Digitaaliset metsänhoidon suositukset

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeessa valmistui 23.9.2020 sähköinen palvelu, jonka avulla suositustiedon käyttö helpottuu ja monipuolistuu. Metsänhoidon suositukset tulivat saataville rajapintapalvelun kautta kaikkiin metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin sekä nettisivujen kautta kaikille suosituksista kiinnostuneille. Tämä uudistaa tiedon käyttömahdollisuudet niin maastossa kuin toimistossa.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -järjestelmä mahdollistaa uudet sähköiset tavat käyttää ja ylläpitää suositustietoa.  Hankkeen myötä metsänhoidon suositukset ovat aikaan ja paikkaan sitomattomia ja aina ajantasaisia. Ne ovat kytkettävissä rajapintapalvelun kautta metsäalan eri järjestelmiin ja luettavissa nettisivuston kautta. Selainkäyttöinen palvelu sisältää monipuolisia hakutoimintoja. Avointa dataa sisältävä järjestelmä innostaa kehittämään uusia tapoja hyödyntää tietoa hyvästä metsänhoidosta, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kuva järjestelmästä
Järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä (CMS), rajapinnoista (REST ja GraphQL) sekä Web-käyttöliittymästä.

Verkkopalvelu ja rajapintapalvelu

Selaimella käytettävän palvelun betaversio avautui keväällä 2020. Uusi verkkopalvelu www.metsanhoidonsuositukset.fi avautui 23.9.2020.

Järjestelmän rajapintapalvelu ohjeistuksineen löytyy osoitteesta api.metsanhoidonsuositukset.fi

Hankkeen aikataulu

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projekti käynnistyi 2019 alussa. Kevään 2020 aikana kehitettiin käyttöympäristöä, johon kuuluu sisällönhallintajärjestelmä ja rajapinnat sekä vietiin palveluun suomenkieliset metsänhoidon suositukset. Järjestelmä julkaistiin käyttöön 23.9.2020.

Kehitystyötä jatketaan käyttökokemusten perusteella. 2021 palveluun viedään ruotsinkieliset metsänhoidon suositukset ja rakennetaan sisällöntuottajien työvälineitä.

Hankkeen kesto on 1.1.2019-31.12.2021 ja sen on tilannut Tapiolta maa- ja metsätalousministeriö.

Tausta

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoidon suosituksiin kootaan parhaat metsänhoidon keinot ja toimintamallit yhdessä metsä- ja ympäristöalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuudesta tehdyn selvityksen mukaan (Koistinen ym. 2017) 95 % vastaajista toteaa metsänhoidon suositusten vaikuttavan paljon tai jonkin verran metsänhoitoon. Selvityksen mukaan suositusten käytettävyyttä tulisi sujuvoittaa ja suositukset tulisi olla ajantasaisina saatavilla osana metsäalan sähköisiä palveluita ja työkaluja. Tapiossa tehdyn toimijahaastattelun (Kontinen 2017) perusteella metsänhoidon suositusten digitalisoinnille on ollut selkeä tarve. Metsänhoidon suositukset on osa kansallisen metsästrategian toteutusta.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen@tapio.fi
Metsätietoasiantuntija Henry Schneider, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

www.metsanhoidonsuositukset.fi →

 

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

 

 • Lisätietoa
 • Kati Kontinen

  Johtava asiantuntija

  kati.kontinen(at)tapio.fi

  +358 50 591 7456

 • Henry Schneider

  Metsätietoasiantuntija

  henry.schneider(at)tapio.fi

  +358 40 160 8564