Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa parannetaan tuhkan tuottajien ja käyttäjien liiketoiminnan edellytyksiä sekä luodaan mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle tuhkan hyötykäytössä.  

Tausta

Suurin osa Suomessa tuotetusta tuhkasta syntyy lämmön tuotannossa tai sähkön ja lämmön yhteistuotannossa puun-, turpeen- ja kivihiilen poltossa. Tuhkaa arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Osa tuhkista päätyy yhä jäteasemalle. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa tavoitellaan lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeiden hyötykäyttöä kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo ja jäteasemalle menevän tuhkan määrä minimoituu. Hanke nivoo yhteen usean muun tuhkaan liittyvän kehittämishankkeen tulokset.

Hanke tukee hallitusohjelman, Kansallisen metsästrategian ja Maaseutuohjelman tavoitteita kiertotalouden osalta.

Tavoitteet

 1. Lisätä tietoa tuottamalla tietopaketti työoppaana tuhkan tuottajille ja käyttäjille
 2. Parantaa tuhkan hyötykäyttäjien liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle
 3. Vahvistaa tuhkan hyötykäyttökohteiden ympäristöturvallisuutta
 4. Parantaa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia yritysneuvonnan kehittämisellä
 5. Lisätä viestinnän keinoin tuhkaan liittyvää ympäristötietoutta ja tuoda esille tuhkan hyödyntämisen kytkökset vastuulliseen liiketoimintaan
 6. Tulosten jalkautus, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään toimintamallia jokapäiväisessä työssä

Hankkeen kohderyhmänä ovat tuhkan tuottajat eli lämpö- ja voimalaitokset sekä tuhkaa hyödyntävät yritykset ja tuhkan käyttäjät.

Toiminta

 • Tuotetaan kattava tietopaketti työoppaana
 • Laaditaan tuhkan hyötykäytön toimintamalli
 • Laaditaan paikkatietoratkaisu, jonka avulla tuhkan tuottajat löytävät tuhkan eri jakeille hyötykäyttäjät. Toteutettava paikkatietosovellus tulee kaikkien toimijoiden käyttöön ja sitä voi hyödyntää kannattavuustarkasteluissa sekä tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa
 • Kehitetään yritysneuvontaa ja toteutetaan tuhkaa tuottaville yrityksille nykytilan analyysi
 • Laaditaan viestintämateriaali

Tulokset

Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät täältä.

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa – Opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille

Tuhkamurskelaskuri — Tuhkamurskelaskurilla lasketaan metsätien rakentamisessa tai kunnostamisessa tarvittavan tuhkamurskepäällysrakenteen tuhkan ja murskeen massat tonneina. Lähtötietoina tarvitaan tuhkamurskepäällysrakenteen tilavuus, murskeen ja tuhkan tiheydet tiivistettynä rakenteena sekä haluttu tuhkan osuus massaprosentteina. Mikäli tiedetään tuhkan ja murskeen hinnat kaikkine kustannuksineen, voidaan laskurilla laskea myös syntyvän tuhkamurskeen yksikköhinta euroa/tonni.

Metsätien materiaalilaskuri — Metsätien materiaalilaskurilla voi laskea rakennettavaan tai kunnostettavaan metsätiehen tarvittavan päällysrakenteen tilavuuden. Laskuri toimii Maastotaulukot-sovelluksessa. Lähtötietoina tarvitaan tien pituus sekä päällysrakenteen luiskan kaltevuus, leveys ja kerrospaksuus.

Yhteistyökumppanit

Hanke on Tapion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke. Tapio koordinoi hankkeen toteutusta sekä toimintamallin ja paikkatietoratkaisun laatimista tuhkan hyötykäyttöön. Hankkeeseen osallistuu myös Bioenergia ry.

Hanke toteutetaan yhteistyössä lämpö- ja voimalaitosten sekä tuhkan hyötykäyttäjien kanssa. Lämpö- ja voimalaitoksista hankkeeseen osallistuvat Etelä-Savon Energia Oy ja Kuopion Energia Oy.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa 80 prosentin tuella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeen kesto

Hanke toteutetaan 1.9.2019–31.12.2021 välisenä aikana.

Lisätietoa

Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(at)tapio.fi

Tutkimuspäällikkö, TkT, Hanne Soininen, Ympäristöturvallisuus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hanne.soininen(at)xamk.fi

Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, marko.ammala(at)metsakeskus.fi

 • Tommi Tenhola
 • Ympäristötalouden asiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 400 981 652
 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 40 534 1043
 • Kati Kontinen
 • Johtava asiantuntija
 • kati.kontinen(at)tapio.fi
 • +358 50 591 7456