Ilmastokestävyys linjattu osaksi metsänhoidon suositusten periaatteita

3.12.2020

Metsänhoidon suositusten laadintaa ohjaavat metsien kestävän käytön ja hoidon perusteet on uudistettu. Kokonaiskestävyyteen tähtäävien suositusten uutena elementtinä on ilmastokestävyys. Linjaus sovittiin laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan sidosryhmien kanssa.

Tapion 3.12.2020 järjestämän Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia -seminaarin yhteydessä julkaistiin uudistetut metsänhoidon suositusten laadintaa ohjaavat periaatteet. Ne luovat perustan 2020 käynnistyneelle metsänhoidon suositusten uudistamiselle, jossa ilmastokestävyys nostetaan konkreettiseksi osaksi kestävää suomalaista metsänhoitoa.

Uudistetuissa periaatteissa tarkennetaan, mitä ilmastokestävyydellä tarkoitetaan metsänhoidossa ja millaisia suosituksia teemasta tulisi metsänomistajille tarjota. Ilmastokestävyys tarkoittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtäviä toimia. Näiden toteutukseen on erilaisia keinoja.

”Metsänhoidon suositusten tehtävänä on tukea moniarvoista metsien hoitoa ja käyttöä. Suositusten kulmakivi on, että ne perustuvat tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käytännön metsätaloudessa saatuihin kokemuksiin tuloksekkaasta ja vastuullisesta metsänhoidosta”, kertoo metsänhoidon suositusten johtoryhmän puheenjohtaja Anne Ilola Tapiosta.

Seminaarissa 3.12. esillä tieteelliset faktat ja suositusten käyttäjien odotukset

Ilmastokestävään metsätalouteen ja metsänhoitoon on perehdytty laajasti Tapion koordinoimana työnä. Keskeisiä tuloksia ovat tutkimuskoonnit, joita ovat laatineet Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus. Näihin tieteelliset tosiasiat kokoaviin yhteenvetoihin saatiin opponoivat lausunnot Helsingin, Joensuun ja Jyväskylän yliopistoilta.

Tutkijat ja opponentit esittivät pääviestinsä seminaarissa 3.12.. Tilaisuudessa kuultiin tutkimusselvityksissä mukana olleiden asiantuntijoiden puheenvuorot. Äänessä olivat yksikön päällikkö Hilppa Gregow, Ilmatieteen laitos, ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus sekä ryhmäpäällikkö Timo Saksa, Luonnonvarakeskus. Opponoivat puheenvuorot pitivät professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto sekä professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto.

Metsänomistajan puheenvuorot tilaisuudessa esittivät Timo Kujala, Tapio Tilli sekä Mikko Tiirola. Lisäksi kuultiin alueellisista Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä -tapahtumista saadut pääviestit suositusten laatijoille. Maa- ja metsätalousministeriön puheenvuorossa metsäneuvos Marja Kokkonen kertoi, kuinka metsänhoidon suositukset ovat osa kansallisen metsästrategian tavoitteiden käytäntöön vientiä.

Tilaisuuden tallenne sekä pidetyt esitykset julkaistaan verkossa joulukuun aikana.

Tausta-aineistot ilmastokestävästä metsätaloudesta julkaistaan joulukuussa

Metsänhoidon suositukset – ilmastokestävä metsätalous -taustatyössä tänä vuonna laaditut tulokset julkaistaan verkossa joulukuun aikana. Tähän sisältyy vuoden 2020 aikana tehdyt tutkimuskoonnit, eri tilaisuuksien koosteet sekä erilliset selvitykset metsänhoidon ja metsätalouden ilmastokestävyydestä, kuten selvitys Ruotsin mallista.

”Yhteistyö tutkimuslaitosten, metsäalan käytännön toimijoiden ja metsänomistajien kanssa on ollut hyvin sujuvaa. Olemme saaneet tänä vuonna koottua erinomaista pohjaa tulevien suositusten laadinnalle. Ilmastokestävyys on moniulotteinen ilmiö, jota on tarpeen tarkastella niin tutkimustulosten kuin suositusten käyttäjien odotusten valossa”, kertoo metsänhoidon suositusten koordinaattori Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Lisätietoa

Metsänhoidon suositukset – Metsien kestävän hoidon ja käytön perusteet →

Tapahtumasivu: Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia -seminaari 3.12.2020


Metsänhoidon suositukset kokoavat parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Metsänhoidon suositukset perustuvat tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käytännön metsätaloudessa saatuihin kokemuksiin tuloksekkaasta ja vastuullisesta metsänhoidosta. Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle ja osa kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteutusta.

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

  • Anne Ilola
  • Toimitusjohtaja
  • anne.ilola(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6008
  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067