Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa parannettiin tuhkan tuottajien ja käyttäjien liiketoiminnan edellytyksiä sekä luotiin mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle tuhkan hyötykäytössä.  

Tausta

Suurin osa Suomessa tuotetusta tuhkasta syntyy lämmön tuotannossa tai sähkön ja lämmön yhteistuotannossa puun-, turpeen- ja kivihiilen poltossa. Tuhkaa arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Osa tuhkista päätyy yhä jäteasemalle. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa edistettiin lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeiden hyötykäyttöä kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo ja jäteasemalle menevän tuhkan määrä minimoituu. Hanke nivoi yhteen usean muun tuhkaan liittyvän kehittämishankkeen tulokset.

Tapio toteutti hankkeen yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita olivat Bioenergia ry, Etelä-Savon Energia Oy ja Kuopion Energia Oy. Hanketta rahoitti 80 prosentin tuella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hanke on päättynyt 2022.

Hankkeessa tuotetut oppaat, toimintamallit, laskurit ja esitykset löytyvät täältä.

Tiedotteet ja raportit

Lisätietoa

Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(at)tapio.fi

Tutkimuspäällikkö, TkT, Hanne Soininen, Ympäristöturvallisuus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hanne.soininen(at)xamk.fi

Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, marko.ammala(at)metsakeskus.fi

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015