Tuhkan käytöllä uutta liiketoimintaa ja ilmastohyötyjä

16.3.2021

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuhkan käytölle. Tällä hetkellä hyvälaatuista puu- ja turvetuhkaa ohjautuu kaatopaikoille, vaikka sitä voisi hyödyntää metsänlannoitteena ja metsäteiden rakennusaineena. Tuhka on vastuullisesti käytettynä erinomainen kiertotalouden materiaali ja sillä voidaan lisätä metsien hiilinieluja. Hankkeessa on julkaistu tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille esite, johon on koottu tietoa tuhkan hyödyntämisestä metsätaloudessa.

Metsä- ja energiateollisuudessa syntyy vuosittain noin 600 000 tonnia puu- ja turvetuhkaa. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa edistetään tuhkan hyödyntämisen liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyössä yritysten kanssa. Tuhkan hyötykäyttöä edistetään myös tuhkan laatuun ja paikkatietoon perustuvien avoimien kauppapaikkojen kehittämisellä ja tekemällä yritysneuvontaa. Lisäksi hankkeessa selvitetään tuhkan käytön ympäristövaikutuksia metsälannoitteena ja tienrakennusmateriaalina.

Yritystoiminnalle on mahdollisuuksia

Suomen metsäkeskus on hankkeen aikana tehnyt yrityskäyntejä tuhkaa tuottaviin ja hyödyntäviin yrityksiin. Joillakin alueilla tuhkan hyötykäyttöön liittyvälle yritystoiminnalle voisi olla enemmänkin mahdollisuuksia. Tuhkaa olisi saatavilla, mutta alueella ei ole tuhkaa hyödyntäviä yrityksiä. Tällöin voi olla houkuttelevinta jättää hyvälaatuinen tuhka toimittamatta jatkokäsittelyyn.

“Tuhkalle haetaan aktiivisesti liiketoimintaa maakunnissa yhdessä yritysten kanssa. Metsäkeskuksen yritysneuvojat suunnittelevat hankkeessa yritysten kehittämistä ja laajentamista sekä uusien yritysideoiden edistämistä”, toteaa yrityspalvelujen johtava asiantuntija Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.

Tuhkan hyödyntäminen edellyttää monipuolista erityisosaamista ja hyviä yhteistyöverkostoja. Tuhkan tuottajien ja hyödyntäjien aktivoimiseksi on hankkeessa julkaistu uusi Tuhkan hyötykäyttö metsätaloudessa -esite, jossa kerrotaan metsänlannoitukseen, metsätienrakennukseen sekä tuhkan ympäristövaikutuksiin liittyviä keskeisiä näkökohtia.

Tuhkalannoitukseen tukea

Tuhkalannoitusta edistää mahdollisuus saada siihen Kestävän metsätalouden rahoituslain tukea (Kemera). Tuen tarkoituksena on kannustaa metsänomistajia metsien kasvun lisäämiseen ja hiilinielun kasvattamiseen. On arvioitu, että tuhkalannoitusten pinta-ala olisi mahdollista kolminkertaistaa nykyisestä.

Tuhka on erinomainen lannoite turvemaille. Erityisesti puupohjainen tuhka on ravinnerikasta, ja se lisää ilmastohyötyjä. Lisäksi esimerkiksi entisten turvetuotantoalueiden metsityksessä tuhkalannoitus on lähes aina tarpeen kaliumin ja fosforin saannin turvaamiseksi.

Lisätietoa: 

Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio, p. 0400 981 652, tommi.tenhola@tapio.fi 
Marko Ämmälä, johtava yrityspalveluiden asiantuntija, Suomen metsäkeskus, p. 029 432 4714marko.ammala@metsakeskus.fi 
Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2350kaisa.pirkola@mmm.fi 
Riina Tuominen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, p. 040 637 1482riina.tuominen@xamk.fi  

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061