Soiden merkitys puuntuotannossa -tutkijapaneeli 17.4.2019

Suometsien rooli Suomen puuhuollossa on merkittävä ja niiden merkityksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Soiden metsätaloudellisessa hyödyntämisessä on muistettava soiden erityispiirteet puuntuotannon ja puunkorjuun kannalta. Soiden merkitys vesiensuojelussa, luonnonhoidossa ja -suojelussa sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa on myös suuri ja nämä asiat on otettava huomioon suometsien käsittelyssä. 

Metsäpolitiikkafoorumin vuoden 2019 teemana on Suometsien kokonaisanalyysi, jossa pohditaan suometsien merkitystä puuntuotannossa, vesiensuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonsuojelussa. Analyysin pohjalta foorumissa tuotetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia.

Suometsien kokonaisanalyysiin kuuluu muun muassa kolme tutkijapaneelia, joista ensimmäisen aihe oli soiden merkitys puuntuotannossa. Paneelissa paneuduttiin myös suometsien puunkorjuun erityiskysymyksiin. Tutkijapaneelin ohjelmaan kuului tutkijoiden esityksiä sekä aiheen käsittelyä ja alustavien politiikka- ja tutkimussuositusten laatimista pienryhmissä. Paneelin osallistujat, yhteensä 30 henkilöä, edustivat sekä tutkimusorganisaatioita että metsätalouden toimijoita.

Kahdessa tulevassa tutkijapaneelissa käsitellään suometsien roolia ilmastonmuutoksen kannalta sekä soiden luonnonhoito- ja suojelukysymyksiä ja metsänhoidon menetelmiä.

Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmä käsittelee myöhemmin tutkijapaneelin politiikka- ja tutkimussuosituksia.

Soiden merkitys puuntuotannossa -tutkijapaneelin esitykset

Henry Schneider, Tapio: Metsäpolitiikkafoorumin ja suometsien kokonaisanalyysin esittely

Risto Päivinen, Tapio: Suometsien puuvarat: inventoinnit ja skenaariot

Matti Sirén, LUKE: Suometsien puuntuotannollinen merkitys ja suometsien puunkorjuu – esitys

Matti Sirén, LUKE: Suometsien puuntuotannollinen merkitys ja suometsien puunkorjuu – yhteenveto

 

Lisätietoja:

Risto Päivinen, Senior Advisor, Tapio, +358 5005 77308, risto.paivinen@tapio.fi
Henry Schneider, metsätietoasiantuntija, Tapio, + 358 40 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

Metsäpolitiikkafoorumi

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

 

  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308
  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004