiotalouden investointien määrä vuonna 2021 oli pienempi kuin vuonna 2012, ja kymmenessä vastaavasti suurempi.

Investoinnit olivat vuonna 2021 vuotta 2012 suuremmat erityisesti Uudellamaalla (+393 %) ja Pirkanmaalla (+69 %).

Suurin pudotus vuosien 2012 ja 2021 investointien välillä oli Etelä-Karjalassa (-156 %), jossa investointien määrä vuonna 2021 oli negatiivinen. Investoinnit voivat olla negatiivisia esimerkiksi silloin, jos uusia investointeja ei tehdä tai vanhoista investoinneista tehdään poistoja. Toiseksi suurin pudotus investoinneissa oli Pohjanmaalla (-139 %). Kymenlaaksossa pudotus oli -57 %, Keski-Suomessa -31 % ja Pohjois-Savossa -27 %.

Metsäbiotalouden investoinnit v. 2021 ja muutos 2012–2021 (Tilastokeskus).

Investointien osuus

Metsäbiotalouden investointien suhteellinen osuus maakunnan kaikista investoinneista oli vuonna 2021 suurin Lapissa (9,2 %), Etelä-Savossa (7,9 %) ja Kymenlaaksossa (7,5 %).

Metsäbiotalouden investointien osuus maakunnan investoinneista vuonna 2021 (Tilastokeskus).

Toimialojen investoinnit

Metsäbiotalouden toimialojen investointien määrä vuodesta 2012 vuoteen 2021 kasvoi 293 miljoonaa euroa. Investointien kehitys vaihteli suuresti maakunnittain, kahdeksassa maakunnassa metsäbiotalouden investointien määrä oli vuonna 2021 pienempi kuin vuonna 2012.

Prosentuaalisesti eniten (50 %) investoinnit kasvoivat puutuoteteollisuudessa, yhteensä 87 miljoonaa euroa. Massa- ja paperiteollisuudessa investointien määrä kasvoi 38 % eli 195 miljoonaa euroa. Puunkorjuussa ja keruutuotteissa investointien määrä oli vuonna 2021 noin 14 % suurempi kuin vuonna 2012. Metsätalouden palveluiden investoinnit tipahtivat suhteellisesti eniten eli -70 % ja 14 miljoonaa euroa.

Metsäbiotalouden investoinnit toimialoittain Suomessa 2012–2021, taloudellinen merkitys (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden investoinnit toimialoittain Suomessa 2012–2021, suhteelliset osuudet (Tilastokeskus).

Tutustu myös muihin tuloksiin:

Metsäbiotalouden työlliset
Metsäbiotalouden tuotos
Metsäbiotalouden arvonlisäys
Metsäbiotalouden palkansaajakorvaukset
Metsäbiotalous Suomessa
Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset

 

Kuva: Jari Kokkonen/Vastavalo.fi

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134