Lisää liiketoimintaa tuhkasta, tuhka hyötykäyttöön

4.12.2019

Suomen lämpö- ja voimalaitosten energiantuotannossa syntyy puuta, turvetta ja kivihiiltä polttamalla vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia tuhkaa. Tästä merkittävä osa ohjautuu vielä kaatopaikoille. Tuhkaa voidaan hyödyntää monella eri tavalla tuhkan laadusta riippuen. Puun ja turpeen poltosta syntynyttä hyvälaatuista tuhkaa voidaan käyttää esimerkiksi metsänlannoitteena. Tuhkan kierrätyksellä voidaan lisätä tuhkayrittäjyyttä ja saada arvokas materiaali hyötykäyttöön. 

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke edistää tuhkan hyötykäyttöä, yhteishankkeessa on mukana Tapio, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Suomen metsäkeskus.

Tavoitteena on saada tuhkaa enemmän hyötykäyttöön ja samalla edistää tuhkaan liittyvää yritystoimintaa esimerkiksi metsälannoituksessa, metsätien rakentamisessa ja palveluissa. Tämä edistää myös kiertotalouden tavoitteita, sanoo Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeen projektipäällikkö Tommi Tenhola Tapiosta.

Tuhkatietous kootaan työoppaaksi ja toimintamalliksi

Hankkeessa selvitetään, miten tuhka saataisiin kustannustehokkaasti hyötykäyttöön ja eniten lisäarvoa tuottavaan tarkoitukseen. Tuhkan käyttöä on jo selvitetty useissa tutkimuksissa ja niissä on tuotettu arvokasta tietoa. Tämä tieto on tarkoitus koota yhteen työoppaaksi tuhkan tuottajille ja käyttäjille. Oppaassa esitellään tuhkaa raaka-aineena, sen soveltuvuutta eri käyttökohteisiin, lainsäädäntöä, työohjeita ja tuhkan vastuullista käyttöä.

Yritysten liiketoimintamahdollisuuksia parannetaan luomalla toimintamalli ja paikkatietopalvelu, jolla tuhkan hyötykäyttäjät voivat löytää lähimmät tuhkan tuottajat. Paikkatietoratkaisua voi hyödyntää myös tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa, kannattavuustarkasteluissa ja seurannassa.

Vastuullisuutta tuhkan hyötykäyttöön

Tuhkan vastuullinen ja kannattava hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä osaamista tuhkan ympäristövaikutuksista ja ymmärrystä tuhkaliiketoiminnasta. Yritykset voivat varautua hankkeessa tuotetun tiedon avulla viestimään tuhkan hyötykäytön ympäristökysymyksistä osana yrityksen vastuullisuusviestintää.

Selvitämme hankkeen aikana myös tuhkien ympäristövaikutuksia metsien lannoitus- ja tierakentamisen pilotti-kohteissa, kertoo tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Hanke tukee hallitusohjelman, Kansallisen metsästrategian ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kiertotalouden tavoitteita ja edistää ilmastotavoitteita tukevaa liiketoimintaa maaseudun elinkeinoaloilta. Kohderyhmänä ovat lämpö- ja voimalaitokset sekä tuhkaa hyödyntävät yritykset ja käyttäjät. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se on käynnissä 2019-2021.

Lisätietoa antavat

Ympäristötalouden asiantuntija, Tommi Tenhola, Tapio Oy, 0400 981652, tommi.tenhola@tapio.fi
Tutkimuspäällikkö, Hanne Soininen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 0400-869952, hanne.soininen@xamk.fi
Yrityspalvelujen asiantuntija, Marko Ämmälä, Suomen metsäkeskus, 029 432 4714, marko.ammala@metsakeskus.fi

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta→

 

 

  • Tommi Tenhola
  • Metsätalouden kestävyysasiantuntija
  • tommi.tenhola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6061
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015