Metsäpolitiikkafoorumi kokosi tutkijat ja käytännön toimijat kolmeen eri tutkijapaneeliin, joissa rakennettiin kokonaisanalyysiä suometsistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat suometsien metsävarat, puuhuolto, suometsien hoito ilmastonmuutoksen kannalta sekä monimuotoisuus ja vesiensuojelukysymykset. Tukijapaneelien ohjelmaan kuului aiheeseen liittyviä esityksiä ja ryhmätöitä, joissa osallistujat pohtivat alustavia politiikka- ja tutkimussuosituksia sidosryhmäpaneelin ja Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmän jatkotyöstämistä varten.

Suometsien kokonaisananalyysin kuului kolme tutkijapaneelia, joihin osallistui eri tutkimusorganisaatioiden edustajia sekä metsätalouden toimijoiden edustajia. Paneelien teemat olivat:

 • suometsien metsävarat ja merkitys puuhuollolle
 •  suometsien ja niiden hoidon merkitys ilmastonmuutoksen kannalta
 •  suometsien monimuotoisuus- ja vesiensuojelukysymykset

Tutkijapaneeli 1: Soiden merkitys puuntuotannossa

Suometsien kokonaisanalyysin ensimmäisessä tutkijapaneelissa pohdittiin suometsien merkitystä puuntuotannolle. Paneeliin osallistui noin 30 tukijaa ja metsätalouden toimijaa.  Esityksissä käytiin läpi suometsien merkitystä metsätaloudessa ja puuhuollossa, suometsien hoidon erityiskysymyksiä ja suometsien puunkorjuun erityiskysymyksiä.

Tutkijapaneelin tuloksena syntyi alustavia aiheeseen liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia, joita käsitellään sidosryhmäpaneelissa ja Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmässä. Paneelin raportti julkaistaan lähiaikoina.

Tutkijapaneelin esitykset 17.4.2019:

Suometsien puuvarat: inventoinnit ja skenaariot — Risto Päivinen, Tapio
Suometsänhoidon panosten vaikutus puuntuotantoon— Hannu Hölkkä, LUKE
Suometsien puunkorjuun erityiskysymykset—  Matti Sirén, LUKE

Tutkijapaneeli 2: Ojitettujen soiden kasvihuonekaasupäästöistä ja uudistamisesta

Suometsien kokonaisanalyysin toisessa tutkijapaneelissa pohdittiin suometsiä ilmastonmuutoksessa ja suometsien metsänhoitovaihtoehtoja sekä niiden vaikutusta kasvihuonekaasuihin. Tutkijapaneeliin osallistui noin 35 tukijaa ja metsätalouden toimijaa. Paneelin teemana oli suometsät ja niiden hoidon merkitys ilmastonmuutoksen kannalta.

Tutkijapaneelin tuloksena syntyi alustavia aiheeseen liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia, joita käsitellään sidosryhmäpaneelissa ja Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmässä.
Paneelin raportti julkaistaan lähiaikoina.

Tutkijapaneelin esitykset 22.8.2019:

Suometsien uudistamisvaihtoehdot  — Markku Saarinen, LUKE
Soiden metsänhoidon ilmastovaikutukset — Paavo Ojanen, Helsingin Yliopisto

 

Tutkijapaneeli 3: Suometsien monimuotoisuus, suojelu ja vesikysymykset

Suometsien kokonaisanalyysin kolmannen tutkijapaneelin aiheena oli suometsien monimuotoisuus- ja vesiensuojelu. Tutkijapaneeliin osallistui noin 40 tukijaa ja metsätalouden toimijaa,

Tutkijapaneelin tuloksena syntyi alustavia aiheeseen liittyviä politiikka- ja tutkimussuosituksia, joita käsitellään sidosryhmäpaneelissa ja Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmässä. Paneelin raportti julkaistaan lähiaikoina.

Tutkijapaneelin esitykset 2.10.2019:

Metsätalouden piirissä olevien suometsien merkitys luonnon monimuotoisuudelle — Lauri Saaristo, Tapio
Soiden monimuotoisuus, suojelutarve ja suojelutilanne — Aulikki Alanen, ympäristöministeriö
Suometsien käsittelyn vesistövaikutukset ja vesiensuojelun menetelmät — Laura Härkönen, Tapio
Kommentti: Tarkennetut arviot metsätalouden vesistökuormituksista — Leena Finér, LUKE
Suometsien kasvatusvaihtoehtojen kuvaus — Olli Salminen, LUKE (tulee myöhemmin)

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

 

 

 • Henry Schneider
 • Metsätietoasiantuntija
 • henry.schneider(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6004
 • Risto Päivinen
 • Senior advisor
 • risto.paivinen(at)tapio.fi
 • +358 500 577 308