Metsäpolitiikkafoorumin sidosryhmäpaneeli kokosi tutkijoita ja käytännön toimijoita keskustelemaan metsätuhojen torjunnasta ja ehkäisystä. Sidosryhmäpaneelin esityksissä paneuduttiin kansainväliseen yhteistyöhön tuhojen ennakoinnissa ja torjunnassa, kirjanpainajatuhojen torjuntaan eri toimijoiden yhteistyönä Ruotsissa sekä metsätuholain tarkistusta varten tehtyihin taustaselvityksiin. Metsäpolitiikkafoorumin teema vuonna 2020 on “Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa”, loppuraportti julkaistaan helmikuussa 2021. 

Tutkijapaneelin alustajina oli alan tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta ja EFIstä sekä asiantuntija Skogsstyrelsenistä Ruotsista.

Sidosryhmäpaneelin esitykset 4.11.2020

Alustusten pohjalta sidosryhmäpaneelissa käsiteltiin Metsäpolitiikkafoorumin aiemmissa tutkijapaneeleissa esitettyjä alustavia politiikkasuosituksia ja tutkimustarpeita. Politiikkasuosituksista priorisoitiin poliittisiin päättäjiin suunnattava viestintä sekä metsien kasvukunnon ylläpito. Tutkimustarpeiden kärkeen nostettiin metsänhoitomenetelmien ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tuhoriskeihin.

Metsäpolitiikkafoorumin tavoitteet

Tämän vuoden teemana on Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Työn tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys Suomen metsien terveydentilasta ja sen kehityksestä, tuhojen seurannasta ja ennakoinnista sekä tuhojen torjunnasta. Tavoitteena on myös laatia selvityksen perusteella metsien terveyteen liittyviä politiikkasuosituksia sekä tunnistaa tutkimustarpeita. Aihetta käsitellään kahdessa tutkijapaneelissa sekä yhdessä sidosryhmäpaneelissa. Loppuseminaarissa esitellään paneelin raportti, josta laaditaan myös lyhennelmä, ”Policy Brief”.

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumi
Kansallinen metsästrategia

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

 

 

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308