Aineistopankki

Tältä sivulta löydät metsänhoidon suositusten:

  • julkaisut/publikationer
  • koulutusaineistot ja webinaaritallenteet
  • esittelyaineistot (tulossa)
  • taustatietoaineistot.

Palvelusta www.metsanhoidonsuositukset.fi löydät suositukset aina ajantasaisina.

Julkaisut

Arkistokappaleet verkkojulkaisuista.

Metsänhoidon suositukset, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset puukauppakohteen laadintaan, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset suometsien hoitoon, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset metsäteiden kunnossapitoon, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas, Tapio 2019 (pdf)

Publikationer

Råd i god skogsvård, Tapio 2019 (pdf)

Råd i god skogsvård. Naturvård i ekonomiskogar, arbetsmanual, Tapio 2019 (pdf)

 

Koulutusaineistot ja webinaaritallenteet

2019

Jatkuva kasvatus Metsänhoidon suosituksissa, totta vai tarua -webinaari 10.12.2019 (YouTube)
Esityksen pitää puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen Tapiosta ja kommentoijana toimii Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.

Kontinuerlig bestånd­svård i Skogsvårds­rekommen­dationerna, fakta eller fiktion -webbinarium 10.12.2019 (YouTube)
Ämnet presenteras av Henry Schneider, expert på skogsresursdata, från Tapio. Skogsvårdsexpert Annikka Selander från Skogscentralen kommenterar.

03-05/2019 Metsäneuvonta ja metsänhoidon suositukset 2019 -koulutuskiertue
Teemoina jatkuva kasvatus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Koulutus oli tarkoitettu metsäammattilaisille ja se järjestettiin Tapion ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä.

Taustatietoaineistot

Ilmatieteen laitoksen raportti Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa metsänhoidon näkökulmasta →

Karttakuvat: Ilmastonmuutoksen vaikutuksia puiden kasvuun ja metsiä uhkaaviin keskeisiin riskitekijöihin RCP4.5-ilmastonmuutosskenaarion toteutuessa (pdf)