Tapion raportti nro 23

Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle

Selvitys keskittyy erityisesti luontoavusteiseen terapiaan, jolla tarkoitetaan tässä terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saaneen, Valviran laillistaman terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamaa palvelua. Tietoa koottiin perehtymällä uusimpaan suomalaiseen tutkimukseen sekä haastattelemalla terveys- tai sosiaalialan toimijoita ja kuutta yrittäjää.

Lataa Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle tästä (pdf)

Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle

Matila, A., Arnkil, N., Lahti, E. ja Koistinen, A. 2018. Luontoavusteista terapiaa metsässä – metsän merkitys vihreän hoivan yrittäjyydelle. Tapion raportteja nro 23.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-59-0

Kuvat: Airi Matila (s. 8, 10, 12, 14, 17, 18) ja Arto Koistinen (s. 7)