Digitaaliset metsänhoidon suositukset

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeessa valmistuu 23.9.2020 mennessä sähköinen palvelu, jonka avulla suositustiedon käyttö helpottuu ja monipuolistuu. Metsänhoidon suositukset tulevat saataville rajapintapalvelun kautta kaikkiin metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin sekä nettisivujen kautta kaikille suosituksista kiinnostuneille. Tämä uudistaa tiedon käyttömahdollisuudet niin maastossa kuin toimistossa.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -järjestelmä mahdollistaa uudet sähköiset tavat käyttää ja ylläpitää suositustietoa.  Jatkossa metsänhoidon suositukset ovat aikaan ja paikkaan sitomattomia ja aina ajantasaisia. Ne ovat kytkettävissä rajapintapalvelun kautta metsäalan eri järjestelmiin ja luettavissa nettisivuston kautta. Selainkäyttöinen palvelu sisältää monipuolisia hakutoimintoja. Avointa dataa sisältävä järjestelmä innostaa kehittämään uusia tapoja hyödyntää tietoa hyvästä metsänhoidosta, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kuva järjestelmästä
Järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä (CMS), rajapinnoista (REST ja GraphQL) sekä Web-käyttöliittymästä.

Betaversio ja rajapintapalvelu

Selaimella käytettävän palvelun betaversiota voi kokeilla osoitteessa beta.metsanhoidonsuositukset.fi

Järjestelmän rajapintapalvelu ohjeistuksineen löytyy osoitteesta api.metsanhoidonsuositukset.fi

Hankkeen aikataulu

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projekti käynnistyi 2019 alussa. Kevään 2020 aikana kehitetään käyttöympäristöä, johon kuuluu sisällönhallintajärjestelmä ja rajapinnat. Suositustietoa on viety järjestelmään jo runsaasti ja työ jatkuu vuoden loppuun saakka. Järjestelmä julkaistaan käyttöön 23.9.2020, minkä jälkeen kehitystyötä jatketaan myös käyttökokemusten perusteella. Suosituksia laatii ja niitä hyväksyy julkaisuun Metsänhoidon suositukset -verkosto, johon kuuluu runsas joukko metsä- ja ympäristöalan organisaatioita. Verkoston nimetyt jäsenet saavat palveluun oman käyttöliittymänsä 2021. Hankkeen kesto on 1.1.2019-31.12.2021 ja sen on tilannut Tapiolta maa- ja metsätalousministeriö.

Tausta

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoidon suosituksiin kootaan parhaat metsänhoidon keinot ja toimintamallit yhdessä metsä- ja ympäristöalan kanssa. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuudesta tehdyn selvityksen mukaan (Koistinen ym. 2017) 95 % vastaajista toteaa metsänhoidon suositusten vaikuttavan paljon tai jonkin verran metsänhoitoon. Selvityksen mukaan suositusten käytettävyyttä tulisi sujuvoittaa ja suositukset tulisi olla ajantasaisina saatavilla osana metsäalan sähköisiä palveluita ja työkaluja. Tapiossa tehdyn toimijahaastattelun (Kontinen 2017) perusteella metsänhoidon suositusten digitalisoinnille on ollut selkeä tarve. Metsänhoidon suositukset on osa kansallisen metsästrategian toteutusta.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen@tapio.fi
Metsätietoasiantuntija Henry Schneider, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

www.metsanhoitosuositukset.fi →

 

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

 

 • Lisätietoa
 • Kati Kontinen

  Johtava asiantuntija

  kati.kontinen(at)tapio.fi

  +358 50 591 7456

 • Henry Schneider

  Metsätietoasiantuntija

  henry.schneider(at)tapio.fi

  +358 40 160 8564