Metsäbiotalouden merkitys kansantaloudessa on säilynyt suurena ja lähes samalla tasolla koko 2010-luvun. Tehokkuuden lisääntymisen myötä työllisten määrä on jonkin verran vähentynyt.

Taulukko. Metsäbiotalouden merkitys Suomessa 2022 (Tilastokeskus).

*Vienti ja osuus tavaraviennistä vuonna 2023

Vuodesta 2012 vuoteen 2022 metsäbiotalouden tuotos ja arvonlisä kasvoivat selvästi. Investointien määrä on vaihdellut jonkin verran, vuosina 2012–2022 se on ollut keskimäärin 1,38 miljardia euroa vuodessa. Vuonna 2022 investoinnit olivat noin 1,43 miljardia euroa eli hieman keskimääräistä suuremmat. Työllisten määrä laski selvästi lähinnä tuottavuuden nousun ansiosta, palkansaajakorvaukset (palkat ja työnantajan sosiaaliturvamaksut) laskivat selvästi vähemmän.

Metsäbiotalouden kehitys eri taloustoimien suhteen. Metsäbiotalouden tuotos ja arvonlisä kasvoivat vuodesta 2012 vuoteen 2022, työllisten määrä laski (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden eri taloustoimien suhteellinen osuus kansantaloudessa on vuosina 2012–2022 säilynyt suurin piirtein ennallaan lukuun ottamatta työllisyyttä ja palkansaajakorvauksia. Niiden molempien osuudet ovat laskeneet noin 20 prosenttia. Investointien osuudessa on vaihtelua; vuoden 2017 piikki johtuu pääosin Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan investoinnista.

Metsäbiotalouden suhteellisen osuuden kehitys taloustoimittain vuosina 2012–2022, osuus koko kansantaloudesta (Tilastokeskus).

Metsäbiotalous kasvoi 2010-luvulla hieman ja sen merkitys kansantaloudessa on säilynyt suurena. Metsäbiotalouden osuudet koko Suomen tuotoksesta, arvonlisästä, investoinneista ja viennistä olivat vuonna 2022 pysyneet lähes samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Metsäbiotalouden merkitys aluetaloudessa on lähes kaikissa maakunnissa tärkeä. Merkitys kuitenkin vaihtelee maakunnittain suuresti ja esimerkiksi investointien kehittymisessä on suuria eroja maakunnittain.

Kokonaismääriä katsottaessa kannattaa muistaa maakuntien suuret kokoerot maapinta-alassa sekä metsien pinta-alassa ja kasvussa. Pientenkin lukujen takana voi olla suuri merkitys maakunnan taloudelle.

Tutustu myös muihin tuloksiin:

Metsäbiotalouden työlliset
Metsäbiotalouden tuotos
Metsäbiotalouden investoinnit
Metsäbiotalouden arvonlisäys
Metsäbiotalouden palkansaajakorvaukset
Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134