Metsäpolitiikkafoorumin 4.11.2021 sidosryhmäpaneeli kokosi tutkijoita ja käytännön toimijoita keskustelemaan politiikka- ja tutkimussuosituksista puunkorjuun ja kuljetuksen edistämiseksi ja näiden infrastruktuurin parantamiseksi muuttuvassa ilmastossa. Paneelissa käytiin läpi 8.6.2021 puutavaralogistiikasta ja 28.9.2021 metsätalouden tietoinfrastruktuurista  järjestettyjen asiantuntijapaneeleiden tulokset sekä laadittiin ehdotuksia metsäpolitiikkasuosituksiksi ja tutkimussuosituksiksi metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmän käyttöön. 

Metsäpolitiikkafoorumin teema vuonna 2021 on metsälogistiikka. Metsäpolitiikkafoorumissa kootaan olemassa olevaa tietoa puunkorjuun ja -kuljetuksen kokonaiskuvasta ja kehitysnäkymistä Suomessa, ja laaditaan alustavia politiikka- ja tutkimussuosituksia, jotka liittyvät metsälogistiikan toimintaedellytysten turvaamiseen. Metsälogistiikka-teeman käsittelyyn kuuluu sekä fyysinen infrastruktuuri (tiestö ja muu kuljetusinfra) sekä tietoinfra. Hankkeen tulokset hyödyttävät niin metsäalan päättäjiä kuin käytännön toimijoita.

Sidosryhmäpaneelin esitykset 4.11.2021

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumi
Kansallinen metsästrategia

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308