Metsäpolitiikkafoorumin vuoden 2020 teemana oli ”Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa”. Teeman loppuseminaari järjestettiin 10.2.2021. Seminaarissa esiteltiin Metsäpolitiikkafoorumin metsäpoliittiset suositukset ja tutkimussuositukset sekä julkaistiin Policy Brief  aiheesta.

Ohjelmaan kuului myös esitykset muun muassa metsätuhojen taloudellisista vaikutuksista sekä metsien terveyden edistämisen ja metsien monimuotoisuuden yhteensovittamisesta. Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti julkaistaan maaliskuussa 2021.

Loppuseminaarin esitykset 10.2.2021

Kommenttipuheenvuorot:

Politiikka- ja tutkimussuositukset

Metsäpolitiikkafoorumin suositukset on laadittu yhteistyössä tutkijoiden ja metsäalan toimijoiden kanssa. Alustavat suositukset laadittiin kahdessa tutkijapaneelissa ja niitä priorisoitiin sidosryhmäpaneelissa. Lopulliset suositukset vahvistaa Metsäpolitiikkafoorumin ohjausryhmä.

Suositukset ovat:

Politiikkasuositukset

Metsätuhoihin varautuminen edellyttää yhteistoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti

Metsän terveyttä edistävät toimenpiteet otettava osaksi metsänhoitoa

Hirvieläinkannat vähennetään tasolle, joka mahdollistaa siedettävän tuhotason ja metsien monipuolisen käsittelyn

Tutkimussuositukset

Metsänkäsittelyn vaikutuksista metsän terveyteen tarvitaan tarkempaa tietoa

Kaukokartoituksen ja tuhohyönteisten kannanvaihtelun mallintamisen käyttö metsätuhojen ennakoimisessa

Tuhonkestävien metsäpuiden jalostus

Lue lisää Metsäpolitiikkafoorumin Policy Briefistä täältä.

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308