Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneeli kokosi yli 50 tutkijaa ja käytännön toimijaa keskustelemaan vuoden 2020 teemasta Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Tutkijapaneelissa nousivat esille erityisesti metsien kuusettuminen, hirvieläintuhot ja ilmastonmuutoksen tuomat haasteet.

Tutkijapaneelin osallistujille tehtiin ennen paneelia kysely, jossa selvitettiin heidän näkemyksiään tärkeimmistä tuhonaiheuttajista nykytilanteessa ja tulevaisuudessa Etelä-Suomessa. Tutkijapaneelin ohjelmaan kuului tutkijoiden ja käytännön toimijoiden esityksiä metsätuhotilanteesta, sen seurannasta ja eri kehitysskenaarioiden arvioidusta vaikutuksesta metsän terveyteen. Paneelin osallistujat käsittelivät aihetta ryhmätöissä, joissa myös keskusteltiin alustavista politiikka- ja tutkimussuosituksista. Ennen ryhmätöitä osallistujat täyttivät ryhmätöiden aiheita käsittelevän kyselylomakkeen paneelin aikana.

Tutkijapaneelin esitykset

Ennakkokysely

Osallistujien arvion mukaan erityisesti juurikäävän, kirjanpainajan sekä valkohäntäpeuran, metsäkauriin ja kuusipeuran merkitys tuhonaiheuttajana tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Abioottisista tuhoista myrskytuhojen arvioidaan lisääntyvän. Muutoksiin vaikuttavina trendeinä nähtiin tärkeimpinä metsiemme kuusettuminen sekä talvien lämpeneminen. Osallistujat suuntaisivat nykyisten tärkeimpien tuhonaiheuttajien lisäksi eniten tutkimusresursseja vieras- ja tulokaslajien tutkimukseen ja esimerkiksi havununnan tutkimukseen.

Paneelin aikainen ryhmätyö

Tutkijapaneeli järjestettiin kokonaisuudessaan verkossa. Verkkokokouksena järjestettiin myös ryhmätyöt kuudelle ryhmälle. Ennen ryhmätöitä osallistujat täyttivät kyselyn ryhmätöissä käsiteltävistä asioista. Kyselyn vastaukset:

Metsäpolitiikkafoorumin tavoitteet

Tämän vuoden teemana on Metsien terveys muuttuvassa ilmastossa. Työn tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys Suomen metsien terveydentilasta ja sen kehityksestä, tuhojen seurannasta ja ennakoinnista sekä tuhojen torjunnasta. Tavoitteena on myös laatia selvityksen perusteella metsien terveyteen liittyviä politiikkasuosituksia sekä tunnistaa tutkimustarpeita. Aihetta käsitellään kahdessa tutkijapaneelissa sekä yhdessä sidosryhmäpaneelissa. Loppuseminaarissa esitellään paneelin raportti, josta laaditaan myös lyhennelmä, ”Policy Brief”.

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumi
Kansallinen metsästrategia

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308