Metsäpolitiikkafoorumin teemana oli vuonna 2021 ”Metsälogistiikka”.  Työn tavoitteena oli tuottaa kokonaisnäkemys puunkorjuun ja puutavaran kuljetuksen olosuhteista Suomessa sekä näihin liittyvästä fyysisestä infrastruktuurista (tiet, rautatiet, vesikuljetukset) ja tietoinfrastruktuurista.  Metsäpolitiikkafoorumissa on tehty näiden selvitysten perusteella suosituksia metsäpoliittista toimista ja tutkimus- ja kehityssuosituksia.  Teeman loppuseminaari järjestettiin 10.2.2022. Loppuseminaarissa esiteltiin Metsäpolitiikkafoorumin kahden tutkijapaneelin ja sidosryhmäpaneelin työn perusteella ohjausryhmässä koostetut politiikan suositukset ja tutkimus- ja kehitystarpeet sekä julkaistiin Policy Brief aiheesta.

Loppuraportti

Loppuseminaarin esitykset 10.2.2022

Kommenttipuheenvuorot

 

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308