Metsäbiotalouden työllisten määrä vuonna 2018 koko Suomessa oli 70 300. Metsäbiotalouden työllisten määrä oli suurin Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Metsäbiotalouden työllisten määrä laski 11 200 työllisellä eli -13,7 % vuodesta 2011 vuoteen 2018. Suurinta työllisten lasku oli massa- ja paperiteollisuudessa, eli -20 %.

Voimakkainta lasku oli Varsinais-Suomessa (-28 %), Pohjanmaalla (-24 %) ja Ahvenanmaalla (-22 %). Pohjois-Savossa, Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa lasku oli kaikissa -20 %. Ainoa työllisten määrää kasvattanut maakunta oli Pohjois-Pohjanmaa, jossa työllisten määrä kasvoi 9 % lähinnä puutuotealan työllisten kasvun ansiosta.

Metsäbiotalouden työllisten määrä vuonna 2018 ja muutos 2011–2018 (Tilastokeskus).

Työllisten osuus

Metsäbiotalouden työllisten osuus maakunnan kokonaistyöllisyydestä oli suurinta Etelä-Karjalassa (7,7 %) ja Etelä-Savossa (7,4 %). Kymenlaaksossa osuus oli kolmanneksi suurin, eli 5,5 prosenttia. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla työllisten osuus maakunnan kokonaistyöllisyydestä oli alle 3 prosenttia.

Etelä-Karjalassa ylivoimaisesti suurin työllistäjä on massa- ja paperiteollisuus. Etelä-Savossa eniten työllistivät puutuotteet ja puunkorjuu, Kymenlaaksossa taas massa- ja paperiteollisuus sekä puutuotteet.

Metsäbiotalouden työllisten osuus maakunnan työllisistä v.2018 (Tilastokeskus).

Toimialojen työllisyys

Metsäbiotalouden toimialojen työllisyys vuodesta 2011 vuoteen 2018 laski kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta puunkorjuuta ja keruutuotteita, jossa se nousi hieman. Suhteellisissa osuuksissa eniten laski massa- ja paperiteollisuuden toimiala, puunkorjuun ja keruutuotteiden osuus nousi hieman muiden toimialojen säilyessä käytännössä ennallaan.

Metsäbiotalouden työlliset toimialoittain Suomessa 2011–2018, työllisten määrä (Tilastokeskus)

Metsäbiotalouden työlliset toimialoittain Suomessa 2011–2018, suhteelliset osuudet (Tilastokeskus)

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134