Digitaaliset metsänhoidon suositukset

Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat metsänhoidon suositustiedon saatavuuden metsäalan tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke tuo ajantasaisen tiedon ja parhaat käytännöt käytettäväksi metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin. Digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin myös toimistossa. Hanke edistää hyvää metsänhoitoa ja auttaa ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta.

Tausta

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoidon suosituksiin kootaan parhaat metsänhoidon keinot ja toimintamallit yhdessä metsä- ja ympäristöalan kanssa. Suosituksissa yhdistyy metsänomistajien ja metsäalan eri sidosryhmien yhteinen näkemys hyvästä metsänhoidosta. Tämä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa varmistaa metsätalouden kestävyys. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuudesta tehdyn selvityksen mukaan (Koistinen ym. 2017) 95 % vastaajista toteaa Metsänhoidon suositusten vaikuttavan paljon tai jonkin verran metsänhoitoon, lisäksi suositusten käytettävyyttä tulisi sujuvoittaa ja suositukset tulisi olla ajantasaisina saatavilla osana metsäalan sähköisiä palveluita ja työkaluja. Tapiossa tehdyn toimijahaastattelun (Kontinen 2017) perusteella Metsänhoidon suositusten digitalisoinnille on selkeä tarve.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on muuttaa Metsänhoidon suositukset digitaaliseen muotoon. Tätä tarkoitusta varten rakennetaan sisällönhallintajärjestelmä ja rajapintapalvelu, jonka avulla toimijat voivat integroida suositusten keskeisen informaation osaksi järjestelmiään ja palveluitaan. Paitsi rajapintapalvelun kautta, sisällönhallintajärjestelmään viedyt suositukset ovat myös käytettävissä suoraan, jolloin käyttäjä hakee käyttöliittymän monipuolisten hakutoimintojen kautta tarvitsemansa suositustekstit selaimella.

Palvelun käyttäjiä ovat ensisijaisesti metsänomistajat, metsäasiantuntijat, puunostajat, metsäkoneenkuljettajat sekä metsurit. Tämän kehittämistyön kautta tehdään mahdolliseksi metsänhoidon suositusten sähköinen käyttö rajapintapalvelun kautta. Tällöin ajantasainen tieto on käyttäjien hyödynnettävissä, mikä tuo alalle suuria kustannussäästöjä päällekkäisen työn vähenemisen kautta. Suositukset ovat myös digitalisoinnin myötä helpommin liitettävissä paikkatietoon ja muuhun metsätietoon.

Aikataulu

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projekti alkoi 2019 alussa. Parhaillaan rakennetaan käyttöympäristöä, johon kuuluu sisällönhallintajärjestelmä ja rajapinnat. Järjestelmä saadaan käyttöön helmikuussa 2020, jonka jälkeen kehitystyötä jatketaan. Hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2021 välisenä aikana ja sen on tilannut Tapiolta maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen@tapio.fi
Metsätietoasiantuntija Henry Schneider, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

www.metsanhoitosuositukset.fi →

 

#MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset ajantasaisesti ja aina siellä missä olet

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke tuo ajantasaisen tiedon ja parhaat käytännöt käytettäväksi metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin. Digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin myös toimistossa. Hanke edistää hyvää metsänhoitoa ja auttaa ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Hanketta rahoittaa maa- metsätalousministeriö.

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

 

 • Lisätietoa
 • Kati Kontinen

  Johtava asiantuntija

  kati.kontinen(at)tapio.fi

  +358 50 591 7456

 • Henry Schneider

  Metsätietoasiantuntija

  henry.schneider(at)tapio.fi

  +358 40 160 8564