Tapion raportti nro 42

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -oppaaseen (pdf) on koottu keskeisin tuhkaan liittyvä tietous, jota tuhkan tuottajat ja käyttäjät voivat hyödyntää toiminnassaan. Oppaassa on keskitytty tuhkan hyötykäyttökohteista metsänlannoitukseen ja metsätien rakennukseen. Oppaassa käsitellään tuhkan ominaisuuksia, laatua ja ympäristövaikutuksia. Tuhka tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia, joihin saa vinkkejä oppaasta.

Tuhkien hyötykäyttö ja sen kehittäminen on keino osallistua ekologisen kestävyyden turvaamiseen sekä löytää uusia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Tuhkan tehokas hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä osaamista tuhkan ympäristövaikutuksista ja ymmärrystä tuhkaliiketoiminnasta.

Oppaan sisältö

  • Kiertotalous ja yritysvastuu edistävät tuhkan hyötykäyttöä
  • Tuhkan luokittelu ja soveltuvuus hyötykäyttöön
  • Tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaali
  • Tuhkan käyttö metsälannoitteena
  • Tuhkan käyttö metsätienrakennuksessa
  • Tuhkan hyödyntämisketjut

Lataa Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -opas (pdf) täältä →

 

uhka osana kestävää liiketoimintaa oppaan kansikuvaOpas on tuotettu Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisessä Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto sekä maa- ja metsätalousministeriö.

 

Tapion raportti nro 42 – julkaistu verkossa 31.8.2020. Opas on päivitetty 16.11.2021

Arnkil, N., Joensuu, S., Kauppila, M., Kontinen, K., Kotiharju, A., Lahti, E. & Tenhola, T. 2020.
Tuhka osana kestävää liiketoimintaa – Opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille. Tapion raportteja 42. Tapio Oy.
ISBN 978-952-5632-93-4ISSN 2342-804X(pdf)

 

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061