Metsänhoidon suositusten harvennusmallit ovat apuväline harvennusten toteutukseen. Niiden tehtävänä on osoittaa, milloin on suositeltavaa harventaa ja mikä on suositeltava puuston määrä harvennuksen jälkeen. Harvennusmallit ovat laajasti käytössä metsänhoidon suunnittelussa ja sitä tukevissa tietojärjestelmissä ja palveluissa. Tässä hankkeessa uudistetaan harvennusmallit vastaamaan tämän päivän tietotarpeita ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Harvennusmallit tuotetaan uusimpia puuston kasvumalleja käyttäen ja entistä monipuolisemmiksi.

Logo metsänhoidon suositukset.

Ajankohtaista

Taustaa mallien uudistamiselle

Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen harvennusmallien päivityksen (2006) jälkeen: metsänomistajien tavoitteet ovat monipuolistuneet, metsävaratiedon kattavuus sekä saatavuus ovat parantuneet ja hakkuukoneiden tuottaman poistetun ja jäävän puuston tieto kehittyy jatkuvasti. Lisäksi harvennuksiin liittyvät hiilitasapainokysymykset sekä metsien tuhonkestävyyden vahvistaminen muuttuvassa ilmastossa asettavat muutostarpeita harvennusmalleille.

Nykyiset mallit on laadittu eri kasvupaikoille, pääpuulajeille sekä lämpösummavyöhykkeille. Metsätiedon kehittyminen mahdollistaa, että mallit voisivat huomioida myös muita muuttujia kuten metsän puulajisuhteet. Malleja on nykyisissä suosituksissa yhteensä 14 kpl. Käytössä oleviin harvennusmalleihin voi tutustua Metsänhoidon suositusten verkkopalvelussa.

Hankkeen tavoitteet

Elokuussa 2021 alkaneen hankkeen päätavoitteena on laatia laaja dynaaminen harvennusmallikirjasto osaksi metsänhoidon suosituksia. Harvennusmallien jakelu tehdään osana metsänhoidon suosituksia. Mallit tulevat saataville graafeina metsänhoidon suositusten käyttöliittymän kautta visuaalista tarkastelua varten sekä yhtälömuodossa, jolloin niitä voidaan hyödyntää toimijoiden tietojärjestelmissä ja palvelualustoilla. Laadittavat harvennusmallit tulevat olemaan yhteensopivia metsätietostandardin mukaisen metsävaratiedon kanssa.

Nykyiset harvennusmallit perustuvat useaan lähtöoletukseen. Näitä ovat esimerkiksi korkovaatimus, metsän historia, harvennusten lukumäärä, puulajijakauma sekä maaperä. Dynaamisen harvennusmallikirjaston käyttöönotto mahdollistaa kohteen mukaan entistä täsmällisemmin laaditun harvennusmallin valinnan.

Tavoitteena on, että dynaaminen harvennusmallikirjasto on julkaistu elokuussa 2023 ja hyödynnettävissä rajapinnan ja verkkosivujen kautta.

Tavoitteet 2024

 • uusien harvennusmallien julkaisu metsänhoidon suositusten tuloswebinaarissa 30.1.2023
 • rauduskoivun harvennusmallien laskenta ja julkaisu valmistumisen jälkeen
 • raportointi

Tulokset 2023

 • sopimus lisämallien määrittelystä ja laskennasta luonnonvarakeskuksen kanssa
 • mallien vaatimien määrittelyiden viimeistely kevään aikana
 • perusmallien laskenta kevään ja kesän aikana
 • ensimmäisten mallien sekä harvennusmallihaun beta-julkaisu webinaarissa 17.5.2023
 • metsänhoidon suositusten rajapinnan ja verkkosivujen käyttöliittymän viimeistely harvennusmallien tarpeisiin
 • harvennusmallien rajapinnan esittely sähköisten palveluiden kehittäjille 14.6.2023
 • loppujen harvennusmallien laskenta syksyn aikana rauduskoivun malleja lukuun ottamatta
 • uusien harvennusmallien vienti metsänhoidon suositusten sisällönhallintajärjestelmään

Tulokset 2022

 • sopimus keväällä Luonnonvarakeskuksen kanssa mallien laskentojen toteutuksesta
 • perusmallien lopullinen määrittely kesällä ja elokuussa simulointilaskentojen aloitus määrittelyiden pohjalta
 • ensimmäisten mallien valmistuminen joulukuussa ja mallien testauksen aloitus
 • metsänhoidon suositusten rajapinnan ja verkkosivujen käyttöliittymän kehittäminen harvennusmallien tarpeisiin aloitettu syksyllä
 • työpaja marraskuussa toimijoiden kanssa.

Tulokset 2021

 • harvennusmallien määrittely aikaisemmin tehdyn toteutettavuusselvityksen perusteella
 • määrittelytyöpaja toimijoiden kanssa syksyllä
 • keskustelut mm. mallien ryhmittelystä ja hierarkiasta sekä niiden yhteensovittamisesta metsätietostandardin kanssa
 • määrittelyt mallien vaatimista laskennoista kilpailuttamista varten
 • tarjouspyyntö laskennoista julkaistu.

Hankkeen kesto

Hanke toteutetaan 8/2021 – 8/2024.

Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Logo Nappaa hiilestä kiinni, maankäyttösektorin ilmastoratkaisut.

Lisätietoa

 • Petri Latva-Käyrä
 • Metsätiedon kehittämispäällikkö
 • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6058
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067