Metsänhoidon suositusten harvennusmallit ovat apuväline harvennusten toteutukseen. Niiden tehtävänä on osoittaa, milloin on suositeltavaa harventaa ja mikä on suositeltava puuston määrä harvennuksen jälkeen. Harvennusmallit ovat laajasti käytössä metsänhoidon suunnittelussa ja sitä tukevissa tietojärjestelmissä ja palveluissa. Tässä hankkeessa uudistetaan harvennusmallit vastaamaan tämän päivän tietotarpeita ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Harvennusmallit tuotetaan uusimpia puuston kasvumalleja käyttäen ja entistä monipuolisemmiksi.

Logo metsänhoidon suositukset.

Ajankohtaista

Tiedote 20.8.2021: Metsien harvennusmallit uudistetaan – taustalla tarve ilmastokestävään metsänhoitoon 

Taustaa mallien uudistamiselle

Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen harvennusmallien päivityksen (2006) jälkeen: metsänomistajien tavoitteet ovat monipuolistuneet, metsävaratiedon kattavuus sekä saatavuus ovat parantuneet ja hakkuukoneiden tuottaman poistetun ja jäävän puuston tieto kehittyy jatkuvasti. Lisäksi harvennuksiin liittyvät hiilitasapainokysymykset sekä metsien tuhonkestävyyden vahvistaminen muuttuvassa ilmastossa asettavat muutostarpeita harvennusmalleille.

Nykyiset mallit on laadittu eri kasvupaikoille, pääpuulajeille sekä lämpösummavyöhykkeille. Metsätiedon kehittyminen mahdollistaa, että mallit voisivat huomioida myös muita muuttujia kuten metsän puulajisuhteet. Malleja on nykyisissä suosituksissa yhteensä 14 kpl. Käytössä oleviin harvennusmalleihin voi tutustua Metsänhoidon suositusten verkkopalvelussa.

Hankkeen tavoitteet

Elokuussa 2021 alkaneen hankkeen päätavoitteena on laatia laaja dynaaminen harvennusmallikirjasto osaksi metsänhoidon suosituksia. Harvennusmallien jakelu tehdään osana metsänhoidon suosituksia. Mallit tulevat saataville graafeina metsänhoidon suositusten käyttöliittymän kautta visuaalista tarkastelua varten sekä yhtälömuodossa, jolloin niitä voidaan hyödyntää toimijoiden tietojärjestelmissä ja palvelualustoilla. Laadittavat harvennusmallit tulevat olemaan yhteensopivia metsätietostandardin mukaisen metsävaratiedon kanssa.

Nykyiset harvennusmallit perustuvat useaan lähtöoletukseen. Näitä ovat esimerkiksi korkovaatimus, metsän historia, harvennusten lukumäärä, puulajijakauma sekä maaperä. Dynaamisen harvennusmallikirjaston käyttöönotto mahdollistaa kohteen mukaan entistä täsmällisemmin laaditun harvennusmallin valinnan.

Hankkeen kesto

Hanke toteutetaan 8/2021 – 8/2023.

Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteutuksesta vastaa Tapio. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita.

Logo Nappaa hiilestä kiinni, maankäyttösektorin ilmastoratkaisut.

Lisätietoa

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067