Metsäbiotalouden arvonlisä oli vuonna 2018 koko maassa yhteensä 9,54 miljardia euroa. Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla arvonlisäys vuonna 2018 oli yli 800 miljoonaa euroa.

Koko maan keskiarvon, noin 500 miljoonaa euroa, ylittävät lisäksi Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä- ja Pohjois-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Satakunta. Arvonlisäys tuli kolmessa kärkimaakunnassa erityisesti massa- ja paperiteollisuudesta, joka muodosti kaikissa yli 50 % arvonlisästä.

Metsäbiotalouden arvonlisäyksen kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2018 oli ylivoimaisesti suurinta Kymenlaaksossa, eli 63 %. Satakunnassa kasvu oli 44 % ja Etelä-Savossa 42 %. Arvonlisä laski vuodesta 2011 vuoteen 2018 jonkin verran Lapissa (-5 %) ja Pirkanmaalla (-1%).

Metsäbiotalouden arvonlisäys 2018 ja muutos 2011–2018 (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden osuus

Metsäbiotalouden osuus maakunnan arvonlisäyksestä vuonna 2018 oli selkeästi suurinta Etelä-Karjalassa (21 %) ja toiseksi suurinta Etelä-Savossa (16,2 %). Merkittävää se oli myös Keski-Suomessa (12,8 %), Kymenlaaksossa (11,7 %) ja Pohjois-Karjalassa (11,1 %).

Metsäbiotalouden osuus maakunnan arvonlisäyksestä v. 2018 (Tilastokeskus).

Toimialojen arvonlisäys

Metsäbiotalouden toimialojen arvonlisäys vuodesta 2011 vuoteen 2018 kasvoi lukuun ottamatta metsien nettokasvua, joka säilyi ennallaan. Osuuttaan nostivat metsänhoito sekä puunkorjuu ja keruutuotteet. Selvin lasku oli massa- ja paperiteollisuudessa.

Metsäbiotalouden arvonlisäys toimialoittain Suomessa 2011–2018, taloudellinen merkitys (Tilastokeskus).

Metsäbiotalouden arvonlisäys toimialoittain Suomessa 2011–2018, suhteelliset osuudet (Tilastokeskus).

Kuva: Mauri Mahlamäki/Vastavalo.fi

  • Tommi Tenhola
  • Ympäristötalouden asiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Jouko Lehtoviita
  • Senior advisor
  • jouko.lehtoviita(at)tapio.fi
  • +358 40 586 2134