Tapio-konsernin vastuullisuusraportti esittelee keskeiset taloudelliset tunnusluvut, vastuullisuustavoitteemme ja -mittaristomme sekä kuvaa monipuolisesti esimerkkejä asiakkaidemme kanssa toteuttamistamme hankkeista, uusista työkaluista ja prosesseista.

Keskeinen osa Tapion vastuullisuustyötä ovat erilaiset metsätalouteen ja maankäyttöön liittyvät hankkeet, jotka tuottavat riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi, vahvistavat vastuullisempia toimintatapoja tai vaikuttavat suoraan hankealueen ympäristön tilaan. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja ja hyötyä, joka vahvistavat toiminnan vastuullisuutta ja auttavat asiakkaita päämäärien saavuttamisessa.

Tehtävämme oli myös varmistaa, että uusin tieto ja toimintamallit päätyvät mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön.

Vuoden 2023 aikana käänsimme katsettamme tulevaan: Työstimme toimintaympäristön muutoksesta kumpuavia strategisen kehittämisen paikkoja, tunnistimme uusia kyvykkyyksiä ja kehitimme palvelujamme, tavoitteenamme tukea asiakkaidemme toimintamahdollisuuksia ja kestävää liiketoimintaa muuttuvassa ympäristössä.

Nostoja Tapio-konsernin vastuullisuusraportista 2023

 • Asiantuntijuutemme vahvisti vuoden kuluessa muun muassa puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustyötä ja metsänhoidon suositusiin tehtyjä merkittäviä uudistuksia, joilla vahvistetaan ilmastokestävyyttä, vesistövaikutusten hallintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Nämä toimet vaikuttavat laajasti, sillä suurin osa suomalaisista metsistä on talouskäytön piirissä.
 • Toteutimme siemenviljelmien perustamisohjelmaa ja perustimme Oittiin uuden rauduskoivun siemenviljelmän, joka tulee olemaan jalostusarvoltaan Suomen paras rauduskoivun viljelmä Etelä-Suomessa.
 • Toimme Metsälehti Digiin Metsätietäjän, tavoitteisiin perustuvan ja omistamisen painotukset huomioivan suunnittelutyökalun.
 • Laskimme hiilijalanjälkemme ja sitouduimme pienentämään toimintamme päästöjä.
 • Saimme Suomen Innostavimmat työpaikat 2024 -tunnustuksen Eezy Flown PeoplePower®-henkilöstötutkimuksessa.

Tutustu vastuullisuusraporttimme ja lue lisää siitä, kuinka työmme edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Tapion johdon toteutunut palkitseminen vuonna 2023

Vastuullisuusraportit 2015–2023

Tapion vastuullisuusraportti 2023
Tapion vastuullisuusraportti 2022
Tapion vastuullisuusraportti 2021
Tapion vastuullisuusraportti 2020
Tapion vastuullisuusraportti 2019
Tapion vastuullisuusraportti 2018
Tapion vastuullisuusraportti 2017
Tapion vastuullisuusraportti 2016
Tapion vastuullisuusraportti 2015

 • Elina Antila
 • Viestintä- ja markkinointijohtaja
 • elina.antila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6022
 • Hanna-Leena Tevä
 • Kehitysjohtaja
 • hanna-leena.teva(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6020