Metsäpolitiikkafoorumin teemana on vuonna 2019 Suometsien kokonaisanalyysi. Sidosryhmäpaneelissa 19.11.2019 yli 40 metsäalan toimijan edustajaa ja tutkijaa kokoontui pohtimaan ja priorisoimaan alustavia suometsiin liittyviä metsäpoliittisia suosituksia ja tutkimustarpeita. Alustavat suositukset ja tutkimustarpeet oli tuotettu aikaisemmin järjestetyissä kolmessa tutkijapaneelissa.

Keskusteluissa korostuivat suometsäosaamisen vahvistamiseen, monimuotoisuuden ja vesien suojeluun sekä hallinto- ja tukipolitiikan selkeyttämiseen ja monipuolistamiseen liittyvät metsäpoliittiset suositukset. Tutkimustarpeita nähtiin erityisesti metsänhoitomenetelmien kannattavuuteen, kasvihuonekaasuihin ja vesistöjen ravinnepäästöihin liittyen.

Sekä tutkimustarpeiden että metsäpoliittisten suositusten osalta osallistujat korostivat kokonaisnäkemyksen ja eri tavoitteiden yhteensovittamisen tärkeyttä.

Sidosryhmäpaneelin esitykset

Henry Schneider ja Risto Päivinen, Tapio: Suometsien kokonaisanalyysin tähänastiset päätulokset
Yrjö Ylkänen, Suomen metsäkeskus: Alueelliset metsäohjelmat ja suometsien hoito
Samuli Joensuu, Tapio: Paikkatiedon hyödyntäminen suometsien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa
Erkki Ormala, Aalto-yliopisto: Kehittämisohjelmanäkökulma suometsien kokonaisuuden hallintaan

Lisätietoja:

Risto Päivinen, Senior Advisor, Tapio, +358 5005 77308, risto.paivinen@tapio.fi
Henry Schneider, metsätietoasiantuntija, Tapio, + 358 40 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

Metsäpolitiikkafoorumi

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

 

 

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308