Metsäbiotalouden työllisten määrä vuonna 2021 koko Suomessa oli 65 700. Keskimäärin kussakin maakunnassa oli noin 3 460 metsäbiotalouden työllistä. Metsäbiotalouden työllisten määrä oli suurin Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Vuonna 2021 metsäbiotalouden tuotoksen keskiarvo per työllinen oli 462 000 euroa, kun se koko Suomessa ja kaikilla toimialoilla yhteensä oli noin 177 000 euroa. Etelä-Karjalassa luku oli noin 865 000 euroa/työllinen.

Vuodesta 2012 vuoteen 2021 koko maan metsäbiotalouden työllisten määrä laski 13 300 työllisellä eli -17 %. Voimakkainta lasku oli Varsinais-Suomessa (-35 %), Lapissa (-29 %), Keski-Suomessa (-27 %), Pohjois-Savossa, (-26 %) ja Satakunnassa (-23 %). Ainoa työllisten määrää hieman kasvattanut maakunta oli Kymenlaakso, jossa työllisten määrä kasvoi 2 %. Pohjois-Pohjanmaalla työllisten määrä säilyi ennallaan.

Metsäbiotalouden työllisten määrä vuonna 2021 ja muutos 2012–2021 (Tilastokeskus).

Työllisten osuus

Metsäbiotalouden työllisten osuus maakunnan kokonaistyöllisyydestä oli suurinta Etelä-Karjalassa (7,3 %) ja Etelä-Savossa (7,3 %). Kymenlaaksossa osuus oli kolmanneksi suurin eli 5,6 prosenttia. Seitsemässä maakunnassa metsäbiotalouden työllisten osuus maakunnan kokonaistyöllisyydestä oli alle 3 %.

Etelä-Karjalassa ylivoimaisesti suurin työllistäjä oli massa- ja paperiteollisuus, jonka osuus oli 71 % metsäbiotalouden työllisistä. Etelä-Savossa eniten työllistivät puutuotteet (48 %) ja Kymenlaaksossa massa- ja paperiteollisuus (71 %).

Metsäbiotalouden työllisten osuus maakunnan työllisistä v. 2021 (Tilastokeskus).

Toimialojen työllisyys

Metsäbiotalouden työllisten määrä laski metsänhoitoa lukuun ottamatta kaikilla metsäbiotalouden toimialoilla. Metsänhoidon työllisten määrä oli vuonna 2021 noin 9 % suurempi kuin vuonna 2012. Massa- ja paperiteollisuudessa sekä metsätalouden palveluissa työllisten määrä väheni noin 25 %, puutuoteteollisuudessa 4 %, ja puunkorjuussa ja keruutuotteissa noin 10 %.

Suhteellisissa osuuksissa metsänhoidon työllisten osuus nousi 2,7 %-yksikköä, puunkorjuun ja keruutuotteiden osuus 1,2 %-yksikköä ja puutuoteteollisuuden osuus 1,0 %-yksikköä. Massa- ja paperiteollisuuden suhteellinen osuus laski 4,4 %-yksikköä ja metsätalouden palveluiden osuus 0,5 %-yksikköä

Metsäbiotalouden työlliset toimialoittain Suomessa 2012–2021, työllisten määrä (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden työlliset toimialoittain Suomessa 2012–2021, suhteelliset osuudet (Tilastokeskus).

Tutustu myös muihin tuloksiin:

Metsäbiotalouden tuotos
Metsäbiotalouden investoinnit
Metsäbiotalouden arvonlisäys
Metsäbiotalouden palkansaajakorvaukset
Metsäbiotalous Suomessa
Metsäbiotalous maakunnissa – raportit ja esitykset

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134