Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa parannetaan tuhkan tuottajien ja käyttäjien liiketoiminnan edellytyksiä sekä luodaan mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle tuhkan hyötykäytössä.  

Tausta

Suurin osa Suomessa tuotetusta tuhkasta syntyy lämmön tuotannossa tai sähkön ja lämmön yhteistuotannossa puun-, turpeen- ja kivihiilen poltossa. Tuhkaa arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Osa tuhkista päätyy yhä jäteasemalle. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa tavoitellaan lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeiden hyötykäyttöä kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo ja jäteasemalle menevän tuhkan määrä minimoituu. Hanke nivoo yhteen usean muun tuhkaan liittyvän kehittämishankkeen tulokset.

Hanke tukee hallitusohjelman, Kansallisen metsästrategian ja Maaseutuohjelman tavoitteita kiertotalouden osalta.

Tavoitteet

 1. Lisätä tietoa tuottamalla tietopaketti työoppaana tuhkan tuottajille ja käyttäjille
 2. Parantaa tuhkan hyötykäyttäjien liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda mahdollisuuksia uudelle vastuulliselle yritystoiminnalle
 3. Vahvistaa tuhkan hyötykäyttökohteiden ympäristöturvallisuutta
 4. Parantaa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia yritysneuvonnan kehittämisellä
 5. Lisätä viestinnän keinoin tuhkaan liittyvää ympäristötietoutta ja tuoda esille tuhkan hyödyntämisen kytkökset vastuulliseen liiketoimintaan
 6. Tulosten jalkautus, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään toimintamallia jokapäiväisessä työssä

Hankkeen kohderyhmänä ovat tuhkan tuottajat eli lämpö- ja voimalaitokset sekä tuhkaa hyödyntävät yritykset ja tuhkan käyttäjät.

Toiminta

 • Tuotetaan kattava tietopaketti työoppaana
 • Laaditaan tuhkan hyötykäytön toimintamalli
 • Laaditaan paikkatietoratkaisu, jonka avulla tuhkan tuottajat löytävät tuhkan eri jakeille hyötykäyttäjät. Toteutettava paikkatietosovellus tulee kaikkien toimijoiden käyttöön ja sitä voi hyödyntää kannattavuustarkasteluissa sekä tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa
 • Kehitetään yritysneuvontaa ja toteutetaan tuhkaa tuottaville yrityksille nykytilan analyysi
 • Laaditaan viestintämateriaali

Aineistot

Hankkeessa tuotetut oppaat, toimintamalli, laskurit ja esitykset löytyvät täältä.

Yhteistyökumppanit

Hanke on Tapion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke. Tapio koordinoi hankkeen toteutusta sekä toimintamallin ja paikkatietoratkaisun laatimista tuhkan hyötykäyttöön. Hankkeeseen osallistuu myös Bioenergia ry.

Hanke toteutetaan yhteistyössä lämpö- ja voimalaitosten sekä tuhkan hyötykäyttäjien kanssa. Lämpö- ja voimalaitoksista hankkeeseen osallistuvat Etelä-Savon Energia Oy ja Kuopion Energia Oy.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa 80 prosentin tuella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeen kesto

Hanke toteutetaan 1.9.2019–31.12.2022 välisenä aikana.

Lisätietoa

Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(at)tapio.fi

Tutkimuspäällikkö, TkT, Hanne Soininen, Ympäristöturvallisuus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hanne.soininen(at)xamk.fi

Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, marko.ammala(at)metsakeskus.fi

 • Tommi Tenhola
 • Ympäristötalouden asiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6061
 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6015
 • Kati Kontinen
 • Johtava asiantuntija
 • kati.kontinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6003